Inholland (DGS)
2017
11
september
2017
Als je komt studeren bij Inholland dan kies je niet alleen voor een vak of beroep, maar vooral om ‘iemand’ te worden, een mens die zichzelf ontwikkelt, die bereid is te blijven leren, omdat de wereld nu eenmaal blijft veranderen en de banen van de to...
Lees meer
29
augustus
2017
Intonatie, acte de présence en timing zijn drie kernbegrippen afkomstig uit het theater, maar wat hebben die met zorg te maken? Petra Boersma, docent en onderzoeker GGZ-Verpleegkunde bij Inholland, onderzocht de implementatie van theatrale communicat...
Lees meer
DGS
20
juli
2017
Duncan van Nunen (Sportkunde) en Fardad Motazedian (Verpleegkunde) van Inholland Haarlem en Amsterdam werden via hun docenten gewezen op een interessante stageplek. Een stageplek waar ze verder moesten kijken dan de opgedane kennis in hun eigen vakge...
Lees meer
13
juli
2017
Een chip maken die doven en slechthorenden beter laat horen met hun gehoorimplantaat, waardoor hun kwaliteit van leven stijgt. Dat is het ambitieuze streven van project ReaSONS II Demo van de TU Delft en Inholland. Onlangs kreeg het project subsidie ...
Lees meer
DGS
04
juli
2017
Diversiteit is een maatschappelijk gegeven, maar wanneer spreek je van superdiversiteit en hoe speel je daar als hogeschool op in? Tijdens het Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces op donderdag 9 november bij Inholland Rotterdam ge...
Lees meer
03
juli
2017
Het is een even veelvoorkomend als ongewenst fenomeen: professionals in de geestelijke gezondheidszorg die uitdagende gevallen afschuiven op collega’s of andere instellingen, bijvoorbeeld omdat ze de nodige kennis missen. Dat terwijl juist kwetsbare ...
Lees meer
DGS
26
juni
2017
In de blog-estafette geven we de pen door met de vraag: wat betekent bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor jou? In nummer 3 vertelt Erik Sterk, projectleider van de Actieacademie (Social Work Rotterdam) hoe ze met studenten en het werkveld beteke...
Lees meer
26
juni
2017
In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren. Met Hogesc...
Lees meer
DGS
22
juni
2017
Zes tweedejaars studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) onderzochten de afgelopen studieperiode hoe dove en slechthorende jongeren tussen de 16 en 26 jaar beter kunnen doorstromen van hun school of vervolgopleiding naar de arbeidsmarkt. Vo...
Lees meer
DGS
19
juni
2017
Marije Deutekom, lector Kracht van Sport, en Vera van Waardenburg, manager Onderwijs & Onderzoek cluster paramedisch en Sport, zijn vorige maand in Sao Paulo geweest in het kader van een economische handelsmissie geïnitieerd door VWS. Op deze hand...
Lees meer
DGS
16
juni
2017
Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag stond op donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland. Pauline Naber, le...
Lees meer
DGS
14
juni
2017
Er bestaan significante verschillen tussen het aantal behaalde studiepunten van niet-leden en leden van een Universitair Sportcentrum (USC). Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Kracht van Sport van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Ams...
Lees meer
DGS
14
juni
2017
Op het gebied van praktijkgericht verpleegkundig onderzoek voor de Amsterdamse regio hebben patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek sinds kort hun krachten verenigd in het Nursing Science & Innovation Center (NSIC). De onderzoeksresultaten moeten b...
Lees meer
DGS
07
juni
2017
Het beroepsbeeld van sociaal werkers verschuift. Frans de Vijlder, lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), vertelde vorige week vrijdag tijdens zijn college ‘Professionals aan het roer’ wat dat betekent voor de toekomst. Dit actualitei...
Lees meer
DGS
30
mei
2017
Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag staat donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland in Diemen. Het kennis...
Lees meer
30
mei
2017
De laatste jaren is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers vaak samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking blijkt het ontwikkelen van een gemeenschappeli...
Lees meer
DGS
16
mei
2017
“Kan zorg ten koste gaan van liefde?” Deze en andere vragen over zorg, professionaliteit en de participatiesamenleving stonden centraal in het statige Hodshon Huis in Haarlem, waar Thomas Kampen gisteren zijn lectorale rede uitsprak. Daarna werd hij ...
Lees meer
DGS
11
mei
2017
‘Over de schutting: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid’ luidt het thema van het Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde op 28 juni 2017. Deze dag wordt georganiseerd door beroepsvereniging V&VN en Stichting Sympopna. Inh...
Lees meer
10
mei
2017
Hogeschool Inholland heeft de eer om de 16e editie van de HBO Fietstocht te organiseren op 25 augustus 2017. Met Zandvoort aan Zee om de hoek en het omliggende prachtige duin- en bosgebied hebben we Haarlem gekozen om van deze dag een onvergetelijk s...
Lees meer
04
mei
2017
Om een nieuwe flexibele hbo-deeltijdopleiding Verpleegkunde op te zetten hebben het VU medisch centrum, VUmc Amstel Academie en Hogeschool Inholland en Inholland Academy onlangs een intentieverklaring getekend. Met deze opleiding kunnen mbo-verpleegk...
Lees meer
04
mei
2017
Catja Warmelink, seniordocent aan de opleiding Verloskunde van Hogeschool Inholland (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen) verdedigt woensdag 24 mei haar proefschrift ‘The organisation of midwifery care in The Netherlands’ in de aula van de Vrije...
Lees meer
GSW
26
april
2017
Ben jij actief op of geïnteresseerd in het snijvlak van zorg en ICT? Bezoek dan woensdag 10 mei 2017 het jaarlijkse seminar ICT in de Zorg bij Inholland Diemen. Het seminar, georganiseerd door de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice, ...
Lees meer
DGS
20
april
2017
“Omdat we sterker de nadruk willen leggen op kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, past de titel ‘Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen’ veel beter bij dit lectoraat.” Inholland-lector Robbert Gobbens vertelt over de naamswijziging van zij...
Lees meer
19
april
2017
Het Noord-Hollandse Kennisnetwerk Sociaal-Gezond focust zich op versteviging van de samenwerking op het snijvlak van welzijn en zorg. Tijdens de startbijeenkomst op 11 april bij Inholland Haarlem hebben de eerste leden van het kennisnetwerk de basis ...
Lees meer
DGS
18
april
2017
Sinds september 2016 verdiept Thomas Kampen zich als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving in de invloed van de participatiesamenleving op de verhoudingen tussen professionals en burgers. In zijn lectorale rede op maandag 15 mei 2017 in he...
Lees meer
DGS
18
april
2017
In de blog-estafette geven we de pen door met de vraag: wat betekent bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor jou? In nummer 2 vertelt Nicoline Zwanenburg, teamleider van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), h...
Lees meer
04
april
2017
“Ik wil niet bijzonder zijn, ik wil de norm zijn. Dan pas is het innoverend, dan hebben we de regels gewijzigd.” Aldus onderzoeker Maurice Specht tijdens het debat naar aanleiding van publicatie van de bundel ‘Sociale innovatie in de stad’ bij hogesc...
Lees meer
28
maart
2017
De opleiding Master of Advanced Nursing Practice organiseerde op 17 maart haar vierde alumnidag bij Inholland Amsterdam. Deze hbo-masterstudie leidt studenten op tot verpleegkundig specialist, een groeiende beroepsgroep in ons land. Met alumnidagen o...
Lees meer
20
maart
2017
De opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam werkt sinds kort samen met Centrum voor Dienstverlening (CVD) in Rotterdam om daklozen, thuislozen en mensen in crisissituaties te informeren over mondverzorging. De eerste twee stagiairs geven op ve...
Lees meer
17
maart
2017
Gezond werken vormde de rode draad tijdens de Vitaliteitsdag in Haarlem en Diemen: werkplekinstelling, stresslevel meten en reguleren, stoelmassage, actief ontspannen, snuffelstage en een lunchwandeling. Daarnaast was er ook aandacht voor voeding tij...
Lees meer
Agenda
Contact
photo:Nieuwsredactie Inholland
Nieuwsredactie Inholland