Inholland (Deskundige)

2018
04
juni
2018
U kunt bij Hans Bossert terecht voor vraagstukken over: Integrated reporting Sturen op impact Nieuwe bedrijfsmodellen Waardeproposities Governance en finance Hans Bossert is sinds april 2018 lector Finance en Accountancy bij het Busines...
Lees meer
25
april
2018
U kunt bij Marije Deutekom terecht voor vraagstukken over: Sport voor mensen met beperkingen Beweeggedrag en sportparticipatie Sportevenementen Marije Deutekom is sinds 2015 lector Kracht van Sport bij kenniscentrum De Gezonde Samenleving...
Lees meer
13
februari
2018
U kunt bij Machteld de Jong terecht voor haar deskundigheid op het gebied van diversiteitsvraagstukken binnen en buiten het hoger beroepsonderwijs. Haar ervaring als docent in het hbo, in combinatie met haar ervaring in multidisciplinaire samenwerkin...
Lees meer
2017
17
november
2017
U kunt bij Petra Biemans terecht voor haar deskundigheid op het gebied van 21st century skills, en veranderende beroepen in het digitale tijdperk. Haar expertise op het gebied van digitalisering op het werk zet ze in binnen business studies, waarbij ...
Lees meer
12
oktober
2017
U kunt bij Robbert Gobbens terecht voor zijn deskundigheid op het gebied van kwetsbare ouderen in de breedste zin van het woord. Die kwetsbaarheid van ouderen is op te splitsen in sociaal, psychisch en lichamelijk functioneren. De relatie tussen deze...
Lees meer
05
oktober
2017
U kunt Thomas Kampen benaderen voor: Decentralisaties van de jeugdzorg in de Jeugdwet Participatiewet Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning Hieronder vallen de thema’s: langdurige zorg, re-integratie en jeugdzorg. Ook wijkteams en nat...
Lees meer