Inholland (GSW)
2017
06
september
2017
Trampolinespringen, voetballen en korfballen op het hoogste niveau. Studenten Roel Teillers (Werktuigbouwkunde), Romana Schuring (Business Studies), Jaimy Visser (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en Linda van der Zijden (Pabo) kregen het voor elka...
Lees meer
20
juli
2017
Duncan van Nunen (Sportkunde) en Fardad Motazedian (Verpleegkunde) van Inholland Haarlem en Amsterdam werden via hun docenten gewezen op een interessante stageplek. Een stageplek waar ze verder moesten kijken dan de opgedane kennis in hun eigen vakge...
Lees meer
13
juli
2017
Een chip maken die doven en slechthorenden beter laat horen met hun gehoorimplantaat, waardoor hun kwaliteit van leven stijgt. Dat is het ambitieuze streven van project ReaSONS II Demo van de TU Delft en Inholland. Onlangs kreeg het project subsidie ...
Lees meer
DGS
10
juli
2017
Lezen, de wereld ontmoeten: een afstudeeronderzoek waarin het belang van leesbegrip bij kinderen centraal staat. Pedagogiekstudent Faiza Oakki van Inholland Amsterdam sleepte daarmee de Scriptieprijs 2017 van haar opleiding in de wacht. Ze is met haa...
Lees meer
05
juli
2017
De overgang van mbo naar hbo is soms best lastig voor studenten. Een groot deel van de studenten met een mbo-diploma verlaat het hbo in het eerste jaar. Opvallend genoeg zijn de oud-mbo’ers die het eerste jaar van het hbo doorkomen even succesvol als...
Lees meer
22
juni
2017
Zes tweedejaars studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) onderzochten de afgelopen studieperiode hoe dove en slechthorende jongeren tussen de 16 en 26 jaar beter kunnen doorstromen van hun school of vervolgopleiding naar de arbeidsmarkt. Vo...
Lees meer
DGS
16
juni
2017
De kanshebbers voor de Wij Inholland award - categorie Onderzoek 2017 zijn bekend. De jury heeft uit de inzendingen drie onderzoeken geselecteerd die kans maken op de felbegeerde Wij Inholland award - categorie Onderzoek. Deze onderzoeksprijs word...
Lees meer
02
juni
2017
De stembus is gesloten en de genomineerde projecten voor de Wij Inholland award 2017 zijn bekend! I am Student, Mijn personal coach aangepast sporten, GOWIND systems, Travel Smart, Foodtruck en Holwerd aan Zee mogen dinsdag 6 juni hun project pitchen...
Lees meer
01
juni
2017
Stel je voor dat de minister van Onderwijs jou vraagt om samen met je medestudenten in vier maanden tijd een plan te bedenken om de overstap van het mbo naar het hbo te verbeteren en de uitval van mbo’ers in het hbo te verminderen. Drie Inholland-stu...
Lees meer
01
juni
2017
“We zijn op weg naar een toekomst die flexibeler is voor iedereen. In de toekomst zullen er steeds meer studenten naar ons toe komen die erbij gebaat zijn om werken en studeren te combineren. Dit heeft mede te maken met de demografische ontwikkeling....
Lees meer
28
mei
2017
De achtergrondfoto's tijdens de rede van Robbert Gobbens brachten het onderwerp ouderenzorg letterlijk dichtbij: het gaat dan ook over onze eigen ouders, grootouders en straks onszelf. Hoe kunnen professionals en opleidingen de kwaliteit van leven va...
Lees meer
24
mei
2017
Ze kwamen op de fiets naar de Bijdorplaan, de burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem. Op dinsdag 9 mei bezochten ze de Start Up Campus Haarlem (SUCH) om kennis te maken met studenten en docenten en om op een creatieve manier het gesprek m...
Lees meer
18
mei
2017
Globalisering neemt steeds meer toe. Studenten gaan na hun studie bij Inholland in toenemende mate internationaal en intercultureel werken. Om ze goed voor te bereiden op deze veranderingen op de arbeidsmarkt, wil Inholland een leeromgeving bieden di...
Lees meer
16
mei
2017
“Kan zorg ten koste gaan van liefde?” Deze en andere vragen over zorg, professionaliteit en de participatiesamenleving stonden centraal in het statige Hodshon Huis in Haarlem, waar Thomas Kampen gisteren zijn lectorale rede uitsprak. Daarna werd hij ...
Lees meer
DGS
15
mei
2017
Als je in de zorg werkt of gaat werken, heb je vast gemerkt dat de rol van technologie er alsmaar groter wordt. Zowat elke zorgprofessional krijgt te maken met ICT, e-health en straks zelfs robots. Voor hen en anderen organiseerde de masteropleiding ...
Lees meer
11
mei
2017
‘Over de schutting: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid’ luidt het thema van het Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde op 28 juni 2017. Deze dag wordt georganiseerd door beroepsvereniging V&VN en Stichting Sympopna. Inh...
Lees meer
10
mei
2017
De Start Up Campus Haarlem, in de wandelgangen SUCH, is een ontmoetingsplek voor studenten, docenten, overheid en bedrijfsleven. Een ruimte waar creatieve, ondernemende mensen – zowel student als werkend - aan de slag gaan, kennis uitwisselen en insp...
Lees meer
09
mei
2017
Volgens gegevens van VluchtelingenWerk Nederland zijn op dit moment zo’n 65 miljoen mensen op de vlucht. Ze worden in eigen land vervolgd om hun geloof, nationaliteit of politieke opvattingen. Nederland heeft hiervan 29.000 vluchtelingen opgenomen, v...
Lees meer
04
mei
2017
Om een nieuwe flexibele hbo-deeltijdopleiding Verpleegkunde op te zetten hebben het VU medisch centrum, VUmc Amstel Academie en Hogeschool Inholland en Inholland Academy onlangs een intentieverklaring getekend. Met deze opleiding kunnen mbo-verpleegk...
Lees meer
04
mei
2017
Catja Warmelink, seniordocent aan de opleiding Verloskunde van Hogeschool Inholland (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen) verdedigt woensdag 24 mei haar proefschrift ‘The organisation of midwifery care in The Netherlands’ in de aula van de Vrije...
Lees meer
GSW
01
mei
2017
Het eerste actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland op 21 april leidde tot een openhartige discussie over een onderwerp dat velen bezighoudt: hoe gaan sociaal werkers om met professionele besluitvorming? De huidige man...
Lees meer
11
april
2017
Voor kinderen met een beperking is een actief leven extra belangrijk. Sportkunde-studenten Mickey Pijl en Bas de Vries helpen ze daarom bij het vinden van een geschikte, leuke sport. De vierdejaarsstudenten bij Inholland Haarlem rondden een pilot af,...
Lees meer
04
april
2017
“Ik wil niet bijzonder zijn, ik wil de norm zijn. Dan pas is het innoverend, dan hebben we de regels gewijzigd.” Aldus onderzoeker Maurice Specht tijdens het debat naar aanleiding van publicatie van de bundel ‘Sociale innovatie in de stad’ bij hogesc...
Lees meer
29
maart
2017
Een MEM-studente bij Mattie en Wietze in de uitzending, vakanties boeken met een 'dating-app', Ombudsman heeft kritiek op communicatie DUO, bijzondere masterclasses voor Haagse studenten, en meer in dit korte nieuwsoverzicht. Mattie en Wietze MEM...
Lees meer
28
maart
2017
De opleiding Master of Advanced Nursing Practice organiseerde op 17 maart haar vierde alumnidag bij Inholland Amsterdam. Deze hbo-masterstudie leidt studenten op tot verpleegkundig specialist, een groeiende beroepsgroep in ons land. Met alumnidagen o...
Lees meer
22
maart
2017
Er is een grote opkomst bij de energieke en interactieve workshop Koud bellen naar je werk van Claudia Bouwens, beter bekend als het BELmeisje. Onderwerpen zoals een goed curriculum vitae (cv), optimaal gebruik van je LinkedIn-profiel en een pakkende...
Lees meer
20
maart
2017
De opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam werkt sinds kort samen met Centrum voor Dienstverlening (CVD) in Rotterdam om daklozen, thuislozen en mensen in crisissituaties te informeren over mondverzorging. De eerste twee stagiairs geven op ve...
Lees meer
20
maart
2017
De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Inholland Den Haag organiseren op woensdag 22 maart een stagemarkt voor eerstejaarsstudenten. Tijdens deze ‘Meet en Greet’ krijgen welzijnsin...
Lees meer
16
maart
2017
Melanie Olsthoorn, een ondernemende student van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, ontving dinsdag haar diploma bij Inholland Den Haag. Als eigenaar van een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking heeft ze nu al haar d...
Lees meer
15
maart
2017
Hoe kunnen welzijnswerkers, zorgverleners en sportprofessionals gezamenlijk de leefkwaliteit van wijkbewoners verhogen? Dat is de insteek van de lezingenreeks Kracht van Sport in de wijk 2017. Op donderdag 9 maart vond de eerste van vijf lezingen pla...
Lees meer
Agenda
Contact
photo:Nieuwsredactie Inholland
Nieuwsredactie Inholland