Inholland (Medewerkers)

2018
23
mei
2018
Zestien jaar geleden startte David Jonkers met drie medestudenten van de Haarlemse opleiding Small Business op zijn zolderkamer een beeldbewerkingsbedrijf voor digitale functies. Nu bedient hij, volledig digitaal, klanten over de hele wereld vanuit N...
Lees meer
23
mei
2018
Met een lovend juryrapport won Pabo-studente Lisa van de Sman afgelopen week met haar film Blauwe plekken de Inholland-première van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Ze maakte de film samen met de kinderen van groep 6/7 van haar stageschool Wake...
Lees meer
22
mei
2018
Wij als hogeschool vinden het belangrijk dat collega’s en studenten in een veilige en gezonde leer- en werkomgeving kunnen werken en studeren. Met een Risico- Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) brengt Inholland daarom het komend jaar eventuele veil...
Lees meer
22
mei
2018
Geholpen door (docent)onderzoekers, studenten en werkveld heeft Nelleke Kreike de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen gezet in toegepast onderzoek en onderwijsvernieuwing op het gebied van (planten)biotechnologie. De Inholland-lector Green Biotec...
Lees meer
22
mei
2018
Marike Hardendood is docent Nederlands op het Leidsche Rijn College (LRC) in Utrecht, waar ze ook anti-pestcoördinator is. Bij Inholland volgt ze de master Pedagogiek. “Door hard te werken zorg ik ervoor dat ik met mijn studie vanaf het begin bij bli...
Lees meer
22
mei
2018
Eind mei zouden de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) bekend worden, maar het gaat een maandje langer duren. Dit heeft te maken met de strengere regels omtrent privacy die op 25 mei van kracht worden. De stichting Studiekeuze123, ...
Lees meer
22
mei
2018
Hogeschool Inholland bestaat 15 jaar. We tellen wekelijks af naar de Inholland Parade, hét lustrumfeest van 28 september, door interviews met iedereen die een activiteit organiseert. Met vandaag bibliotheekmanager Ria Paulides. Samen met Pabo-docent ...
Lees meer
21
mei
2018
Een man met een visie. Gonçalo Melo de Magalhães, tweedejaarsstudent International Business Innovation aan Inholland Amsterdam, wil graag de modewereld veranderen met zijn bedrijf Greenpact. “Wist je dat de modesector de op één na meest vervuilende i...
Lees meer
18
mei
2018
Dat er op weg naar een moderne extramurale zorg (én welzijn) met breed inzetbare professionals veel goede dingen gebeuren, bewezen studenten, docenten en gastsprekers uit het werkveld met praktijkvoorbeelden, woensdag tijdens het HBO Event 2018 bij I...
Lees meer
18
mei
2018
Van 22 mei tot 2 juli 2018 is het wandelpad langs het spoor tussen Hogeschool Inholland Haarlem en de Bloemendaalseweg afgesloten. Er vinden noodzakelijke infrastructurele werkzaamheden plaats. De alternatieve route vind je hieronder op de plattegron...
Lees meer
17
mei
2018
Steeds meer jongeren vinden dat hun studieresultaten lijden onder het gebruik van sociale media. Maar er zijn er ook die zeggen dat het juist beter gaat met hun studie dankzij Facebook, Twitter, WhatsApp enzovoorts. In 2015 zei nog zeventig procen...
Lees meer
17
mei
2018
Er zijn weer nieuwe prachtige verhalen gemaakt van onze afgestudeerden. In de reeks Trots op vertellen zij over de keuzes die ze hebben gemaakt om te komen waar ze nu staan en welke rol hun Inholland-opleiding hierin heeft gespeeld. Hoe hebben zij hu...
Lees meer
17
mei
2018
Een terrorisme-oefening voor studenten Integrale Veiligheidskunde, sportieve collega's van Inholland Academy en meer in dit korte nieuwsoverzicht. ...
Lees meer
17
mei
2018
Vandaag is het de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT), een dag om diversiteit te benadrukken en te vieren, goed passend ook in het diversiteitsthema zoals verwoord in het Inholland-instellingsplan Durf te Leren. In het ...
Lees meer
17
mei
2018
3D-scannen en printen in de diergeneeskunde. Dit onderwerp leverde Désiree Oudenaarden een stageplek op bij de Inholland Innovation Studio van Inholland Delft. Best bijzonder, omdat nog nooit iemand van haar opleiding Dier- & Veehouderij hier stage h...
Lees meer
16
mei
2018
“Inspiratie, verwondering en kennis delen. Dat is waar het om draait bij Show & Share!” Frans Oomen, projectleider Show & Share en docent bij de Pabo heeft er alles aan gedaan om er op dinsdag 15 mei in Haarlem een echte interne happening van te make...
Lees meer
16
mei
2018
“Ik ben Jet en ik ben hetero”, zo’n mededeling zou ik niet snel doen, ook al is het een feit. Men zou toch raar opkijken als dit op 17 mei mijn dagopening zou zijn. Op die dag is het namelijk de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfob...
Lees meer
15
mei
2018
Volgende week donderdag 24 mei organiseert de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice voor de vijfde keer het seminar ICT in Zorg en Welzijn. Het seminar valt dit jaar samen met de domeinmiddag van Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW). Het...
Lees meer
DGS
15
mei
2018
De inzending om in aanmerking te komen voor de Wij Inholland award in de categorie ‘Onderzoek’ is verlengd tot woensdag 23 mei 2018. Ben jij of ken jij een onderzoeker of onderzoeksteam die innovatief onderzoek heeft gedaan dat aansluit op de Inholla...
Lees meer
15
mei
2018
Een studie volgen en een drukke baan hebben. Het lijkt onmogelijk, maar het tegendeel blijkt waar. Martina den Otter is verpleegkundig specialist in opleiding bij het ‘Antibiotic Stewardship Team’ in het Flevoziekenhuis Almere. Ze monitort antibiotic...
Lees meer
14
mei
2018
Vandaag is het schriftelijk eindexamen begonnen voor ruim 210.000 middelbare scholieren. Hogeschool Inholland heeft ze op verschillende manieren succes gewenst, onder andere via social media en een persoonlijke boodschap via een ‘ansichtkaart’ op het...
Lees meer
14
mei
2018
“Van betekenis zijn voor deze hogeschool waar ik toe behoor en waar ik trots op ben”, antwoordt Alaoui Alaoui op de vraag waarom hij zich verkiesbaar stelde voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad. De teamleider van de opleiding Social Work van Inhol...
Lees meer
14
mei
2018
De tweede landelijke deeltijdcampagne ‘Heel veel in deeltijd’ gaat 7 mei van start. Hierin bundelen twintig hogescholen, waaronder Hogeschool Inholland, samen met de Vereniging Hogescholen hun krachten om meer aandacht te vragen voor het hbo als aanb...
Lees meer
14
mei
2018
Een systeem dat elke parasol of tent kan omtoveren tot energiestation. Dat is de Helia. Joshua Vasilda, student aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij Inholland Rotterdam, liep tijdens een mooie zomerdag door Utrecht en zag iedereen ...
Lees meer
10
mei
2018
Vierdejaarsstudenten Zoheb Afzali en Timna de Groot van de opleiding Verpleegkunde van Amsterdam hebben een efficiënte oplossing bedacht voor het opslaan en delen van EPA’s ( Entrustable Professional Activities). Zoheb: “Uiteindelijk wil je de kwalit...
Lees meer
09
mei
2018
Een duurzaam imago kan bijdragen aan het succes van organisaties. Maar financiering van duurzame initiatieven kent ook uitdagingen. Dat is maandagmiddag 14 mei het thema van Kenniscafé Financing the Future bij Hogeschool Inholland Rotterdam, georgani...
Lees meer
08
mei
2018
En wéér ging het dak eraf. De studenten van Conservatorium Haarlem weten hoe ze decibellen moeten produceren én het publiek kunnen opzwepen. Ze zorgden voor een geweldige sfeer tijdens Bevrijdingspop Haarlem, het oudste en grootste gratis toegankelij...
Lees meer
08
mei
2018
Veilig experimenteren met nieuwe manieren van handelen? SamenMarkt biedt die mogelijkheid. Met een online tomatengame, ontwikkeld door onderzoekers van Inholland Delft, de Technische Universiteit Delft en Wageningen Economic Research, kunnen ‘gamers’...
Lees meer
08
mei
2018
Tijdens een brede inspiratiebijeenkomst Inholland Sustainable Solutions in Diemen hebben collega’s van de domeinen Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica belangrijke stappen gezet om verder te bouwen aan het duurzame thema v...
Lees meer
07
mei
2018
Een kort overzicht met onderzoeksnieuws. Dit keer met de nieuwe atlas met landelijke data praktijkgericht onderzoek, een goed voorbeeld van de aanpak van ggz-wachtlijsten, HiPerGreen als kanshebber op een Computable Award en een aflevering van Farmin...
Lees meer