Rotterdam,
30
mei
2018
|
07:01
Europe/Amsterdam

Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo

Met ‘Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo!’ staat er nu een gezamenlijke visie op papier op het gebied van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in de overstap van het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs in de regio Rijnmond. Het document is in samenwerking met Albeda college, Zadkine, Grafisch Lyceum, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam tot stand gekomen.

Naar aanleiding van het eerder in de regio Rijnmond ontwikkelde Servicedocument Keuzedeel Voorbereiding hbo was er behoefte een gezamenlijke visie op LOB te formuleren. In de overgang van de beroepskolom speelt aansluiting van LOB in het mbo op vervolgens studieloopbaanbegeleiding (SLB) in het hbo een belangrijke rol.

Een goede, aansluitende loopbaanbegeleiding kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het studiesucces van de mbo-student in het hbo. In deze handreiking wordt ingegaan op gezamenlijke verantwoordelijkheid bij LOB in de overstap van mbo naar hbo en wordt een beschrijving gegeven van een doorlopende leerlijn LOB vmbo-mbo-hbo.

Naast een visie en overzicht van LOB-activiteiten mbo-hbo biedt de publicatie handvatten om invulling te geven aan LOB voor diegenen die zich met de doorstroom mbo-hbo bezighouden. Bij het mbo gaat het om degenen die binnen de mbo-domeinen verantwoordelijk zijn voor de invulling van LOB (en het keuzedeel voorbereiding hbo), binnen het hbo om contactpersonen die betrokken zijn bij de studievoorlichting, studiekeuzecheck en studieloopbaanbegeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de leden van de werkgroep LOB mbo-hbo:

Download de visie Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo!