Den Haag,
10
oktober
2017
|
16:27
Europe/Amsterdam

Aantrekkingskracht hbo stijgt over hele linie: 5,2% meer studenten

Studenten+Integrale+Veiligheid

In het studiejaar 2017-2018 hebben zich landelijk 5,2% meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding in vergelijking met vorig studiejaar. Daarmee zet de verbetering van vorig jaar zich door, meldt de Vereniging Hogescholen. “Het herstel van de instroom zet dus door, daar zijn we blij mee”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De aantrekkingskracht van het hbo stijgt over de hele linie.”

De Graaf baseert zich op de voorlopige instroomgegevens voor het studiejaar 2017/18 die de Vereniging Hogescholen heeft gepubliceerd. In de sectoren Agro & Food en Gezondheidszorg is de groei het hoogst, respectievelijk 8,1% en 8,2%. Met het oog op de groeiende lerarentekorten in het primair onderwijs is er veel aandacht voor het aantal aanmeldingen bij de pabo. Dit jaar zijn er landelijk 336 meer aanmeldingen bij de pabo’s dan vorig jaar, dat is een stijging van 5,9%.

In het algemeen is verder bijzonder te melden dat het aantal aanmeldingen voor de Associate degree (Ad) landelijk met 34,9% is gestegen. Bij deeltijd en duaal is het aantal aanmeldingen respectievelijk 11,4% en 17,0% gestegen.

Opleidingen GSW en TOI in trek bij Inholland
Wat Inholland betreft zijn vooral de opleidingen in het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn in trek met 20% meer aanmeldingen. De opleidingen in het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica laten een stijging van bijna 17% zien ten opzichte van vorig jaar. Voor de Pabo’s van Inholland hebben zich 9% meer studenten aangemeld. Het aantal aanmeldingen bij de Ad’s is bij Inholland gestegen met 16%. Dat is inclusief de nieuwe Ad’s, Ad IT Service Management, Ad Tuinbouwmanagement en de Ad Business Studies Logistiek.

Het totaal aantal aanmeldingen bij Inholland is met circa 1% gedaald. Volgens de gegevens zoals vermeld in Studielink starten in totaal bijna 7.000 eerstejaarsstudenten aan een opleiding bij Inholland. De lichte daling komt omdat het aantal opleidingen dat we per 1 september 2017 aanbieden kleiner is (onder andere bij de tweedegraads lerarenopleidingen zijn geen eerstejaarsstudenten meer ingestroomd).

Achtergrond
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op het aantal verzoeken tot inschrijving van studenten voor Associate degree en hbo-bacheloropleidingen via Studielink. Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich voor 1 mei moeten aanmelden en uiterlijk 1 oktober aan alle inschrijfvoorwaarden moeten voldoen. In de komende periode worden alle inschrijvingen administratief verwerkt, waarna definitieve instroomcijfers beschikbaar komen. Deze kunnen afwijken van de nu gepresenteerde cijfers. Op basis van die gegevens kunnen er gedetailleerder analyses worden gedaan.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.