Haarlem,
07
juni
2017
|
11:44
Europe/Amsterdam

Actualiteitencollege Frans de Vijlder: 'Claim je professionele ruimte!'

Actualiteitencollege+Frans+de+Vijlder

Het beroepsbeeld van sociaal werkers verschuift. Frans de Vijlder, lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), vertelde vorige week vrijdag tijdens zijn college ‘Professionals aan het roer’ wat dat betekent voor de toekomst. Dit actualiteitencollege bij Inholland Haarlem was het tweede in een reeks van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland Haarlem huisvest de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord. Inholland is via de Werkplaats een van de dragende partners van het Kennisplatform, waarin partners in het sociaal domein samenwerken. Het actualiteitencollege was voor professionals, ambtenaren, docenten en studenten die zich willen verdiepen in de veranderende rol van sociaal werkers.

Samen werken aan vernieuwing
Gastspreker Frans de Vijlder is lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak bij de HAN. Hij publiceert over onderwerpen als bestuur, beleid en organisatie, maatschappelijke ontwikkelingen en professional governance. “Samen met onze partners werken we aan vernieuwing in het sociaal domein. Dat doen we onder meer via kennisoverdracht. Dit actualiteitencollege is een van de vormen die we daarvoor kiezen”, zei Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk, toen hij De Vijlder introduceerde. “De centrale vraag van dit college luidt: Hoe moet de nieuwe professional eruitzien?”

Rol van professionals en opleidingen
Volgens De Vijlder vraagt de hedendaagse samenleving om een nieuw type professional, die verantwoordelijkheid moet (durven) dragen voor de eigen prestaties en die van zijn team en organisatie, en zich daarbij gesteund weet door bestuurders, managers en overheid. Tijdens zijn college stond de rol van professionals én opleidingen in dit veranderproces centraal. Want zowel Inholland als de HAN zijn constant bezig om hun opleidingen af te stemmen op het toekomstige werkveld. Inholland doet dat onder meer via het instellingsthema De Gezonde Samenleving. Dat is een samenleving waar burgers met een zorgvraag zoveel mogelijk maatschappelijk blijven participeren. Daarbij worden ze ondersteund door zorgprofessionals met een interprofessionele en innovatieve houding.

'Nooit in je eentje werken'
Beroepsbeelden zijn aan het verschuiven, vertelde De Vijlder, ook in het sociaal domein. Professionals veranderen van solisten naar netwerkers. Maar nog niet iedereen op de werkvloer en in het management is daar klaar voor. De Vijlder: “Je kunt nooit in je eentje werken aan de maatschappelijke opdracht van je werkgever. Al in de opleiding moet dat duidelijk worden gemaakt.” Hij nam leerkrachten als voorbeeld. Zij hebben tegenwoordig een brede taak; zo hebben te maken met de Onderwijsinspectie, ouders en schoolbesturen. Ook een sociaal pedagogisch hulpverlener moet samenwerken met veel partijen, zoals gezinnen en zorginstanties, en moet knopen doorhakken. Elke sociaal werker is eigenlijk verplicht om op de hoogte zijn van maatschappelijke veranderingen, stelde de lector.

Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties bij de HAN
Je vráágt niet aan bestuur en overheid of je professionele ruimte en verantwoordelijkheid mag hebben, nee, je cláímt ruimte en néémt je verantwoordelijkheid
Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties bij de HAN

Toekomstbestendige professionals
Volgens De Vijlder worden professionals in het sociaal domein ‘toekomstbestendig’ als ze toegerust zijn voor een hoogtechnologische werkomgeving. E-health is niet zo ver weg als het soms lijkt. Daarnaast moeten interprofessioneel werken en vertrouwdheid met een complex krachtenveld vanzelfsprekend voor ze zijn. Tenslotte horen sociaal werkers zowel als individu als beroepsgroep een eigenstandige kracht te worden. Dat betekent dat er naast public en corporate governance ruimte moet zijn voor professional governance – 'empowerde', onafhankelijke professionals, die zelfreinigend vermogen tonen, openstaan voor kritiek en permanent professionaliseren en innoveren.

Ruimte claimen
Omdat verandering hoognodig is, riep De Vijlder professionals op om hun nieuwe rol op te eisen. "Je vraagt niet aan bestuur en overheid of je professionele ruimte en verantwoordelijkheid mag hebben, nee, je claimt ruimte en neemt verantwoordelijkheid!", aldus de HAN-lector. Net als bij het eerste actualiteitencollege, over professionele besluitvorming, gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar en de gastspreker over hun vragen en eigen praktijkervaringen.

Het derde actualiteitencollege, ‘Mythes en misverstanden in de zorg en publieke sector’, vindt op 30 juni bij Inholland Haarlem plaats. Dan vertelt publicist Mirjam de Rijk over haar onderzoek naar zorg en geld. Meld je nu aan!

De Gezonde Samenleving

In het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland dragen docenten en onderzoekers bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.