Amsterdam,
28
november
2017
|
14:06
Europe/Amsterdam

Appeltje van Oranje voor Weekend Academie

De Weekend Academie, waar de Inholland-opleiding Pedagogiek nauw mee samenwerkt ontving in november in Amsterdam een Appeltje van Oranje, uitgereikt door Koning Willem-Alexander. Met de Appeltjes van Oranje beloont het Oranje Fonds succesvolle sociale initiatieven die ervoor zorgen dat alle mensen in de samenleving kunnen meedoen. De stichting Weekend Academie zorgt voor huiswerkbegeleiding en beroepsvoorlichting voor kinderen uit achterstandsgezinnen.

Docent-expert Mieke van Heerebeek was bij de uitreiking aanwezig als vertegenwoordiger van de opleiding. De koning ging in gesprek met Oguz Dulkadir, directeur  van de Weekend Academie en Simone Kukenheim, wethouder van Onderwijs in Amsterdam. Ook jongeren van de Weekend Academie, partners uit het werkveld, stagiaires en vrijwilligers mengden zich in het gesprek.

Een centraal thema in het gesprek was de missie van de Weekend Academie om gemotiveerde jongeren en hun ouders te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten. "Het was een eer om bij dit gesprek aanwezig te mogen zijn. De Weekend Academie heeft geheel terecht het Appeltje van Oranje gewonnen. Hun missie om alle kinderen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontwikkelen is volledig oprecht en wordt voortdurend uitgedragen", vertelt Mieke.

De Weekend Academie heeft geheel terecht het Appeltje van Oranje gewonnen. De missie om alle kinderen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontwikkelen is volledig oprecht en wordt voortdurend uitgedragen. 
Mieke van Heerebeek, docent-expert Inholland-opleiding Pedagogiek

Samenwerking
Inmiddels werkt Mieke al een paar jaar samen met de Weekend Academie, samen dragen ze bij aan de Gezonde Samenleving (zie kader). Vanuit de opleiding Pedagogiek levert ze stagiaires aan en werkt ze samen om de Weekend Academie het predicaat 'Excellente Stageplek' te bezorgen. Daarnaast werkt Inholland, vanuit de minor Verbindend en Herstelgericht Werken, met de stichting samen om studenten van Inholland, de Hogeschool Utrecht en de Belgische hogeschool VIVES te laten kennismaken met best practices op het gebied van programma's als De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk en andere vormen van herstelgericht werken. Op dit moment is een start gemaakt met een samenwerkingstraject waarbij ook de Openbare Bibliotheek Amsterdam is betrokken. Een nieuwe ontwikkeling is de verkregen subsidie voor een samenwerkingstraject gericht op nieuwkomers in Amsterdam, waarbij ook Stichting Pharos betrokken is.

 

De Gezonde Samenleving

Samenwerkingsverbanden zoals met de Weekend Academie, dragen bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.