Den Haag,
14
mei
2018
|
11:25
Europe/Amsterdam

'Betrokken meebouwen aan een mooie hogeschool'

Alaoui Alaoui, de nieuwe voorzitter van de Hogeschool Medezeggenschapsraad

“Van betekenis zijn voor deze hogeschool waar ik toe behoor en waar ik trots op ben”, antwoordt Alaoui Alaoui op de vraag waarom hij zich verkiesbaar stelde voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad. De teamleider van de opleiding Social Work van Inholland Rotterdam kreeg begin februari met 79 stemmen zeven procent van de kiezers achter zich. Inmiddels hebben de leden hem gekozen als voorzitter en bouwt hij vanuit die rol mee “aan een mooie hogeschool.”

“Ik wil van betekenis zijn voor deze hogeschool en ben altijd op zoek naar ‘plekken’ waar ik daar invulling aan kan geven. Zo ben ik niet alleen teamleider, maar zit onder andere ook in de stuurgroep veiligheid en een groep om een bijdrage te leveren aan diversiteitsvraagstukken in de hogeschool. De HMR is ook weer een plek waar ik mee kan bouwen.”

Het voorgestelde beleid samen beter maken
“Ik zie de HMR als een sensor voor de organisatie. Er komt van alles voorbij aan beleidsvoorstellen. Het is goed als collega’s en studenten vanuit hun betrokkenheid daar iets van kunnen vinden, vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende bagage en deskundigheid. Is het voorgestelde beleid logisch volgbaar? Roept het vragen op? Wat zijn de consequenties voor collega’s en studenten? Het is mooi als je dan het College van Bestuur en andere collega’s kunt voeden om het beleid beter te maken en te laten aansluiten bij datgene wat goed is voor een gezonde en betere hogeschool.”

Diverse uitdagingen
“Wat beleid betreft zijn in mijn ogen veel zaken onder controle, al staan we wel voor wat uitdagingen. Samen met het College van Bestuur houden we ook het Instellingsplan tegen het licht of we op een juiste manier aan de toekomst werken. Waar gaan we achteruit, waar vooruit? En waar moeten we een pas op de plaats maken? Wat is er nodig om deze hogeschool positie te laten houden in verschillende regio’s? Belangrijk issue voor de komende tijd is dat we samen moeten bepalen hoe wij ons verhouden tot andere hogescholen. Wat hebben wij studenten te bieden dat ze juist bij ons komen studeren?”

 

Dat gevoel, met iedereen aan tafel bouwen aan een mooie hogeschool en verbeteren vanuit verschillende invalshoeken. Met de mensen die echt betrokken zijn. Dat is toch mooi man.
Alaoui Alaoui, teamleider Social Work (Inholland Rotterdam) en HMR-voorzitter

In gesprek blijven is het allerbelangrijkst
“Wij geven advies en hebben instemmingsrecht. Soms zeggen we: dit is goed bedacht maar niet voldoende om in te stemmen. Ook heel belangrijk is ons initiatiefrecht, dat je het recht hebt iets te agenderen. Met het oog op onze rechten vind ik het wel belangrijk dat je in de HMR zitting neemt om te bouwen en niet om je hakken in het zand te zetten. Dat vergroot alleen maar de kans op schade en fricties. Je mag wel ontevreden zijn, boos zijn, maar je moet wél in gesprek bliiven. Dat is het allerbelangrijkst. Ik hecht veel meer waarde aan samenspel, hoe we het met elkaar gaan doen! Dat zie ik ook als mijn opdracht.”

Als voorzitter kom ik tot mijn recht
“Ik heb een sterke mening. Als ik alleen HMR-lid zou zijn – ik ken mezelf een beetje – zou ik waarschijnlijk veel te vaak aan het woord zijn. In een gezelschap als deze kom ik beter tot mijn recht als ik minder hoef te praten. Ik ben goed in het sturen van processen, het vervlechten van mensen en verbinden van ideeën. Ik wil er vooral voor zorgen dat de mening gevormd wordt, dat iedereen er mag zijn en iedereen ook iets mág vinden in een ruimte waar je je veilig en vrij kunt voelen. Dat gevoel, met iedereen aan tafel verder aan een mooie hogeschool bouwen en verbeteren vanuit verschillende invalshoeken. Met de mensen die echt betrokken zijn. Dat is toch mooi man.”

HMR? Wat is dat?

In de HMR praten tien collega’s samen met tien studenten mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. Zij vormen daarmee de verbindende factor tussen het College van Bestuur (CvB) en de organisatie.

Alaoui Alaoui volgt als HMR-voorzitter Norbert Landers op die veertien jaar voorzitter was. Eén periode van twee jaar was Henk van Winkel de voorzitter. De zittingstermijn voor de HMR is drie jaar. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2021. Meer weten? Ga naar de medezeggenschapspagina op Insite.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.