Den Haag,
12
oktober
2017
|
09:20
Europe/Amsterdam

IIA-certificering voor onderwijsaudit Inholland

Inholland spant zich al jaren in om de onderwijskwaliteit waar nodig te verbeteren. Niet alleen onderwijsmedewerkers houden zich bezig met kwaliteitsverbetering, maar ook teams achter de schermen. Nu is een nieuwe stap gezet dankzij de uitreiking van een IIA-certificaat door KPMG, een primeur voor een onderwijsinstelling.


(foto: v.l.n.r.: Leon van Baal (audit), Bart van Loon (partner bij KPMG) collegelid Huug de Deugd en Cees van Buuren (audit). Niet op de foto: Léon Mourik (audit))

Inholland Onderwijsaudit is een team dat 'aan de achterkant' aan kwaliteitsverbetering werkt. Als interne auditfunctie bij Inholland voert het onderzoeken uit voor het College van Bestuur die leiden tot een oordeel over de kwaliteit van de procesbeheersing. Dan gaat het om processen die te maken hebben met het goed functioneren van onderwijs en onderzoek, maar ook met onderwijslogistieke ondersteuning en bedrijfsvoering. Allemaal processen die als doel hebben om de kwaliteit en onderwijsprestaties van Inholland te verhogen.

Onafhankelijk en objectief
Inholland Onderwijsaudit voert zijn werkzaamheden uit volgens de ‘Standards for the Professional Practice van het Institute of Internal Auditors (IIA)’. De standaarden dragen zorg voor een onafhankelijke en objectieve beoordeling op basis van een systematische aanpak.

Voldoet aan normen
In de periode april tot mei 2017 onderging Inholland Onderwijsaudit een externe kwaliteitstoetsing door KPMG van de werking van deze standaarden in de dagelijkse praktijk. Het accountantskantoor stelde vast dat de kwaliteitsbeheersing van de Interne Audit Functie van Inholland in alle opzichten voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening door Internal Auditors. Daarmee is Inholland het eerste onderwijsinstituut in het Nederlandse hoger onderwijs dat een gecertificeerde auditfunctie heeft.

Waardevolle feedback
De IIA-certificering sluit naadloos aan op de hoge eisen die Inholland Onderwijsaudit zichzelf stelt. “We zijn al jaren heel nadrukkelijk bezig met kwaliteit, en deze stap past in die ontwikkeling", zegt Leon van Baal namens het team. "We zien deze kwaliteitstoetsing dan ook als een leermoment. De toetsing leverde naast de certificering waardevolle feedback op."

Kwaliteit verder verbeteren
Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur: ‘’Het team audit voert stevige onderzoeken uit die het onderwijs een spiegel voorhouden op kwaliteitszorg. Ze helpen teams inzichtelijk te maken welke verbeterstappen we kunnen nemen om met name onze kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren voor onze studenten. Het maakt ons onderwijs effectiever en beter. Als College van Bestuur zijn we heel trots op deze certificering."

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
peter haemers
13
October
2017
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
Jacqueline van Rennes
13
October
2017
Gefeliciteerd en terecht. De twee Leons ken ik als zeer gedreven, professioneel maar ook met een openheid en ontspanning waardoor een audit bijna als “ leuk” wordt ervaren. Dit heeft zeker geleid tot dit mooie reaultaat.
Simon Palser
12
October
2017
Congratulations to Cees and the two Leons! Always enjoyed my 'grillings' with the team in a constructive atmosphere. Good to see some deserved recognition and credit to the 'invisible men'. Simon