Haarlem,
07
december
2017
|
12:04
Europe/Amsterdam

Circulaire economie: samen op zoek naar nieuwe businessmodellen

Seminar+Circulaire+Economie

De circulaire economie is hot. Er wordt veel over geschreven en gepraat. Maar in hoeverre zijn woorden ook daden? In hoeverre implementeren ondernemers de circulaire gedachte al in hun eigen product, dienst of productieproces en wat is nodig voor een versnelling?

Don Ropes (lector Learning and Development in Organisations), Han van Kleef (associate lector) en Giovanni Douven (docent en research fellow) van het Business Research Centre van Inholland Haarlem vroegen het aan 150 mensen uit de regio, waarvan zo’n 50 mkb’ers aangevuld met mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sector- en non-profitorganisaties. “Vandaag presenteren we onze bevindingen uit de diverse Kenniscafé’s en de 23 interviews met ondernemers. Ook de informatie die vanmiddag uit de paneldiscussie naar voren komt, nemen we mee in het uiteindelijke rapport. Het gaat om een maatschappelijk proces van sociale innovatie. We moeten elkaar inspireren, helpen en samen nadenken over de volgende stappen”, aldus Don Ropes.

Samenwerken in en tussen de ketens
Eric Westhoek, domeindirecteur Business, Finance en Law (BFL) bij Hogeschool Inholland, benadrukt donderdag 23 november tijdens het seminar: ‘Hoe gaan we verder met de circulaire economie?’ het belang van circulaire economie. “Al valt het mij op dat men vaak heel zorgelijk en moeilijk kijkt als het over duurzaam gaat. Mestoverschot, CO2-uitstoot… Liever benader ik het op een vrolijke manier. De circulaire economie biedt mogelijkheden. Ook financieel gezien. Kijk maar eens naar de Übers en Airbnb’s van deze tijd. Voorbeelden van de deeleconomie maar in de kern zijn het keiharde businessmodellen.”

Het is nog lang niet bij iedereen doorgedrongen dat circulaire economie de toekomst is. Onze indruk is dat mkb’ers wel willen maar niet precies weten hoe en daar hulp bij nodig hebben.
Han van Kleef, associate lector Leren en ontwikkelen in organisaties

Wat is nu eigenlijk circulaire economie? Don Ropes: “Het is een gesloten kringloop waarin de waarde van de grondstoffen niet afneemt bij gebruik. Productie, verbruik, afval; er zijn meerdere partijen mee gemoeid. Wat ons is opgevallen, is dat bedrijven tot nu toe vooral bezig zijn met hun eigen deel van hun keten, en niet of nauwelijks met het geheel. Er is nog nauwelijks aandacht voor innovatieve businessmodellen en productontwerpen. Samenwerken in de keten en tussen de ketens op gebied van businessmodellen, productontwerp en daadwerkelijk hergebruik van gebruikte materialen, dat zijn cruciale factoren die van circulaire economie wel of geen succes maken.”

Hindernissen
Het ontbreken van samenwerking is niet de enige hindernis, ook de kosten, wet- en regelgeving, en kwaliteits- en technische issues houden bedrijven tegen. “Klanten willen niet meer betalen maar je moet wel investeren in bijvoorbeeld technische kennis, en innovatieve productieprocessen zijn meestal nog niet zo efficiënt als de bestaande, niet circulaire. Ook is er een andere mindset nodig, het is nog lang niet bij iedereen doorgedrongen dat circulaire economie de toekomst is. Onze indruk is dat mkb’ers wel willen maar niet precies weten hoe en daar hulp bij nodig hebben”, vat Han van Kleef de uitkomsten tot dusverre samen.

Panel
Wat betekenen de uitkomsten voor het bedrijfsleven en ook andere stakeholders? Een achtkoppig en gemêleerd panel is uitgenodigd om hier met elkaar en de zaal over te discussiëren. Het gezelschap bestaat uit René Arisz (BK Ingenieurs), Michael van Baekel (Rabobank Haarlem en Omgeving), Eric Boele-de Zeeuw (Coöperatie Circus Circulair), Nic Grandiek (provincie Noord-Holland), Pieter van der Hoeven (Hogeschool Inholland), Stephan Kooijman (gemeente Haarlem), Niels Tijhuis (Omgevingsdienst IJmond) en Stan Verstraete (Parkmanagement Waarderpolder). Ze zijn het verrassend vaak met elkaar eens. Ja, circulaire economie biedt kansen; de vraag is: ‘what’s in it for me?’ De kennis en kunde is aanwezig maar moet gedeeld worden. Gebrek aan samenwerking, transparantie, kennisoverdracht en bewustwording zijn te vaak nog elementen die een doorbraak tegenhouden. Niet alleen de gehele organisatie maar de hele keten is nodig om de volgende stap te zetten, je doet het er niet even bij. Samen moet je op zoek naar nieuwe businessmodellen.

‘PIM-automaat’
En dan is er nog het financiële aspect. Uit de discussie blijkt dat veel ondernemers niet op de hoogte zijn van de financiële mogelijkheden via de provincie. Dat terwijl ze er wel degelijk zijn. Nic Grandiek: “Vorig jaar heeft de provincie circulair beleid opgesteld. Met PIM, Programma Investeringsgereed Innovatief MKB, investeert de provincie in een duurzaam, innovatief en gezond midden- en kleinbedrijf. PIM geeft advies, masterclasses en koppelt ondernemers aan andere bedrijven, financiers en potentiële klanten. We willen ondernemers bijstaan, onder andere met het faciliteren van ten minste 30 miljoen euro aan financiering.” Eric Westhoek roept de aanwezige ondernemers op om van PIM vooral een PIN-automaat te maken. “Zoek elkaar op en maak vooral gebruik van de beschikbare subsidies!” Het lectoraat Learning and Development in Organisations kan met de uitkomsten van het onderzoek en het symposium haar activiteiten en samenwerkingsverbanden in de regio verder uitbouwen, als bijdrage aan ‘Inholland Duurzaam’.

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Olav
08
December
2017
Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari vindt de Week van de Circulaire Economie voor de derde keer plaats in Nederland. Bedrijven en circulaire koplopers zetten hun deuren open om Nederland te integreren in de wereld van de Circulaire Economie. Wellicht een moment om aan te grijpen voor samenwerking met MKB.
Milou Thieme
08
December
2017
Pasgeleden tijdens een platform gericht op huisvesting en inrichting, heb ik een presentatie gevolgd van Cherryl Djoegan. Zij heeft Bouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft en een master Real Estate & Housing.
Zij is afgestudeerd met het onderwerp Circulaire Economie en heeft onderzoek gedaan naar de bijbehorende financiële verdienmodellen. Op dit moment is zij Circulair Business Develop bij Logge.
Haar presentatie was erg inspirerend en interessant.
Bij deze de link naar haar Linkedin profiel:
https://www.linkedin.com/in/cherryl-djoegan-56070071/