Haarlem,
13
maart
2017
|
09:42
Europe/Amsterdam

'Circulaire economie uitdaging voor logistieke sector'

De circulaire economie als winststrategie voor de vrachtlogistieke sector. Dat was het thema van het kenniscafé op 22 februari, georganiseerd door de onderzoeksgroep Leren en Ontwikkelen van het Business Research Centre in samenwerking met ACN en Schiphol Group. Sprekers van transportbedrijf Breytner en Han van Kleef, associate lector bij Inholland, lieten in The Grounds op Schiphol-Oost zien dat het thema de sector danig bezighoudt.

Circulair ondernemen is een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling ligt. Daar horen nieuwe businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij. Han van Kleef van het Business Research Centre van Inholland verzorgde tijdens het kenniscafé een theoretische uiteenzetting van het duurzame begrip ‘cradle to cradle’ en de verschillende businessmodellen die een rol kunnen spelen in de circulaire economie. Die theorie vulde Van Kleef aan met aansprekende voorbeelden. Marie-José en Jeroen Baartmans van het innovatieve transportbedrijf Breytner toonden mooie praktijkvoorbeelden van ‘zero-emission’-transport in de binnenstad van Rotterdam. Tijdens deze presentatie werd weer eens duidelijk dat deskundigheid, analyse van actuele (logistieke) bedrijfsvraagstukken en samenwerking met andere partijen zeer belangrijk zijn voor succesvol circulair ondernemen.

Uitdagingen
Er volgden groepsdiscussies over de volgende vragen: Wat is circulaire economie eigenlijk voor de vrachtlogistieke sector? Waar ligt de circulaire uitdaging, en welke innovaties en verdienmodellen lijken haalbaar? Eén ding is al duidelijk: Innovatie op dit gebied is uitdagend vanwege de noodzaak tot nieuwe vormen van samenwerking, andere vormen van regie en doordat gevestigde partijen in de logistieke keten graag vasthouden aan hun verworvenheden. De logistieke sector verwijst graag door naar de fabrikant van haar vervoermiddel en herkent innovatie voornamelijk in een hogere efficiëntie en effectiviteit van haar procesuitvoering. De circulaire gedachte krijgt in deze manier van innoveren nog (te) weinig aandacht.

'Prettige leerervaring'
Tijdens het kenniscafé bespraken bezoekers nieuwe technologieën zoals blockchain, andere samenwerkingsverbanden en vernieuwende businessmodellen, waaronder leasing en elektrisch vrachtvervoer. Omdat iedereen bijdroeg aan de levendige discussies, kijken de organisatoren van het Business Research Centre terug op een "prettige en open leerervaring". Het BRC zal de antwoorden op de vragen en andere data van de dag analyseren en presenteren in een onderzoeksrapport over ‘leren innoveren voor een circulaire economie’.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.