Den Haag,
12
maart
2018
|
14:01
Europe/Amsterdam

'De nieuwe sociaal werker staat naast de mensen'

Werken en leren in zorg en welzijn verandert en vernieuwt continu. Met de vernieuwde opleiding Social Work speelt Hogeschool Inholland hierop in om ándere sociaal werkers op te leiden. Kritische brede opgeleide professionals die over kennis, vaardigheden en een houding beschikken om zich in te zetten voor een gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

“De verzorgingsstaat verandert in rap tempo naar een participatiesamenleving, met een terugtredende overheid, decentralisaties en meer marktwerking”, legt Social Work-docent Rob Prins uit. “Deze ontwikkeling doet een steeds dringender beroep op de zelfredzaamheid van burgers in hun sociale omgeving.”

Iemand in zijn kracht zetten
In de opleiding leren studenten zich daarom in te zetten voor een samenleving waarin mensen kunnen verschillen, maar altijd gelijkwaardig zijn. “De nieuwe sociaal werker staat naast de mensen. Is iemands welzijn in het geding? Dan maak je hem of haar sterker door die persoon in zijn kracht te zetten én vooral ook door de sociale omgeving te mobiliseren. Zo kan iemand nog sneller weer op eigen benen staan.”

 

Vanaf het begin erkennen we je als aankomend sociaal werker en helpen je de juiste keuzes te maken voor je toekomstige carrière. Dat maakt onze opleiding dichtbij, persoonlijk en professioneel.
Rob Prins, docent Social Work

Om goed voorbereid de praktijk in te kunnen werken studenten samen met docenten en het werkveld aan echte vraagstukken. “Wij moedigen onze studenten hierbij aan om de regie in eigen hand te nemen. Dat gaat niet vanzelf, want bij Inholland geldt: leren is durven. Hoe ga je om met feedback, durf je naar jezelf te kijken? Wat pik je daaruit op om verder te groeien?”

Ruime keuze in toekomstige baan
Met Social Work hebben afgestudeerden ruime keuze in hun toekomstige baan. “Je kunt er veel kanten mee op. Help bijvoorbeeld mee in de jeugd- of ouderenzorg, wees proactief in buurten of in een ggz-instelling. Je kunt ook aan de slag bij een gemeente of een organisatie voor emancipatie en gelijkheid.”

Vanwege die ruime keuze worden studenten aangemoedigd hun eigen interesse te volgen en krijgen hierbij goede begeleiding. “Vanaf het begin erkennen we je hier sowieso als aankomend sociaal werker en helpen je de juiste keuzes te maken voor je toekomstige carrière. Dat maakt onze opleiding dichtbij, persoonlijk en professioneel.”

De Gezonde Samenleving

Met de opleiding Social Work draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.