Diemen,
01
juni
2017
|
08:03
Europe/Amsterdam

'De sprong naar flexdeeltijd is een logisch vervolg'

Stuurgroepvoorzitter Marij Urlings over flexibele deeltijdopleidingen

Marij+Urlings

“We zijn op weg naar een toekomst die flexibeler is voor iedereen. In de toekomst zullen er steeds meer studenten naar ons toe komen die erbij gebaat zijn om werken en studeren te combineren. Dit heeft mede te maken met de demografische ontwikkeling. Er zijn steeds meer ‘ouderen’ die zich bij en om moeten scholen, dit in een tijd waarin beroepen steeds meer veranderen. Wij moeten ons flexibeler kunnen gedragen tussen allerlei werksoorten. Hierdoor komt een andere behoefte op gang.

Het ministerie heeft zich dat gerealiseerd en terecht een subsidie gegeven om die ontwikkeling aan te jagen. Het helpt ons meer te richten op mensen die continu baat hebben bij scholing. Zij hebben weinig aan een vooraf vastgesteld concentrisch opgebouwd programma welke van jaar 1 tot en met 4 als een kettinkje aan elkaar hangt. Als jij werkt, heb je wel behoefte aan stúkken uit dat leerproces, die je in een ander tempo en op een andere manier zou willen volgen en waarbij je de werkplek- en eerdere leerervaringen goed kunt inzetten.

Het beste uit mensen halen
Toen ik gevraagd werd voorzitter van deze stuurgroep te worden heb ik geen moment getwijfeld. Als onderwijskundige ben ik intrinsiek geïnteresseerd in hoe mensen leren om te leren. Dat we niet de verschillen moeten benadrukken, maar de variëteit in behoeften en wensen zo te gebruiken om het beste uit mensen te halen. Het is onderwijskundig geweldig interessant om je huis, dat gewend is aan vierjarig bachelor-onderwijs, te renoveren en te zeggen: het kan ook anders.

Toen ik nog directeur was van ons Domein Onderwijs en Innovatie zag ik al dat er niet alleen havisten binnen kwamen voor de Pabo, maar ook steeds meer werkenden. Mensen die bijvoorbeeld werkten bij een bank en wilden switchen naar een baan in het onderwijs. Voor hen hadden we met de DigiPabo als een digitale variant. De sprong naar flexdeeltijd is een logisch vervolg.

Op alle punten van dit traject zijn we aan het leren en durven. Dat maakt me ook zo enthousiast om hier onderdeel van te zijn.
Marij Urlings, stuurgroepvoorzitter Deeltijd Flex

Onderwijskundig moet je wel zo’n beetje op je kop staan, want de doelgroepen, de persona’s, zijn totaal anders. Wie komt er eigenlijk op je huis aan, wat betekent de nieuwe onderwijskundige aanpak voor je begeleiding en vooral: hoe kun je vakmensen zo afleveren op zo een manier dat jij, de studenten en het werkveld daar heel tevreden mee kunnen zijn? Vooral de leercoaches zijn belangrijk in dit traject. Zij moeten immers goed kunnen inschatten waar de student staat. Aan de voorkant moet je het beeld heel scherp krijgen. Hoe beter het profiel, des te beter je namelijk de flexibele leerroute kunt bepalen.

'Hier moet ik bij zijn'
Dit project raakt alles: je onderwijs, de ict-omgeving, het HRM-gebeuren, etcetera. In het begin wilden we het ook allemaal tegelijk doen, en ons hele huis werd er een beetje onrustig van. Op een positieve manier hoor. Inholland heeft namelijk iets heel sterk ondernemends. Mensen horen iets en denken: hier moet ik bij zijn. Dit past ook bij vernieuwing. Inmiddels zijn we erachter dat het beter is om eerst rustig op te starten om alles goed van de grond te krijgen aan de hand van een duidelijke projectstructuur. Met een beperkte groep studenten. Realistisch blijven.

De flexibilisering is een ontwikkeling die nu nog heel klein is, maar gaat echt snel door. In de gesprekken die ik voer met besturen van onderwijskoepels en bedrijven merk ik dat de flexibele deeltijdopleidingen als een cadeau komen voor de werkgevers. Zij zijn immers voortdurend op zoek naar mensen met andere profielen die snel en adequaat kunnen worden opgeleid en willen daar ook meer zeggenschap over hebben.

Deze ontwikkeling past ook perfect in ons instellingsplan. Persoonlijk en dichtbij bijvoorbeeld kun je alleen maar worden als je real life cases uit het werkveld vormgeeft in samenhang met studenten en docenten. En in het kader van ons credo ‘durf te leren’ is dit fantastisch. Op alle punten van dit traject zijn we aan het leren en aan het durven. Dat maakt me ook zo enthousiast om hier onderdeel van te zijn.”

Over de flexibele deeltijdopleidingen
Sinds februari dit jaar biedt Inholland de flexibele deeltijdopleidingen Social Work (Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Tuinbouw & Agribusiness aan. Vanaf september 2017 starten ook de flexibele deeltijdopleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Technische Bedrijfskunde (TBK) en Business IT & Management (BIM). Pabo duaal staat gepland om per februari 2018 te starten en Verpleegkunde per september 2018. Andere varianten zijn in ontwikkeling. De start van de flexibele deeltijdopleidingen is mede mogelijk dankzij subsidie van het ministerie van Onderwijs om hbo-opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor professionals door hen onderwijs op maat te bieden.

Betreffende opleidingen zijn afgestemd op de leef- en werksituatie van studenten. Voor het realiseren van leeruitkomsten krijgen studenten veel keuzevrijheid op het gebied van studietempo en studieroute. De opleiding sluit hierdoor zo goed mogelijk aan op de eigen werkomgeving en situatie. “Tijdens de intake verkennen we al welke opgedane leeropbrengsten de student kan inbrengen. Zodra de student gestart is maken we samen een persoonlijk leerplan waarin de eigen ambities en de beoordeling van eerdere leeropbrengsten meegenomen worden.” Ook is er nauwe afstemming met het werkveld.

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Rick van Dorssen
01
June
2017
Ook ik geloof in deze ontwikkeling en wil graag meegenomen worden in de vertaling naar mijn toeristische opleidingen
Jolanda Dekker
01
June
2017
Fijn om te lezen dat we als Inholland verder gaan om flexibel onderwijs te ontwikkelen en vorm te geven en zo studenten de mogelijkheid kunnen bieden om te studeren op maat!
hettie de jongh
01
June
2017
Dag Marij, wat mooi om te lezen dat flexibele deeltijd opleidingen zich zo ontwikkelen en ook dat verpleegkunde die weg opgaat. Mocht je iemand nodig hebben om mee te denken en te doen.....
Hartelijke groet Hettie de Jongh