Den Haag,
29
augustus
2017
|
15:09
Europe/Amsterdam

Eerste Haagse doorstroomklas pabo van start

De eerste pabo-doorstroomklas met studenten van ROC Mondriaan, ROC Leiden en ID College is maandag 28 augustus gestart bij Inholland Den Haag. Het nieuwe doorstroomprogramma van Hogeschool Inholland Den Haag en de Haagse Hogeschool is bedoeld voor afgestudeerde mbo’ers die zich voorbereiden op een overstap naar de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).

Het komende half jaar volgen de studenten een voltijdprogramma op de hogescholen en worden zij klaargestoomd voor de pabo. Juist in de grote steden is het van groot belang dat het docentenkorps een goede afspiegeling is van de maatschappij. Een meester of juf met een mbo-achtergrond kan deze herkenbaarheid vergroten. Vanuit ROC Mondriaan, ROC Leiden en ID College* starten nu de eerste tien studenten met het doorstroomtraject. “Het is fijn om te zien dat deze tien enthousiaste studenten de uitkomst zijn van een mooie samenwerking tussen mbo- en hbo-opleiders”, aldus Lucas Rurup, directeur Onderwijs & Innovatie bij Inholland Den Haag.


De mbo-studenten en docenten Dirk Jan Smits (ROC Mondriaan, links), Nick de Vos (Inholland Den Haag, midden) en Peter de Gruijter (rechts).

De studenten die afkomstig zijn van mbo-opleidingen zoals Sociaal Cultureel Werker, Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker zijn hartstikke enthousiast. "Ik overwoog mij aan te melden voor de pabo toen ik werd gewezen op dit nieuwe programma. Ik grijp de kans met beide handen aan om een half jaar extra goed voorbereid te worden op de toelatingstoetsen van de pabo. En ik mag ook al stage gaan lopen in de klas, hartstikke leuk vind ik dat", aldus Ashdha, een van de deelnemende studenten.

Tijdens de officiële start heeft Ricardo Winter, collegevoorzitter ROC Leiden, de studenten symbolisch overgedragen aan Lucas Rurup, directeur Onderwijs en Innovatie bij Inholland. Tijdens de officiële start gaf hij de studenten nog een persoonlijke boodschap mee. “Het beroep van leerkracht is belangrijk. Als jullie straks afstuderen, verzorgen jullie het eerste onderwijs voor een kind. Die eerste jaren zijn ongelofelijk van belang bij de ontwikkeling van een kind. Wees je iedere dag bewust van de belangrijke rol die jij daarbij speelt”, aldus Ricardo Winter.

Meer dan doorsturen
De overstap naar de pabo is moeilijker dan naar andere hbo-opleidingen door de extra toelatingstoetsen die studenten naast het mbo-niveau 4 examen moeten halen. Aan leraren worden hoge eisen gesteld. De start van dit programma is dan ook meer dan een manier om aan het hbo te wennen en door te studeren. Er is een groot maatschappelijk belang.

Het doorstroomtraject is gericht op extra doorstroom van mbo-studenten van ROC Mondriaan, ROC Leiden en ID College naar de pabo’s van Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool. Het gaat om studenten die een opleiding in een hele andere richting gevolgd hebben. Het voltijdsprogramma wordt door de pabo en mbo-opleidingen samen verzorgd. De bedoeling is om een groep mbo-studenten te bereiken die zich nu mogelijk laat afschrikken door de geldende toelatingseisen tot de pabo, maar die in potentie prima naar de pabo kan. Met het creëren van dit extra programma voor mbo’ers is de verwachting dat de diversiteit van de pabo-instroom (weer) zal toenemen.

* ID College en ROC Leiden zijn gefuseerd en hebben per 1 september 2017 een nieuwe naam: mboRijnland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.