Haarlem,
08
februari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Femke Kaulingfreks nieuwe lector Jeugd en Samenleving

Femke+Kaulingfreks

Femke Kaulingfreks gaat per 1 maart aan de slag als lector Jeugd en Samenleving. Zij is verbonden aan de opleiding én master Pedagogiek en de brede bachelor Social Work van Hogeschool Inholland. Als lector maakt zij straks deel uit van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving (onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment). Kaulingfreks volgt Pauline Naber op, die onlangs met pensioen ging en daarmee stopte als lector Leefwerelden van Jeugd.

De gezonde samenleving kan niet zonder een sterke en evenwichtige opvoeding van jongeren; de toekomst van Nederland. Inholland profileert zich op dit gebied en als lector Jeugd en Samenleving wil Kaulingfreks deze boodschap graag op een frisse, prikkelende en wetenschappelijk goed onderbouwde manier uitdragen. Zij gaat werken aan praktijkgericht onderzoek waarin de empowerment van kwetsbare jongeren centraal staat. Wat hebben professionals nodig om daaraan bij te dragen?

Empowerment
"Ik wil onderzoeken hoe we de empowerment van de jeugd en haar opvoeders kunnen versterken. In het woord empowerment zitten de woorden ‘kracht’ en ‘macht’ besloten. Het werk van het lectoraat moet niet alleen inzicht bieden in en aansluiten bij de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun opvoeders, maar ook onderzoeken hoe hun veerkracht is ingebed in maatschappelijke machtsverhoudingen. De emancipatie van kwetsbare jeugdgroepen en hun ouders is voor mij een belangrijk speerpunt, want een gezonde samenleving zou in mijn ogen ook een inclusieve samenleving moeten zijn.”

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving
De emancipatie van kwetsbare jeugdgroepen en hun ouders is voor mij een belangrijk speerpunt, want een gezonde samenleving zou in mijn ogen ook een inclusieve samenleving moeten zijn.
Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Kennis over empowerment van jeugd, participatie, inclusie en diversiteit vormen rode draden in het werk van Kaulingfreks. De filosofe en antropologe promoveerde in 2013 op het thema ‘Making trouble: Disruptive Interventions of Urban Youth as Unruly Politics’ over de politieke betekenis van rellen in achterstandswijken, met wijken in Utrecht en Parijs als voorbeeld. Haar proefschrift is ook als boek verschenen.

Momenteel werkt ze als senior onderzoeker in een onderzoeksprogramma dat zich richt op de wijze waarop professionals (kunnen) omgaan met segregatie, polarisatie en radicalisering in jeugdgroepen. Haar meest recente boek onder de titel ‘Straatpolitiek: op zoek naar nieuw engagement’ krijgt landelijk veel belangstelling.

Jeugd en Samenleving
De onderzoeksagenda Jeugd en Samenleving richt zich op de transformatie-opgaven binnen het pedagogische en sociale domein en de bijbehorende professionaliseringsvraagstukken. Daarbinnen wordt gethematiseerd naar ondersteuning bij alledaagse kwesties bij het opvoeden en opgroeien in de wijk én naar sociaal en maatschappelijk kwetsbare jeugdigen/gezinnen. Het profilerende thema De Gezonde Samenleving van Inholland geeft richting aan de concretisering van deze thema’s. Het gaat daarbij primair om het samenspel tussen alle aanbieders om integrale zorg en welzijn te bieden (interprofessioneel werken) en daarmee het maatschappelijke opvoedklimaat te versterken.

Relevante thema's voor de doelgroep 'kwetsbare jeugdigen' binnen de context van de wijk (in een stedelijke context) zijn onder andere inclusie, sociale ongelijkheid, armoede, integratie, (huiselijk) geweld, educatie/onderwijs, maatschappelijke participatie van jeugdigen en empowerment.

De Gezonde Samenleving

Als lector Jeugd en Samenleving draagt Kaulingfreks bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.