Rotterdam/Den Haag/Alkmaar/Diemen,
07
maart
2017
|
12:00
Europe/Amsterdam

Flexibele deeltijdopleidingen SJD, TBK en BIM starten in september

Flexibele+deeltijd

Hogeschool Inholland gaat vanaf september 2017 van start met de flexibele deeltijdopleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Technische Bedrijfskunde (TBK) en Business IT & Management (BIM). Sinds februari dit jaar biedt Inholland ook de flexibele deeltijdopleidingen Social Work (Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Tuinbouw & Agribusiness aan.

De start van de flexibele deeltijdopleidingen past bij het streven van het ministerie van OCW om de hbo-opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor professionals door hen onderwijs op maat te bieden. De betreffende opleidingen van Inholland zijn dan ook beter afgestemd op de leef- en werksituatie van studenten. Studenten krijgen bijvoorbeeld meer keuzevrijheid op het gebied van studietempo en studieroute om zo goed mogelijk aan te sluiten op de eigen werkomgeving en situatie. Tijdens een uitgebreid intakegesprek en een assessment brengen opleidingen de ambities én eerder opgedane leeropbrengsten van de student in kaart om de reeds behaalde leeruitkomsten te bepalen. Ook is er nauwe afstemming met het werkveld.

Sociaal Juridische Dienstverlening
De flexibele deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening wordt aangeboden in Rotterdam en Den Haag. Deze bacheloropleiding is bedoeld voor professionals die werken in de sociaaljuridische dienstverlening en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of zich verder willen verdiepen in Nederlandse wet- en regelgeving. “Het is ook een mooie kans voor mensen met hbo-denk- en –werkniveau om op een andere manier hun hbo-diploma te halen”, aldus opleidingscoördinator Ingrid Moes

Technische Bedrijfskunde
De flexibele deeltijdopleiding TBK kunnen deelnemers volgen in Alkmaar. In deze opleiding staat het ontwerpen en verbeteren van bedrijfsprocessen centraal om bedrijven te helpen efficiënt en effectief te draaien. Werkenden in deze sector kunnen zich met TBK verder professionaliseren en vervolgens aan de slag als manager, adviseur of ondernemer in een industriële bedrijfsomgeving. De opleiding is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die al enige jaren op mbo+ niveau werken in een technische omgeving en door willen groeien naar hbo-niveau.

Business IT & Management
De flexibele deeltijdopleiding BIM leidt werkende professionals op om een sleutelrol te vervullen in het vertalen van businesswensen naar IT-mogelijkheden en van IT-opportunities naar businesskansen. Na het volgen van onze flexibele deeltijdopleiding zijn zij in staat om te acteren op de scheidslijn van business en IT, in bijvoorbeeld de rol van informatiemanager, business IT-analist of programma- en projectmanager. Deze opleiding wordt aangeboden vanuit Diemen.

De flexibele deeltijdopleidingen maken deel uit van het opleidingsaanbod voor professionals dat aansluit op het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’ waarin ook leven lang leren belangrijke aandacht krijgt. Inholland biedt professionals een leeromgeving waarin zij de ruimte en het vertrouwen krijgen om te durven leren, oftewel te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat.

Meer over ons deeltijdaanbod vind je op inholland.nl/carriere

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.