Haarlem,
16
april
2018
|
15:08
Europe/Amsterdam

Formatie in balans: matchingtafel brengt vraag en aanbod opnieuw in kaart

In sommige domeinen sluit de formatie op dit moment niet aan bij het aantal studenten. Soms is er sprake van over- en soms van onderformatie of is er sprake van een ‘normale’ situatie. Om de formatie Inholland-breed in balans te brengen worden vraag- en aanbod opnieuw bij elkaar gebracht met behulp van een ‘matchingtafel’. Ook willen wij meer aandacht voor beweeglijkheid en hier serieus werk van maken bij zowel domeinen als stafafdelingen. Eerder ben je hierover geïnformeerd door je directeur en/of stafhoofd.

Hieronder een overzicht van de ingeplande aanpak en maatregelen:

Beweeglijkheid en matchingtafel

Vraag en aanbod opnieuw in kaart
De onderformatie bij het ene domein willen we in principe oplossen met de overformatie bij het andere domein, via een zogeheten ‘matchingtafel’. Dit is een plek waar vraag en aanbod van alle functies binnen Inholland samenkomen, zowel van domeinen als stafafdelingen.

We houden alle vacatures, mogelijke verlengingen/omzettingen en aanvragen externe inhuur tegen het licht om vraag en aanbod optimaal in evenwicht te brengen. Natuurlijk staat hierbij voorop dat we de kwaliteit van het onderwijs handhaven.

Met de matchingtafel kunnen we interne talenten en ontwikkelwensen beter benutten. Aan de tafel zitten collega’s van verschillende afdelingen en domeinen die de verbinding tussen vraag en aanbod leggen.

Bredere flexibele inzet
We willen medewerkers breder en efficiënter inzetten. We verwachten daarbij soms ook van je dat je je expertise elders inzet door bijvoorbeeld les te geven op een andere locatie. Op deze manier kunnen we vraag- en aanbod beter bij elkaar brengen en externe inhuur waar mogelijk beperken.

Vacatures? Eerst intern!
Voortaan zetten we nieuwe vacatures niet direct extern uit. We doen dit pas wanneer we echt geen geschikte interne match vinden.

Talenten en wensen in kaart
Een goed aanbod ontstaat alleen wanneer we alle talenten en ontwikkelwensen van medewerkers zo goed mogelijk in kaart krijgen. Hier is de hulp van alle medewerkers voor nodig. Daarom vragen we je om samen met je teamleider je talenten en wensen in kaart te brengen. Als je dit doet, kijk dan gerust verder dan je eigen functie. Welke passie heb je nog meer? Waar krijg je energie van? Waar heb je je altijd al in willen verdiepen?

Ideeën om formatie in balans te krijgen?
Heb jij zelf ideeën hoe we onze formatie weer in balans kunnen brengen? Wat kun jij zelf doen? Heb je bijvoorbeeld expertise die we nu nog extern inhuren of heb je ideeën over detachering? Heb je nog ruimte om te surveilleren, etc.? Voel je betrokken en laat het ons weten en bespreek het met je collega’s en je teamleider.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze problematiek op te lossen. Als we er met elkaar onze schouders onder zetten en hierin samen werken zijn we vol vertrouwen dat het ons gaat lukken.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Robert Hesselink
17
April
2018
L.s.,
Binnen het domein BFL, hebben de AC en BE opleiding gedurende jaar 1 en 2 hetzelfde programma. In jaar 3 en 4 volgen zij soms dezelfde vakken maar lopen niet synchroon in de programmering. Gevolg kleine klassen en de module moet 2x gegeven worden.