Haarlem,
22
mei
2017
|
14:30
Europe/Amsterdam

G-niale Kunst en meer kort nieuws

IMEM’ers inspireren met social media, SPH’ers op kunsttour voor moeilijk lerende kinderen en een speciale app om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. Dit en meer in dit korte nieuwsoverzicht.

G-niale Kunst!
In het kader van G-niale Kunst hebben eerstejaarsstudenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Inholland Alkmaar op woensdag 10 mei creatieve workshops georganiseerd voor kinderen van De Alk, een school voor speciaal onderwijs, voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Bij G-niale Kunst worden ontmoetingen tot stand gebracht tussen mensen met en zonder een beperking. G-niale Kunst is een activiteit van MEE & de Wering, in samenwerking met vele partners waaronder Hogeschool Inholland en scholen voor speciaal onderwijs. Het hele jaar zijn er activiteiten.

IMEM in de lead met social media
Met social media als centraal thema verzorgden IMEM-studenten onlangs in Den Haag een inspiratieochtend voor collega’s en studenten. Yana Nikolova, Borna Mahovlić, Lucie Felix en Tony Kyriakidis gingen in op de inzet van social media voor werving en het onderwijs. Ze deelden hun knowhow en ervaringen met betrekking tot de inzet en beheer van Facebook, Snapchat, vloggers en Instagram. Voor hun eigen opleidingen hebben de studenten al een indrukwekkende en hechte ofline- en online-community weten op te bouwen. Collegelid Huug de Deugd daagde ter plekke collega’s uit hetzelfde te realiseren voor hun eigen opleidingen. De IMEM-studenten hebben hun ervaringen en kennis gebundeld in een binnenkort te verschijnen e-book.

IDEA Symposium Onderneem in Duurzaamheid

App Studiemaatje bevordert doorstroom mbo-hbo
Samen met zo’n 250 andere studenten hebben studenten van Inholland tijdens het Studentlab op uitnodiging van onderwijsminister Jet Bussemaker voorstellen ontwikkeld om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. Zo ontwikkelde Sabine Engeringh van de opleiding Pedagogiek de app Studiemaatje om instromende mbo’ers aan hbo’ers te koppelen als interactief hulpmiddel. Vanuit haar ervaring met peercoaching en coaching van mbo’ers weet Sabine als geen ander wat de waarde is van direct contact tussen leeftijdgenoten. Mail voor meer info naar: riet.dejong@inholland.nl

Laptops en beamers uit de muur
Studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht kunnen sinds kort laptops en beamers lenen door ze ‘uit de muur te trekken’. Bij de nieuwe FEBO-achtige dienst is geen tussenkomst van personen nodig. Studenten en medewerkers kunnen de beschikbare apparaten selecteren en vervolgens de deurtjes openen met een opgestuurde QR-code. Dit werkt ook zo voor het inleveren. (Hoger Onderwijs Persbureau)

Fors meer vluchtelingen naar hoger onderwijs
Steeds vaker vinden vluchtelingen hun weg naar hoger onderwijs en mbo. De stichting vluchtelingstudenten UAF kreeg vorig jaar 2.100 aanmeldingen: vijftig procent meer dan in 2015. Bij het UAF kunnen vluchtelingen terecht voor hulp bij het kiezen van een studie, het vinden van een baan en financiële ondersteuning. Van de 2.100 die zich hadden aangemeld in 2016, kreeg iets minder dan de helft steun. Twee derde van de aanmelders kwam uit Syrië. Andere herkomstlanden zijn Iran, Irak, Eritrea en Afghanistan. (Hoger Onderwijs Persbureau)

‘Migrantenjongeren positief over eigen toekomst’
De toekomstverwachtingen van jongeren hangen vooral af van het opleidingsniveau van hun ouders. Etnische achtergrond speelt een kleinere rol, stellen onderzoekers van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Jongeren met een niet-westerse migrantenachtergrond presteren steeds beter in het onderwijs. Ze komen veel verder dan generaties migranten vóór hen. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering: niet-westerse studenten in het hbo bijvoorbeeld halen minder vaak een diploma. Bovendien hebben zij moeite met het vinden van stages en een baan op niveau. (Hoger Onderwijs Persbureau)

De Gezonde Samenleving

Met projecten als G-niale Kunst dragen wij bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.