Rotterdam,
08
juni
2018
|
15:17
Europe/Amsterdam

'Gezonde stad is veerkrachtige stad'

Lezing lector Guido Walraven

Guido+Walraven

Een gezonde stad is een inclusieve en veerkrachtige stad, en dat vraagt om een integrale aanpak. Dat is op 24 mei de kern van de lezing van Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, tijdens de Atriumlezing ‘De Gezonde stad’. “Maar het samenwerken tussen verschillende vakgebieden en sectoren gaat niet vanzelf. Hoe kun je het wel voor elkaar krijgen en wat is de rol van de gemeente hierin?”

De lezing is een initiatief van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Platform Stad en Wijk en geeft een andere kijk op gezondheid en gezondheidsverschillen. Want armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen, en ze versterken elkaar. Er is, met de aanwezigheid van bestuurders, medewerkers van wijkteams, mensen uit de schuldhulpverlening en ambtenaren uit de hoek van de Omgevingswet een gevarieerd gezelschap op afgekomen. Naast twee inspirerende colleges - net als Walraven is ook Joop ten Dam, lector De Gezonde Stad van de Hogeschool Windesheim als spreker uitgenodigd - is er ruimte voor discussie. Ruimte waar grif gebruik van wordt gemaakt waaruit maar weer blijkt dat de onderwerpen armoede en gezondheid iedereen raken en domeinen overstijgen.

Gezondheidsverschillen
Hoogopgeleiden leven gemiddeld 7,3 jaar (mannen) en 6,4 jaar (vrouwen) langer dan laagopgeleiden, blijkt uit de cijfers van het CBS die Ten Dam toont. Hij legt uit dat preventieve acties om gezondheid te versterken nauwelijks effect hebben bij mensen met weinig geld en opleiding. Mensen hebben er geen aandacht voor. “De dagelijkse stress van armoede belet mensen om iets te doen aan hun gezondheid. Ze hebben er in hun hoofd geen ruimte voor,” zegt Ten Dam. Dit vraagt een omkering: om gezondheidsverschillen te verminderen, moet je beginnen aan de kant van armoede. Maar mensen met chronische stress door schaarste worden impulsiever, verliezen het overzicht, kunnen problemen niet goed analyseren en verliezen het geloof in eigen kunnen. Het is een belangrijk inzicht voor het beleid en de aanpak van gemeenten.

Samenwerking tussen sectoren
De lezing van Guido Walraven sluit hierop aan. Hij zet uiteen dat het erom gaat in te grijpen op het individuele leven van mensen vanuit een totaalbeeld met aandacht voor maatschappelijke, sociaaleconomische en culturele voorwaarden. Waarin allerlei sectoren van belang zijn: onderwijs, werkklimaat, gezondheidszorg, maatschappelijk werk enzovoorts. “De samenwerking tussen de sectoren is een klassiek taai probleem”, zegt Walraven. Hij citeert een wethouder die hem ooit vertelde ‘het loket van de gemakkelijke oplossingen te hebben gesloten.’ Wat je wel kunt doen? “De burger centraal zetten, leren van fouten, werken met een kennis-gedreven aanpak en luisteren naar de ervaringen van professionals op de werkvloer.” Voor gemeenten is er een taak weggelegd om interdisciplinair werken te faciliteren en te belonen. Dit past in de decentralisaties die gemeenten een steeds grotere rol geven.

Platform Stad en Wijk
Ten Dam en Walraven zijn beide aangesloten bij het landelijke Platform Stad en Wijk; een samenwerkingsverband van onderzoekslijnen van hogescholen dat door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaft in, en oplossingen aandraagt voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk, speciaal op het gebied van participatie en veerkracht. Het platform wil daarbij de beroepspraktijk verbinden aan het beleid, aan burgers en maatschappelijke organisaties, en ook aan de wetenschap. Walraven pleit ervoor dat hogescholen met hun onderzoekslijnen enerzijds en steden/gemeenten anderzijds meer met en van elkaar leren.

Meer over de lezing ‘De Gezonde stad’ en de discussie die op de twee colleges volgde, is hier te lezen.

De Gezonde Samenleving

Lezingen over de Gezonde Stad sluiten aan op De Gezonde Samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.