Rotterdam,
30
mei
2017
|
13:14
Europe/Amsterdam

Dialoog over gezondheid, veerkracht en interprofessioneel werken

Gezondheid%2C+veerkracht+en+interprofessioneel+werken

De laatste jaren is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers vaak samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking blijkt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en de ontwikkeling van gedeelde concepten van belang. Daarbij spelen praktijkgerichte onderzoekers en lectoren een constructieve rol in kennisateliers of werkplaatsen sociaal domein.

Begin mei 2017 vond in Rotterdam een dialoogsessie plaats over de vraag naar de bruikbaarheid en betekenis van de begrippen positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht voor de beoogde interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn. Dragen dergelijke begrippen bij aan een gemeenschappelijke basis in de domeinen zorg en welzijn? Of scheppen ze verwarring?

De bijeenkomst was georganiseerd door (associate)lectoren Dynamiek van de Stad, Maatschappelijk Werk en Leefwerelden van Jeugd van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland en lectoren van de Hogeschool Rotterdam.

Lees het verslag (pdf) en/of bekijk de presentaties (zie downloads rechts).

De Gezonde Samenleving

Met dialoogsessies als deze dragen docenten en onderzoekers bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.