Amsterdam,
07
december
2017
|
16:51
Europe/Amsterdam

Herhuisvesting Amsterdam dichterbij na goedkeuring stedenbouwkundig plan

Met de goedkeuring van de Amsterdamse gemeenteraad voor het stedenbouwkundig plan en de financiering voor de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland, komt ook de nieuw te bouwen onderwijslocatie van Inholland op die plek een stap dichterbij. Verwacht wordt in het studiejaar 2021-2022 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen.

In oktober zijn er workshops bij Inholland in Amsterdam en Diemen geweest voor collega’s om mee te denken over het programma van eisen. Dit programma is het uitgangspunt voor de architect om tot een ontwerp te komen. Ook studenten hebben meegedacht over kansen en aandachtspunten voor de nieuwe toekomstige leeromgeving.

Zo zouden gebruikers in het toekomstige gebouw graag een betere akoestiek, meer comfort en betere dynamiek in leer- en werkomgeving zien. Ook geven zij aan de huidige kleinschaligheid en compacte leeromgeving te willen behouden om de ongedwongen sfeer te behouden en persoonlijk contact tussen docenten en studenten en studenten onderling te bevorderen.

Voorlopige planning (onder voorbehoud)
  • 2018 – uitsluitsel bestemmingsplan
  • 2018/2019 – start werving instroom
  • 2019 – start bouw
  • 2021 – verhuizing
  • 2021/2022 – eerste studiejaar

Verder zien studenten en docenten kansen in de unilocatie. De clustering van opleidingen op één locatie kan voor een ‘campusgevoel’ zorgen, op een “levendige plek waar studenten en docenten elkaar ontmoeten en inspireren”. Ook biedt de unilocatie een uitgelezen kans voor een sterke samenwerking tussen domeinen.

Waarom een andere huisvesting?
Het voornemen voor andere huisvesting komt voort uit het feit dat de locatie in Diemen het einde van haar levensduur heeft bereikt. Maar daarnaast ook omdat de gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij Hogeschool Inholland graag ziet opereren in en vanuit de stad. De herhuisvesting geeft de hogeschool een herkenbare positie in de stad Amsterdam en een goede profilering in stad en regio. De opleidingen uit Amsterdam en Diemen komen straks samen op één unilocatie. Alleen Mondzorgkunde en Verloskunde verhuizen niet mee. De lerarenopleidingen in Amstelveen zijn niet in de plannen meegenomen. In november zijn er informatiebijeenkomsten geweest in Diemen en het OZW-gebouw waarin de collega’s zijn bijgepraat over de huisvesting in Amsterdam.

De gemeenteraad stemde 27 september jongstleden in met het plan, waarmee de plannen voor de toekomstige wijk definitief zijn geworden. In de volgende fase wordt er gewerkt aan het bestemmingsplan, dat naar verwachting in het najaar van 2018 vastgesteld zal worden.

Studentenprojecten
Ondertussen zijn studenten van de Inholland-opleiding Leisure Management in een Atelier aan de slag gegaan met thema’s uit het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt. Ze kregen als opdracht Urban Leisure concepten te ontwerpen en hebben die gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam. Het gaat om grootstedelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, vervoer, sociale cohesie en gebiedsontwikkeling.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.