Den Haag,
22
november
2017
|
12:10
Europe/Amsterdam

Hogeschool Inholland ondertekent convenant Bereikbaar Haaglanden

Collegelid+Huug+de+Deugd+ondertekent+het+convenant+Bereikbaarheid+Haaglanden+namens+Inholland.+Op+de+foto+rechts+Astrid+Homan%2C+mobiliteitsmakelaar+van+Bereikbaar+Haaglanden.

Om samen bij te dragen aan een goede bereikbaarheid van de regio, tekende Hogeschool Inholland maandag 20 november een convenant met Bereikbaar Haaglanden. Met vestigingen in Den Haag, Delft en Rotterdam is bereikbaarheid belangrijk voor zowel de studenten als de medewerkers van de hogeschool.  

Bereikbaarheid van de regio Haaglanden en Rijnland is essentieel voor een blijvend gezond functionerende economie met (internationale) aantrekkingskracht. Files en vertragingen zijn niet alleen slecht voor de economie, ze verslechteren de kwaliteit van de leefomgeving en verkleinen het zoekgebied van (potentiële) werknemers en studenten.

Om deze reden hebben VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en Ondernemersvereniging Evofenedex de handen ineengeslagen om met Bereikbaar Haaglanden efficiënter gebruik te maken van wegen, het OV en het fietsnetwerk. Zij hopen zo werkgevers en werknemers het makkelijker te maken op een andere manier en/of op andere tijden te reizen.

Hogeschool Inholland 
“Hogeschool Inholland is verspreid over Noord- en Zuid-Holland, met vestigingen in onder andere Den Haag, Rotterdam en Delft. Bereikbaarheid is daarom voor ons een belangrijk punt,” licht Huug de Deugd, lid college van bestuur van Inholland, toe. “Zowel voor onze studenten en onze medewerkers, als voor het bedrijfsleven en middelbare scholen willen wij graag goed bereikbaar zijn.”

Voor de vestiging van Inholland in Delft met een 'groen domein' met agrarische opleidingen, en dus veel contacten met het Westland, hoopt de hogeschool bijvoorbeeld dat via Bereikbaar Haaglanden onder andere de ontsluiting van en naar het werkgebied Westland verbeterd wordt.

Gezonde, creatieve en duurzame samenleving 
Hogeschool Inholland draagt bij aan een gezonde, creatieve en duurzame samenleving. Deze drie thema’s vertaalt de hogeschool in het onderwijs door naar programma's als 'Living in a Sustainable Urban Delta' en 'Feeding Megacities', waarbij de metropoolregio Den Haag - Rotterdam centraal staat als Urban Delta of Megacity. Bereikbaarheid van de regio heeft uiteraard zijn weerslag op de kwaliteit van de leefomgeving en medewerkerstevredenheid.

“Onze thema’s en onderwijs passen goed binnen het convenant met Bereikbaar Haaglanden,” vertelt De Deugd. “Binnen de hogeschool stimuleren wij onze medewerkers gebruik te maken van het openbaar vervoer waar mogelijk. Wellicht ontstaan er nieuwe innovaties op het gebied van mobiliteit waar ook wij gebruik van kunnen maken.”

Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl en www.ga3punt0.nl voor meer informatie.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Herbert Jansen
22
November
2017
Wat betekent dit nu concreet voor Hogeschool Inholland? Inholland zou een mooie stap kunnen zetten door het onderwijs zo in te roosteren dat studenten en medewerkers buiten de spits kunnen reizen. Een grote maatschappelijke bijdrage via een relatief kleine aanpassing. Geen lessen en toetsen meer om 8.30 en niet automatisch stoppen om 16.30.