Den Haag,
29
november
2016
|
15:31
Europe/Amsterdam

In tekst en beeld: langstudeerders op het juiste spoor

Cover+Langstuderen%2C+op+het+juiste+spoor

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om langstudeerders van Hogeschool Inholland in beweging te krijgen. Deze maand is het boekje ‘Langstuderen: Op het juiste spoor’ gepubliceerd om de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook om de betrokken studenten en begeleiders een gezicht te geven. Wat komt er allemaal bij kijken om weer verbinding te maken met studenten die om diverse redenen langer doen over hun opleiding dan noodzakelijk, en wat is gedaan om ze weer grip te laten krijgen op hun toekomst?

Via begeleidingstrajecten op maat brengt Inholland langstudeerders sinds het studiejaar 2014-2015 in beweging. Waar domeinen voorheen hun eigen projecten voor langstuderen hadden, hebben ze nu de handen ineen geslagen en zijn zij elkaars expertise gaan benutten om een gezamenlijke aanpak te realiseren. Belangrijk speerpunt in deze aanpak is om de verbinding met de langstudeerders te herstellen, zodat zij weer in beweging komen. Alle studenten, die in jaar vijf of hoger in een opleiding zitten, kregen een uitnodiging om de voortgang van hun studie te bespreken en actief aan de slag te gaan met de adviezen van hun begeleiders, in de vorm van verschillende interventies. Resultaat: twee jaar na de start is de dalende lijn ingezet. Het percentage langstudeerders (van het totaal aantal studenten) is gedaald.

“Wij hebben bewust de keuze gemaakt om langstudeerders de aandacht, tijd en energie te geven die zij verdienen”, zeggen programmamanager Jacqueline Hoogenboom en beleidsmedewerkers Berta Papa en Irene Witteman in de inleiding van het boekje. “Dit is een keuze die niet gebaseerd is op het behalen van een hoger rendement of financiële voordelen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat in de missie van Inholland staat dat wij ‘voor studenten een sleutel zijn tot zijn of haar ontwikkeling als professional en als mens’. Een mooie missie die wat ons betreft alleen waarde heeft als deze ook daadwerkelijk wordt waargemaakt.”

Jacqueline, Irene en Berta prijzen de talloze docenten en begeleiders met hun inzet om studenten die de grip op hun toekomst kwijt waren te helpen en hen weer perspectief te bieden. “Zij hebben, met intensieve gesprekken en verschillende interventies, veel studenten weer op het juiste spoor weten te krijgen. Een spoor dat in veel gevallen leidde tot een diploma en soms tot het gezamenlijke besluit om een andere weg in te slaan buiten de hogeschool.”

Om te tonen dat Inholland als hogeschool dichtbij haar studenten staat hebben de makers van het boekje gekozen voor de persoonlijke verhalen van de studenten en hun begeleiders en is minder de nadruk gelegd op het beleids- en cijfermatige werk. “Hoe is de begeleider te werk gegaan, wat heeft hij ingezet en wat heeft dit de student persoonlijk opgeleverd? Vele nieuwe interventies zijn ontwikkeld en ingezet. Een overzicht hiervan is te vinden in deze uitgave, zowel in tekst als in beeld”, aldus de inleiding.

Het boekje staat vol met quotes van langstudeerders en begeleiders die vanuit Inholland betrokken waren bij het project. “Studenten en begeleiders willen allemaal hetzelfde: dat ze afstuderen, wij zetten alles op alles om ze over de streep te trekken. De persoonlijke aanpak is essentieel”, zegt begeleider Ellen Duit (Domein Creative Business). En student Adrijana Beumer (Media en Entertainment Management): “De individuele feedback en persoonlijke aandacht hebben mij enorm geholpen. Daardoor werd alles veel duidelijker. Ik snapte veel beter waar ik mee bezig was en wat er van mij werd verwacht."

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Erwin Sengers
07
December
2016
Dweilen of de kraan dichtdraaien?
Hogeschool Inholland kopte vorige week “langstudeerders op het juiste spoor”. Met dit nieuws illustreert de hogeschool eerste stappen die zijn gezet om langstudeerders naar een diploma te begeleiden. Hoewel lovenswaardig nieuws, is een kritische noot hierbij wel op zijn plaats want waar waren deze docenten dan de afgelopen 4,5 of 6 jaar mee bezig? Begeleiding in de ontwikkeling van studenten als persoon én als professional is per definitie maatwerk en niet iets dat je pas geeft als het schip op de klippen is gelopen. Toch?

Begeleiding bij persoonsvorming en professioneel perspectief is op hogescholen nog steeds teveel aanbod gestuurd terwijl uit onderzoek blijkt dat juist vraagsturing is gewenst. Wanneer we, als opleiders, met elkaar zouden onderkennen dat we niet meer opleiden voor banen (die er morgen toch niet meer in dezelfde vorm zijn), dan hoeven we veel minder ‘aan de achterkant’ van het proces van het aanleren te repareren.

De focus van de meeste opleidingen is primair ingericht op de overdracht van kennis (gericht op productiviteit), terwijl juist die kennis veel sneller beschikbaar is (via het Internet) dan 20 of zelfs 40 jaar geleden. Vervolgens worden docenten ingezet op veronderstelde kwalificaties, maar vindt eigenlijk geen toetsing hiervan plaats. Om nog maar te zwijgen van het inzetten van de werkelijke talenten van docenten. Hoe actueel en effectief werkt dit? En, om vervolgens het geheel aan elkaar te lijmen wordt studieloopbaanbegeleiding, of een equivalent, ingezet om studenten ‘in beweging krijgen’. Dit getuigt niet van een duidelijke visie op leren die houdbaar is in een steeds dynamischer wordende omgeving.
De verbinding met langstudeerders hoeft helemaal niet hersteld te worden als het onderwijs aan de voorkant beter is geregeld. Coherent, multidisciplinair, vraag gestuurd, faciliterend, kortom het ‘omdenken’ van onderwijs van aanbod- naar vraagsturing. Ogenschijnlijk wordt langstuderen bij (niet alleen) hogeschool Inholland benaderd als een geïsoleerd probleem. Het probleem in het onderwijssysteem zit opgesloten in dichtgetimmerde curricula. Hoe bouw je zo’n fort om tot een vraag gestuurd educatieplatform?

Het begint met kleine stapjes van de opleider, die het aandurft om in plaats van een centrale rol in iemands ontwikkeling op te eisen, de ‘sleutel’ in iemands ontwikkeling te worden. Een meer faciliterende rol te durven spelen in het lonkende perspectief van zelfstandig denkende, onafhankelijke professionals, die zich kritisch weten te verhouden ten opzichte van hun omgeving. Immers, wat is de toegevoegde waarde voor de maatschappij als studenten ‘over de streep worden getrokken’, terwijl deze studenten misschien wel een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt?

E.Sengers doet onderzoek naar intrinsieke motivatie en leeropbrengsten van studenten in het hoger onderwijs.
Jacqueline Hoogenboom
08
December
2016
Beste Erwin,

Eens dat de verbinding met langstudeerders niet hersteld hoeft te worden als het onderwijs aan de voorkant goed geregeld is. Daar heeft onze school een flinke verbeterslag gemaakt sinds 2010. Maar niet alle langstudeerders hebben daar van kunnen profiteren. Vandaar dat we deze studenten extra aandacht geven passend bij de dromen van de student. En vervolgens blijven we, met de ervaringen van de afgelopen 2 jaar, inzetten op kwaliteit en studiesucces in jaar 1 tot en met 4. We blijven leren, ook als organisatie. Want evengoed als een hogeschool er aan de voorkant alles aan gedaan heeft, kan het nog voor komen dat een student in de situatie terecht komt die langstuderen heet. Dan blijft het onze verantwoordelijkheid om in contact te blijven en de student te motiveren om keuzes te maken en die om te zetten in concrete actie.

In dat opzicht heeft het project nuttige inzichten en handelingsperspectief voor docenten en studenten opgeleverd voor de jaren 1-4, maar ook voor al diegenen die in de toekomst ondanks alles meer tijd nodig blijken te hebben om het diploma te behalen. Het boekje hebben we uitgegeven om onze ervaringen te delen, opdat dit niet alleen voor Inholland maar de hele sector beschikbaar is.
We zijn benieuwd naar jouw onderzoeksresultaten over intrinsieke motivatie en leeropbrengsten van studenten in het HO.

Groeten van Jacqueline Hoogenboom
frans zoon
30
November
2016
de link rechts van de tekst werk gelukkig wel. in de tekst niet
Daan Stet
30
November
2016
Dag Frans, de link moet inmiddels werken. Probeer anders even de browser opnieuw op te starten.