Haarlem,
22
december
2016
|
16:09
Europe/Amsterdam

Inspirerende dag over transitie sociaal domein: Heeft de burger zin?

Logo+Kennisplatform+Sociaal+Domein+Noord-Holland

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland begint 2017 met een Kennisuitdaging, een bijeenkomst met debatten, workshops en andere prikkelende activiteiten op 25 januari. In de transformatie in het sociaal domein heeft de burger de regie, draait het om maatwerk en participeert de overheid in initiatieven van de burger in plaats van andersom. Maar hebben burgers wel zin in alle aandacht en hun rol binnen de transformatie? Wat mogen de overheid en het sociaal domein van de burger verwachten?

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland die de dag organiseert, is gehuisvest bij en wordt gefaciliteerd door het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland Haarlem. Zo levert ook het lectoraat Maatschappelijk Werk een belangrijke bijdrage. De hogeschool werkt met andere provinciale partners samen in het Kennisplatform.

De Kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?' is bij uitstek geschikt voor professionals die betrokken zijn bij het sociaal domein in Noord-Holland en die zekerheden en vanzelfsprekendheden durven los te laten. Want is de transitie wel zo simpel en rooskleurig als wordt voorgesteld? Staan de vraag en de leefwereld van de burger wel centraal? Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering, leidt het thema van deze dag in op basis van wetenschappelijke inzichten en controverses over hedendaags burgerschap. De volgende onderwerpen en vragen passeren de revue: 

  • De dilemma’s van de gemeente en de burger - Maakt de overheid misbruik van de burger? Hoe dichtbij mag de overheid bij de burger komen? Waarom wordt er momenteel zoveel verwacht van burgerinitiatieven en zelfbeheer?
  • De dilemma’s van de professional en de burger - Zijn burgers wel betrouwbaar als regisseur van hun eigen leven? En hoe geeft een professional vorm aan z’n eigen professionele ‘mores’, te idden van mores en verwachtingen van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en cliënten?
  • De dilemma’s van de burger en de burger - Wil de burger deze keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid wel? Is burgerschap nog een verbindend begrip of is het eerder een splijtzwam?

Workshops, debatten, werkbezoeken en inspiratiesessies gaan dieper in op bovenstaande dilemma’s. Een breed scala aan praktijken, knelpunten en oplossingen wordt belicht. Wat werkt en waar schuurt het?

Datum en tijd: woensdag 25 januari 2017, 10.00 - 16.00 uur, met afsluitende netwerkborrel. De locatie is Van der Valk Haarlem Zuid (Schalkwijk). Download de uitnodiging met daarin het volledige programma. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 januari 2017 via deze link.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.