Den Haag,
01
juni
2018
|
11:04
Europe/Amsterdam

Jaaroverzicht 2017: hoe wij invulling geven aan Leren = durven

Voorbeelden van hoe onze studenten en docenten invulling geven aan Leren = durven en het Instellingsplan zijn vanaf nu te zien in het Jaaroverzicht 2017. Dit digitale magazine is tegelijkertijd verschenen met het jaarverslag en de jaarrekening 2017.

In 2017 is de campagne Leren=durven gelanceerd. Het is de uitwerking van het Inholland Instellingsplan 2016-2022 Durf te leren. “Hogeschool Inholland staat voor een mentaliteit die kenmerkend is voor onze visie op onderwijs en onze werkwijze als organisatie en die van betekenis is voor onze studenten en hun leerweg”, aldus collegevoorzitter Jet de Ranitz namens het hele College van Bestuur in het voorwoord van het Jaaroverzicht 2017. "Afgelopen jaar is de tevredenheid van studenten opnieuw toegenomen, we hebben mooie resultaten behaald in de accreditaties van onze opleidingen en de stijgende lijn wordt ook in de buitenwereld steeds meer opgemerkt en gewaardeerd.”

De Ranitz: “In dit jaaroverzicht nemen wij je aan de hand van voorbeelden van onze studenten en collega’s mee in de uitwerking van Leren is durven. En met trots kan ik noemen dat op vrijwel alle in het Instellingsplan genoemde indicatoren een gestaag stijgende lijn zichtbaar is."

Leren = durven

Leren is doorzetten, want je blijft je ontwikkelen. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen, opstaan, en doorgaan. Leren is veranderen, omdat de banen van morgen nu nog niet bestaan. Leren is ook durven opstaan in een volle collegezaal om hardop te zeggen dat je de mooie woorden van je docent niet snapt. Dat je de moed hebt om jezelf kwetsbaar op te stellen, zodat je van elkáár leert. Leren is je mening durven aanpassen. Die mentaliteit heb je nodig in een wereld die steeds verandert. Dát is leren. Leren = durven. Dat leer je bij ons. 

Op deze manier leiden we onze studenten op tot professionals met flexibiliteit en veerkracht. Dit doen we met onderwijs en praktijkgericht onderzoek in de beroepspraktijk, waarmee we ook bijdragen aan uitdagingen in de Randstad. De maatschappelijke thema’s duurzaam, gezond en creatief zijn hierbij richtinggevend.

De Ranitz vervolgt in het voorwoord: “Met deze resultaten neemt Inholland haar plek in het hoger beroepsonderwijs met zelfvertrouwen in. Ons Instellingsplan vormt een uitstekende basis om nieuwe afspraken te maken over onze ambitie: met de minister van OCW, ons werkveld en onze eigen gemeenschap, vertegenwoordigd door onze medezeggenschap. In 2018 houden we hiertoe een midterm review. Wie meer wil weten over onze uitgangspositie, nodig ik van harte uit dit online overzicht van 2017 te bekijken. Onze dank en trots gaat uit naar al onze collega’s die dit hebben waargemaakt.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.