Diemen,
30
mei
2017
|
14:12
Europe/Amsterdam

Kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas

obesitas

Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag staat donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland in Diemen. Het kennisatelier wordt georganiseerd door het Inholland-lectoraat Leefwerelden van Jeugd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Het kennisatelier draait om de poliklinische behandelmethode OOGST (Obesitas Oplossingsgerichte Systeemtherapie). Deze methode is gebaseerd op een Zweeds programma en aangepast aan de Nederlandse situatie. De kern bestaat uit motiveren en coachen van kinderen en ouders om hun leefstijl in eigen tempo, passend bij hun leefsituatie te veranderen.

Het team (kinderarts, gezinscoach, diëtist) gebruikt in deze methodiek geen moraliserende vinger en dwingende gedragsvoorschriften, maar helpt het gezin om haalbare doelen te stellen en ondersteunt hen daarin. De behandelmethode en ervaringen van tieners en ouders zijn beschreven, het boek hierover wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Programma:

 • 14.30 ontvangst
 • 15.00 achtergrond en praktijk van OOGST: Hans Budde, kinderarts
 • 15.20 ervaringen van tieners en ouders: Pauline Naber, Inholland-lector Leefwerelden van Jeugd
 • 15.45 workshops
  1. Multidisciplinair samenwerken in het OOGST-team: Hans Budde, kinderarts.
  2. Samenwerken aan gezond gewicht in Bos en Lommer: Daphne Wind, implementatie gezond gewicht.
  3. Sport in de wijk: Roel van Goor & Emran Riffi Acharki, docentonderzoekers Pedagogiek van Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.
  4. Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: Antje van Amsterdam, Actieplan Jongeren Aanpak Gezond Gewicht.
 • 16.45 Plenaire afsluiting
 • 17.15 Hapje en drankje

Voor wie: docenten van mbo- en hbo-opleidingen, professionals en onderzoekers

Kosten: Deelname is gratis.

Je kunt je aanmelden via michelle.bax@inholland.nl. Vermeld in de mail welke workshop (nummer 1, 2, 3, 4) je voorkeur heeft.

De Gezonde Samenleving

Mede door dit kennisatelier dragen wij bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.