Den Haag/Delft,
06
februari
2017
|
16:11
Europe/Amsterdam

Kick-off flexibele deeltijd Social Work en Tuinbouw & Agribusiness

De+nieuwe+studenten+krijgen+een+introductie+over+het+lesprogramma

Verder groeien, werken aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Met dat doel begonnen ongeveer 70 studenten vorige week officieel met de nieuwe flexibele deeltijdopleidingen Social Work (Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) ) en Tuinbouw & Agribusiness. De deeltijdstudenten kwamen naar Inholland Den Haag en Delft voor de kick-off van deze opleidingen met onderwijs waarin hun eigen leerbehoefte, persoonlijke werksituatie en werkomgeving centraal staan. 

De start van de flexibele deeltijdopleidingen past bij het streven van het ministerie van OCW om hbo-opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor professionals door hen onderwijs op maat te bieden. De betreffende opleidingen van Inholland zijn nog beter afgestemd op de leef- en werksituatie van studenten. Het onderwijs vindt waar mogelijk plaats in de praktijk en online. Tijdens een uitgebreid intakegesprek brengt de opleiding de ambities én eerder opgedane leeropbrengsten van de student in kaart om te bepalen wat de student al beheerst of juist nog moet leren. Voor mensen die al veel kennis en kunde hebben zijn er mogelijkheden te versnellen.

“Jullie zijn onderdeel van iets bijzonders”, sprak Inholland-collegelid Huug de Deugd in Den Haag de ruim zestig nieuwe studenten toe van de flexibele deeltijdopleiding Social Work (SPH & MWD). “Deeltijdopleidingen bestaan natuurlijk al jarenlang in het hbo, maar het bijzondere is dat we nu veel intensiever samenwerken met het werkveld en dat we uitgaan van de kennis en kunde die jullie zelf in huis hebben. Ik ben nu al trots op jullie, want het vraagt ontzettend veel moed van mensen die al in de praktijk werken, om weer te starten met een opleiding. Je weet dat je jezelf weer tegen gaat komen en spanningen zult ervaren tussen werk en privé. Maar mijn verwachting is dat jullie dat heel goed gaan doen. Ik wens jullie heel veel plezier en succes. Maak er iets moois van!”

Van onbewust naar bewust bekwaam
Micha Pannekoek (35) uit Hoofddorp werkt al jaren als persoonlijk begeleider bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Als gevolg van een reorganisatie is hij met twintig andere collega’s op missie gestuurd om de nieuwe deeltijdopleiding Social Work te doen. “Ik was persoonlijk begeleider, maar krijg straks als coördinator meer verantwoordelijkheden. Ik heb niet de zorgopleiding gehad die toereikend was voor deze nieuwe functie, vandaar dat mij verzocht is deze opleiding te doen, waar ik zelf ook volledig achter sta. Ik verwacht dat ik al een hoop weet. Ik zal waarschijnlijk van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’ gaan als begeleider. Dát is wat ik hier uit ga halen.” Als tweeverdiener, vader van drie kinderen én fanatiek amateurvoetballer gaat hij een flinke uitdaging aan. “Het wordt een hele kluif om alles goed in te passen.”

Een nieuwe stap in de hulpverlening
Bij Lilian Jackson (42) uit Rotterdam “kriebelt het al jaren” om een hbo-opleiding te doen. Ze werkte tien jaar bij het Leger des Heils, zit nu als ‘huismoeder’ tijdelijk zonder werk. “Ik heb als sociaal pedagogisch werker in al die jaren veel agressie meegemaakt, daarom heb ik tijdelijk voor mijn gezin gekozen. Nu vind ik het tijd om een nieuwe stap te maken in de hulpverlening. Ik heb SPW-4 (mbo .red) op zak, maar ik wil verder groeien. Deze opleiding past helemaal in mijn straatje.”

Social Work
De flexibele deeltijdopleiding Social Work wordt aangeboden voor de hele Randstad in Rotterdam, Haarlem, Den Haag, Amsterdam en Alkmaar. Deze opleiding is bedoeld voor sociaal werkers die mensen ondersteunen om de gewenste regie over hun leven te krijgen en duurzaam mee te doen aan de samenleving. Deelnemers kunnen zich specialiseren in drie uitstroomprofielen: het Jeugddomein, Langdurige zorg (o.a. GGZ) of Wonen, werken en samenleving.

Tuinbouw & Agribusiness
De flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness wordt aangeboden in Delft en is bedoeld voor professionals die zich in deze sector helemaal thuis voelen en graag door willen groeien naar een nieuwe functie of specialisatie. Deze opleiding vindt grotendeels in de praktijk plaats en biedt studenten nieuwe vaktechnische, commerciële en duurzame uitdagingen.


De nieuwe studenten krijgen in Delft een introductie op het lesprogramma.

Ondernemers op kennisjacht
Jack Zwinkels (26) is één van de vijf nieuwe studenten in Delft. Na afronding van zijn hbo-opleiding Small Business and Retail Management, ging hij aan de slag in het bedrijf van zijn vader. Als rasechte ondernemer bemoeit hij zich met de financiële kant van het bedrijf. Van de tuinbouwkant, teelt, van het bedrijf weet hij niets of nauwelijks, die bedrijfstak wordt voor al door zijn vader gerund. Jack wil het bedrijf graag overnemen: “Mijn pa gaat over pakweg tien jaar met pensioen, daarvoor moet ik wel de nodige kennis in huis hebben!” Maarten Boers (31) heeft mbo als vooropleiding en is mede-eigenaar van BB sales, een handelsbedrijf in Nederland en teeltbedrijven in Italië en Portugal, welke hij graag wil uitbreiden. “De kwekerij groter maken, inzetten op besturing en organisatie. Dat wordt nog een behoorlijke uitdaging. Deze opleiding kwam voorbij en ik dacht: laat mij dat erbij pakken, het lijkt me wel een mooie uitdaging.”

Bij de deeltijdopleidingen zijn er mogelijkheden om online te leren, op de werkplek en tijdens vaste momenten op de hogeschool. Studenten leren individueel én in samenwerking met andere studenten en deskundigen. De deeltijdopleidingen komen voort uit pilots flexibel onderwijs waarvoor Inholland rijkssubsidie heeft gekregen in het kader van de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen.

Met haar flexibele deeltijdopleidingen komt Inholland ook tegemoet aan de ambitie om het onderwijs doelgroepgericht te flexibiliseren, zoals beschreven is in het Instellingsplan 2016-2022, Durf te leren.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nita Graafland
07
February
2017
Een pluim voor alle betrokkenen en de ontwikkelaars van het onderwijs! Mooi om te zien dat alle inspanningen zich nu vertalen in resultaten.