Rotterdam,
08
maart
2017
|
13:12
Europe/Amsterdam

Kick-off pabo-traject mbo-hbo in Rotterdam

Met een voorlichting voor leerlingen van ROC’s bij Hogeschool Rotterdam, was dinsdag 7 maart de kick-off van het nieuwe Randstedelijke doorstroomprogramma om mbo’ers voor te bereiden op een studie aan de pabo. Minister Bussemaker van Onderwijs, die bij de start aanwezig was, heeft een budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de doorstroomtrajecten. Hogeschool Inholland doet mee in Den Haag en Rotterdam om meer mbo-talent succesvol naar de Pabo door te laten stromen.

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de Thomas More Hogeschool werken samen in het Rotterdamse doorstroomprogramma met de ROC´s Albeda en Zadkine. In Den Haag werken Inholland en de Haagse Hogeschool samen met het ROC Mondriaan en op termijn het ID College. In Amsterdam gaat het om de Hogeschool van Amsterdam, iPabo, het ROC van Amsterdam en ROC Top.

 

 

Sena Güler werkte keihard om van het mbo door te stromen naar de Pabo van Inholland Rotterdam, zegt zij in gesprek met Radio 1 en het AD Rotterdams Dagblad. De mbo-student apothekersassistent struikelde de eerste keer nog over de aardrijkskunde- en geschiedenisvragen in de toelatingstoets. De tweede keer, een jaar later, slaagde ze wel. Sena spijkerde zichzelf dus bij, maar ze denkt dat het heel goed is dat er nu een speciaal traject komt om mbo'ers te ondersteunen. Zeker omdat niet iedereen het op kan brengen om een jaar te wachten. "Ik denk dat dit heel veel mensen zal helpen om te komen waar je wilt. Je moet er namelijk echt even voor gaan zitten om te leren en je hebt hulp nodig om het te halen." (Luister naar het fragment van Radio 1 met Sena Güler, vanaf minuut 6.50)


Sena Güler (l), minister Bussemaker en de dagpresentator van de kick-off.

“Mbo’ers haken nog te vaak af, omdat zij niet langer automatisch toelaatbaar zijn voor de pabo”, zegt collegevoorzitter Jet de Ranitz van Inholland in een reactie. “De toelatingstoetsen werpen voor veel studenten een grote barrière op waardoor zij zich laten ontmoedigen. Die talenten willen wij graag een kans geven op een succesvolle Pabo-studie. Omdat veel mbo’ers een niet-westerse achtergrond hebben, biedt dit ook kansen voor een grotere diversiteit op de pabo en uiteindelijk voor de klas.”

“Getalenteerde aspirant-leraren met een mbo-diploma laten zich vaker ten onrechte ontmoedigen om voor een opleiding met extra toelatingseisen te kiezen zoals de pabo”, licht het ministerie van OCW toe. “Dit traject moet tot een betere doorstroom leiden. De betrokken Rotterdamse scholen zijn verheugd dat de minister hun initiatief steunt en zullen nu zo snel mogelijk met de voorbereidingen van het traject van start gaan.”

Het programma is vooral bedoeld voor mbo’ers die niet zijn opgeleid tot onderwijsassistent. Zij kunnen aan het eind van hun opleiding een voltijdstraject van een half jaar volgen om zich voor te bereiden op het studeren bij de pabo. Daarnaast krijgen zij ook een voorbereiding op de toelatingstoetsen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ook is er aandacht voor rekenen, taal, algemene ontwikkeling en het beroep. Deelname aan het traject is niet verplicht, maar mbo´ers met een andere opleiding dan onderwijsassistent krijgen wel dringend advies om mee te doen om om hun kansen op toelating tot de pabo te vergroten.

Gedurende het traject blijven de mbo’ers ingeschreven op hun ROC, maar volgen het lesprogramma bij de pabo’s van genoemde hogescholen.Tijdens deze periode kunnen ze gewoon studiefinanciering blijven ontvangen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.