Haarlem,
17
mei
2018
|
09:26
Europe/Amsterdam

Kort nieuws 16 mei 2018

Een terrorisme-oefening voor studenten Integrale Veiligheidskunde, sportieve collega's van Inholland Academy en meer in dit korte nieuwsoverzicht.

Studenten Integrale Veiligheidskunde doen mee aan terrorisme-oefening
Studenten Integrale Veiligheidskunde  deden begin mei mee aan een grote terrorisme-oefening, waarbij alle hulpdiensten werden ingezet. Samen met zo’n honderd vrijwilligers werden zij als bezoekers van een groot evenementencentrum door zwaarbewapende terroristen gegijzeld en door speciale eenheden van de politie bevrijd. De oefening duurde een hele dag en werd geopend met een lezing door Ferry Zandvliet, een van de Nederlandse overlevenden van de aanslag op theater Bataclan in Parijs. Hij schetste een indrukwekkend beeld van alles wat er die dag gebeurd was en wat het voor hem heeft betekend en gevolgen heeft gehad. Het maakte de oefening nog realistischer dan deze al was. Dat er slachtoffers vallen bij een aanslag lijkt niet te voorkomen, vandaar dat de studenten op de foto als (dodelijk) 'slachtoffer' werden ingezet. 

Inholland Academy in topvorm
Traditiegetrouw heeft Inholland Academy zich van haar sportieve kant laten zien tijdens de ‘Alkmaar City Run by night’ op 9 mei jongstleden. Een gezellig en sportief hardloopevenement van 5 en 10 km in de binnenstad van Alkmaar. De hardlopers kregen ook dit jaar weer support van duizenden toeschouwers, waaronder een aantal collega’s, en meer dan dertig bands en dj’s langs het parcours.

Medezeggenschappers tevredener, maar willen wel meer tijd
Studenten en medewerkers in de medezeggenschap zijn iets tevredener dan in voorgaande jaren. De voorzieningen en de verhouding met het bestuur zijn verbeterd, maar ze hebben wel behoefte aan meer tijd en extra scholing. Voor de derde keer liet het Interstedelijk Student Overleg (ISO) onderzoek doen naar de staat van de medezeggenschap in het hoger onderwijs aan de hand van vier case studies en een vragenlijst die is ingevuld door zevenhonderd raadsleden. De medezeggenschapsmonitor 2018 is overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Huishoudboekjes onderwijsinstellingen met één muisklik vergelijkbaar
Wie wil weten waar het onderwijs zijn geld aan uitgeeft, kan dat nu makkelijk online checken. Het ministerie van OCW lanceerde vandaag de website Baten en lasten onderwijs met daarop de huishoudboekjes van alle door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. Op de website  kan iedereen de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen bekijken en onderling vergelijken. Dat moet het makkelijker maken voor bestuurders, medewerkers, studenten, leden van de medezeggenschap en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over de financiën van hun instelling. (Hoger Onderwijs Persbureau)

Verkiezing opleidingscommissie hoeft niet altijd van minister
Verkiezingen voor opleidingscommissies? Een flink aantal universiteiten en hogescholen ziet er geen meerwaarde in en benoemt de leden liever anders. Minister Van Engelshoven heeft daar geen problemen mee. Uit een rondgang van het HOP bleek vorige maand dat veel opleidingscommissies van met name de universiteiten dit jaar niet democratisch worden gekozen, terwijl dit wel het uitgangspunt in de wet is. Maar de minister zit daar niet zo mee, blijkt uit haar antwoorden op vragen die SP-Kamerlid Frank Futselaar haar stelde. De manier waarop een opleidingscommissie benoemd wordt, moet volgens haar passen bij de instelling. In principe zijn er verkiezingen, “tenzij na overleg met de medezeggenschap een andere wijze van samenstelling dan verkiezing is bepaald”. (Hoger Onderwijs Persbureau)

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.