Haarlem,
06
februari
2018
|
16:08
Europe/Amsterdam

Kort nieuws 6 februari 2018

Het dagelijks leven met dementie, donkere vormen van toerisme en twee grote zorgevenementen en meer berichten in dit korte nieuwsoverzicht.

Dagelijks leven met dementie
Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam, was gastspreker bij Inholland Haarlem tijdens het vijfde actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Ze sprak over het dagelijks leven met dementie. Het leed van de aandoening kan worden verzacht door een psychologisch-sociale benadering, maar daarin schieten we nog tekort. Anne-Mei The presenteerde haar boek ‘Dagelijks leven met dementie’, waarin ze dieper ingaat op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten.

Meer mannen willen meester worden
Het aantal mannelijke eerstejaars bij de pabo’s is dit collegejaar met bijna achttien procent gegroeid, bleek uit recente cijfers van de Vereniging Hogescholen. Eén op de vier eerstejaars aan de pabo’s is nu man, iets wat in heel lange tijd niet is voorgekomen. Dat komt deels ook doordat tegenwoordig veel minder vrouwen voor de pabo kiezen, terwijl de instroom van mannen zo ongeveer gelijk is gebleven. Overigens is de instroom aan de pabo stevig gedaald sinds er zware instroomeisen zijn ingevoerd. (Hoger Onderwijs Persbureau)

Internationaal Dark Tourism conferentie
Op 15 en 16 februari vindt bij Inholland in Diemen de internationale conferentie Dark Tourism plaats, georganiseerd door het Institute of Dark Tourism Research, in samenwerking met de internationale academische organisatie Atlas. Een conferentie waarin je op de hoogte wordt gebracht over de laatste ontwikkelingen over min of meer macabere, maar fascinerende toeristische trekpleisters. Mail voor meer informatie naar toerismedocent en dark tourism-expert Karel Werdler.

CBS: iedereen is hier online
Appen, instagrammen, twitteren… alle Nederlandse jongeren gebruiken een smartphone. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit een vergelijking van Europese landen. Als je hier in Nederland een jaar of twintig oud bent, heb je zo goed als zeker (99 procent) een smartphone, waarmee je ook online bent. Nederland loopt hierin voorop. In Europa scoort alleen Oostenrijk even hoog. Zelfs de jongeren in landen als het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen (96 procent) komen iets lager uit. Zwitserland en Frankrijk komen ruim onder de negentig procent uit. Italië is de hekkensluiter: slechts 68 procent van de Italiaanse jongeren gebruikt een mobiel om te internetten. (Hoger Onderwijs Persbureau)

Jubileumseminar ICT in de Zorg
Op woensdag 16 mei 2018 organiseert de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice voor de vijfde keer het Seminar ICT in de Zorg. Deze jubileumeditie wordt in samenwerking met het Inholland Health & Technology Centre georganiseerd. Het seminar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg en ICT, geïnteresseerden in het onderwerp ICT in de Zorg en voor de alumni van de opleidingen van hogeschool Inholland op het gebied van zorg en ICT. Aanmelden kan via de website

Alumnidag Advanced Nursing Practice
Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert de masteropleiding Advanced Nursing Practice van hogeschool Inholland weer haar jaarlijkse alumnidag. De alumnidag is niet alleen voor alumni van de masteropleiding ANP van hogeschool Inholland, maar voor alle verpleegkundig specialisten van Nederland. Het thema van de alumnidag is 'Improve your Skills'. Het programma zal bestaan uit een aantal verschillende pitches en lezingen in de ochtend, en een variatie aan keuzeworkshops in de middag.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.