Alkmaar/Amsterdam/Den Haag/Haarlem/Rotterdam,
19
oktober
2017
|
14:32
Europe/Amsterdam

Kwaliteit van (samen)leven centraal bij vernieuwde opleiding Social Work

Social+Work

Om sociaal werkers op te leiden die een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven én samenleven in de maatschappij, gaat de brede praktijkgerichte opleiding Social Work van Hogeschool Inholland van start per 1 september 2018. De vernieuwde voltijdopleiding wordt aangeboden in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.

De opleiding is bedoeld voor studenten die zich graag inzetten voor een gezonde samenleving, waarin mensen centraal staan. Waarin iemand meer is dan een ziekte of een probleem. Zij leren mensen helpen die dreigen meer geïsoleerd komen te staan, zoals mensen met een verstandelijke beperking, verslaafden, tienermoeders en gezinnen in armoede. Zij gaan ‘naast hen zitten’, zoeken uit wat ze nodig hebben en moedigen hen aan om zelf de teugels in handen te nemen.

“Empowerment is een belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs en voor een gezonde samenleving”, legt Heleen Jumelet uit, directeur van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn, waar de opleiding Social Work onder valt. “Niet voor iedereen is regie over het eigen leven vanzelfsprekend. Bij onze opleiding Social Work leer je hoe je mensen zo kunt helpen dat ze weer grip krijgen op hun situatie. Dat het bijvoorbeeld weer veilig wordt, leefbaar of nieuwe kansen biedt. Daarom geven we onze opleiding zo vorm dat onze studenten ook zelf steeds krachtiger en zelfstandiger leren hoe te handelen in beroepssituaties. Dat vergt gedegen theoretische kennis. Theorie en praktijk gaan bij ons hand in hand.”

Maatwerk en zelfreflectie
Social Work gaat verder dan het bedenken van kant-en-klare oplossingen. Tijdens de opleiding zoeken studenten naar maatwerk in samenwerking met ondersteunende professionals en met behulp van technologische mogelijkheden, zoals online hulpverlening. Ook zelfreflectie speelt een belangrijke rol, aangezien sociaal werkers zich open moeten kunnen opstellen, om zich in te leven in een kwetsbare doelgroep.

Breed en praktijkgericht
De opleiding is breed en praktijkgericht waarbij studenten leren verder te kijken dan hun eigen vakgebied en samenwerken met studenten van andere opleidingen. Aan de hand van diverse activerende werkvormen krijgen de studenten een stevige theoretische basis. Zij leren de nodige vaardigheden en werken aan een professionele houding. Vanaf jaar 3 kiezen ze voor een van de profielen jeugd, langdurig complexe zorg of welzijn & samenleving. Vanaf het begin komt ook de praktijk aan bod. Studenten werken met docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk aan concrete vraagstukken in het werkveld.

De studenten die deze opleiding kiezen durven een traject van vallen en opstaan in te gaan. “Dat is onze manier om te leren”, benadrukt Jumelet. “Je hebt een open en onderzoekende houding, bent nieuwsgierig, ondernemend en kritisch. Je durft op je eigen handelen te reflecteren, vooronderstellingen onderuit te halen en je eigen mening te vormen en stelt hoge eisen aan jezelf als student en beginnend professional.”

De drie bestaande opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming gaan op in de vernieuwde opleiding Social Work

De Gezonde Samenleving

Docenten en onderzoekers, gelieerd aan de opleiding Social Work, dragen bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.