Haarlem,
22
november
2017
|
12:52
Europe/Amsterdam

Lector: 'Behoud talent in beroepsonderwijs met nieuwe skills'

G%26uuml%3Brkan+%26Ccedil%3Belik%2C+lector+Crosscultureel+Ondernemerschap

In ons land volgen een miljoen jongeren beroepsonderwijs. Gürkan Çelik, lector Crosscultureel Ondernemerschap, schrijft in een opiniestuk in Trouw dat hun potentieel deels onbenut blijft. Sommigen stoppen met hun opleiding omdat ze denken dat ze weinig perspectief op een baan hebben. Wat zou Çelik doen als hij minister van onderwijs was?

Omdat jongeren niet makkelijk aan het werk komen, verlaat een deel van de mbo- en hbo-studenten vroegtijdig hun school, schrijft Çelik, die bij Inholland voor de onderzoekslijn Innovatie en Ondernemen praktijkgericht onderzoek verricht naar crosscultureel ondernemen. Dit talentverlies betekent kapitaalvernietiging, stelt hij. Nederland moet zijn internationele concurrentiekracht verzekeren door zijn eigen, jonge talenten optimaal te benutten. Dat kunnen we volgens de lector doen door hen toe te rusten met de competenties die in de veranderende beroepspraktijk nodig zijn.

Drie vakken voor talenten
Çelik oppert daarom vakken als motivatiekunde, netwerkkunde en samenwerkingskunde voor mbo'ers en hbo'ers. Met motivatiekunde ontdekken studenten hun drijfveren, waardoor ze beter kunnen omgaan met tegenslag en afwijzing. Ook hebben studenten baat bij netwerkkunde, waarbij ze netwerkvaardigheden oefenen. "Essentieel in zakelijk opzicht, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. We leren meer van en met elkaar in interacties", stelt de lector. Ten slotte oppert Çelik het vak samenwerkingskunde om samenwerking te stimuleren, als alternatief voor concurrentie. Daarbij ziet hij het liefst dat studenten het aandurven om met iemand buiten de eigen veilige kring samen te werken.

Basis voor zelfstandigheid
"Onderwijsinstellingen staan voor de maatschappelijke taak om jonge generaties toe te rusten met skills van deze tijd", schrijft Çelik. De drie belangrijke bekwaamheden die hij voorstelt en gezamenlijk 'talentkunde' noemt, leggen de basis voor economische zelfstandigheid. "De studenten gaan inzien dat op school blijven hen grotere voordelen oplevert dan vroeg opstappen. Als minister van onderwijs zou ik geen seconde aarzelen."

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.