Haarlem,
18
april
2017
|
10:38
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Thomas Kampen

De dilemma's van professionals in zorg en welzijn

Thomas+Kampen+bijzonder+lector+Stimulering+Gezonde+Samenleving

Sinds september 2016 verdiept Thomas Kampen zich als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving in de invloed van de participatiesamenleving op de verhoudingen tussen professionals en burgers. In zijn lectorale rede op maandag 15 mei 2017 in het Hodshon huis in Haarlem gaat hij in op beleid dat professionals in zorg en welzijn voor dilemma’s stelt.

Het Inholland-thema De Gezonde Samenleving is niet alleen een visie op een meer integrale benadering van zorg en welzijn, maar ook een antwoord op politiek beleid. Hierdoor is de nadruk van zorg komen te liggen op kleinschalig georganiseerde integrale voorzieningen in de wijk of in de eigen directe omgeving van de burger. In deze context is het empoweren van de burger en interprofessioneel samenwerken met collega’s van cruciaal belang. Thomas Kampen: "Mijn onderzoeksagenda zal zich richten op de dilemma’s die beleid opleveren in de praktijk. Voor professionals, zorg- en hulpbehoevenden en hun netwerk. Wat zijn de knelpunten en grenzen? Hoe kunnen we daar kritisch op zijn en tegelijkertijd ook de toekomstige generaties professionals een kritische houding aanleren."

Participatiesamenleving
Het is inmiddels duidelijk dat professionals in zorg en welzijn in de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving voor nieuwe vraagstukken en (morele) dilemma’s staan. Kampen: ‘Ik wil bijvoorbeeld weten hoe professionals de eigen verantwoordelijkheid afwegen tegen de autonomie van cliënten die geen verantwoordelijkheid willen nemen. Wat doe je als iemand zegt: “ik ken helemaal niemand” of: “ik kan mijn broer niet vragen want hij is al overbelast?”

Een andere vraag is: hoe empower je mensen die al ruime tijd buiten het arbeidsproces staan? Deze vraag stond ook centraal bij de ronde tafeldiscussie van sociale vraagstukken waaraan Thomas onlangs meedeed. Kampen: "Inmiddels is ook een subsidieaanvraag goedgekeurd voor een onderzoeksproject waarin participatie op wijkniveau centraal staat. We beantwoorden de vraag wat de (mogelijke) rol is van op wijkniveau werkende professionals bij het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar activiteiten in de wijk. Ik ga dit samen met een collega-onderzoeker en ook studenten van Inholland uitvoeren."

Praktijk versus evidence-based
Op de onderzoeksagenda staat ook het onderzoek voor de Kenniswerkplaats Sociaal Domein NH naar "Kennis als basis voor 'goede' besluiten in het sociaal domein". Kampen: "Vanuit de integrale benadering van zorg en welzijn, kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een verpleegkundige de regiefunctie heeft in een zorgcasus in de wijk en een besluit neemt op een terrein dat eigenlijk de specialisatie van een collega is. Hoe neem je een besluit buiten je directe eigen expertise? En wordt dit besluit door de andere professionals ook gelegitimeerd als besluit? Eenzelfde soort legitimiteitsvraag doet zich voor tussen besluiten gebaseerd op praktijkervaring en het streven naar evidence-based werken."

Kampen: "Maar ik vind het ook heel belangrijk om onderzoek te doen naar het cliëntperspectief, zoals naar hoe de zorgvraag aan je partner zich verhoudt tot de intieme relatie. Wat doet dat met je relatie? Mogen we dit eigenlijk wel verwachten binnen relaties? Uit buitenlands onderzoek blijkt dat zorg de intieme liefde kan verdringen. Voor mij is het de vraag hoe professionals een rol kunnen spelen in het veiligstellen van intieme relaties binnen de context van een participatiesamenleving die meer zorgverantwoordelijkheden bij geliefden legt."

De Gezonde Samenleving

Het lectoraat van Thomas Kampen betreft een samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Gemeente Haarlem en draagt bij aan het realiseren van De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.