Alkmaar,
09
februari
2018
|
15:09
Europe/Amsterdam

‘Leren is ook kwetsbaar durven zijn’

Teamleider Patricia Kaiser (Verpleegkunde, Inholland Alkmaar)

Patricia Kaiser ziet het docententeam van de opleiding Verpleegkunde in Alkmaar op professioneel gebied groeien. Volgens de teamleider is dat te danken aan meer onderlinge verbinding, grotere openheid en het feit dat collega’s kwetsbaarheid durven te tonen. De jury van de Wij Inholland award is deze positieve ontwikkeling ook niet ontgaan en nomineerde de hechte groep collega’s als team van het jaar 2018.

“In Alkmaar vinden we het heel belangrijk dat onze studenten wezenlijk contact met patiënten hebben. Van mens tot mens, niet volgens protocollen en automatismen. Natuurlijk, onze opleiding besteedt volop aandacht aan de vele regels waar verpleegkundigen zich aan moeten houden. Maar daarnaast leiden we studenten op tot kritische beroepsbeoefenaren die gevoelig zijn voor de spanningsvelden rond hun werk. Daar hoort aandacht voor de ‘mens achter de patiënt’ bij, met aandacht voor de eigen groeimogelijkheden en kwaliteiten.

Als verpleegkundige krijgen ze bijvoorbeeld te maken met patiënten en hun familieleden die gefrustreerd zijn over de hoeveelheid zorg die via de zorgverzekeraar ontvangen. In moeilijke gesprekken met hen moeten we naast feiten en professionele criteria ook ons hart durven volgen, vinden wij. Het past bij de zienswijze van Inholland. Als hogeschool staan we niet alleen open voor de ontwikkeling van excellente studenten, maar voor iederéén die wil leren, ongeacht zijn of haar achtergrond of huidige vermogen. We willen mensen niet buitensluiten, maar juist zoveel mogelijk laten aansluiten.

In moeilijke gesprekken met patiënten en hun familie moeten we naast feiten en professionele criteria ook ons hart durven volgen.
Patricia Kaiser, teamleider Verpleegkunde bij Inholland Alkmaar

Ons docententeam is vrij klein en onze opleiding richt zich op veel zorgterreinen. Daarom leveren alle collega’s een brede bijdrage aan het onderwijs. Een docent is bij ons actief in alle studiejaren en verzorgt meerdere soorten lessen. Als collega’s willen we elkaar nóg beter aanvullen en meer gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Daarom zijn we bezig met het professionaliseringsprogramma Teamfocus, samen met onze collega’s van Inholland Amsterdam. We bespreken op Teamfocusdagen bijvoorbeeld cultuurverschillen en werken aan een gezamenlijke organisatiestructuur met duidelijke werkafspraken. Het resultaat is meer eenheid binnen de twee teams.

Onze opleiding staat momenteel in het teken van groei. De studenttevredenheid stijgt en het aantal nieuwe studenten neemt sterk toe. We starten in september met een flexibele opleiding waarmee we mbo-verpleegkundigen op maat gaan ‘opscholen’. Het is een van onze antwoorden op de huidige, grote vraag naar hbo-opgeleide verpleegkundigen. Een van hun taken is het vergroten van het empowerment en zelfmanagement van zorgvragers. Daarbij gebruiken ze de nieuwste technologie en dragen zo bij aan een gezonde samenleving. Dit alles levert de nodige uitdagingen op voor ons team, waarbij ons motto is: we doen het samen! We delen de verantwoordelijkheid.

Leren is geen eenzaam proces. Door open te staan voor betrokkenen in het leerproces komen we verder. Daarom zijn we trots op onze leer- en innovatienetwerken. In deze samenwerkingen met zorginstellingen doen onze stagiairs en docenten, maar ook de betrokken organisaties zelf, veel actuele kennis op. Docenten observeren in een zorginstelling, waarna ze het gesprek aangaan met de stagelopende student en de instelling om te bepalen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Daar volgen projecten uit die de zorg beter laten aansluiten op de behoefte van cliënten. Tegelijkertijd laten we de zorginstellingen nadenken over passende posities voor hbo-verpleegkundigen in hun organisatie.

Leren is ook kwetsbaar durven zijn. De opleiding en beroepspraktijk hebben er baat bij als wij de dingen die minder goed gaan openlijk durven benoemen. Ik stuur daar dan ook op aan in ons team. Mijn collega’s die al langere tijd in het team werken en ook verpleegkundige zijn, zeggen dat het beroep op hbo-niveau mede hierdoor zichtbaar professioneler wordt. Ze vinden het geweldig dat ze daaraan kunnen bijdragen.”

De Gezonde Samenleving

Met de opleiding Verpleegkunde draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Diana Kwast-Hoekstra
10
February
2018
Een prachtige opleiding, een enthousiast team die studenten persoonlijk kennen en begeleiden. Samen met de steeds sterker wordende verbinding met het werkveld, zijn dit zaken om enorm trots op te zijn. #gezondesamenleving #geennummer #persoonlijk&dichtbij #trots