Haarlem,
12
juli
2017
|
09:41
Europe/Amsterdam

Machteld de Jong leidt nieuw lectoraat Diversiteitsvraagstukken

‘Ik wil vanuit de Inholland-praktijk studenten en de samenleving versterken’

Machteld+de+Jong

De Nederlandse samenleving verandert en Inholland verandert mee. Binnen en buiten onze hogeschool ervaren (toekomstige) professionals een superdiverse samenleving die specifieke kennis en vaardigheden vereist om succesvol in te functioneren. In september zal het nieuwe lectoraat Diversiteitsvraagstukken onder leiding van onderzoeker Machteld de Jong de open dialoog hierover stimuleren, samen met het werkveld en maatschappelijke partners.

‘Inholland aangewezen plek voor dialoog’
De Jong licht de missie van haar lectoraat toe: “Het onderzoek van het lectoraat zal zich op thema’s rond diversiteit richten die bij Inholland en daarbuiten spelen. Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan. Nu blijven nog veel onderwerpen die schuren onbesproken. Die impasse wil ik met het lectoraat doorbreken door het gesprek aan te gaan.” Ze zegt dat een hogeschool zoals Inholland daarvoor de aangewezen plek is. “Hier komen mensen met allerlei achtergronden elkaar tegen. Bovendien is het een veilige plek om deze dialoog te oefenen. Ik wil onze ‘mini-samenleving’ op deze manier sterker maken. Afgestudeerden zullen goed voorbereid zijn op het leven en werken in een superdiverse samenleving.”

Community of Practice
Een belangrijk streven van het lectoraat is om het onderwerp diversiteit continu op de agenda houden bij Inholland. De Jong: “Daarbij worden we gesteund door een Community of Practice, een ‘expert pool’ van docenten die snel kan inspringen op vragen en gebeurtenissen. Maar ook connecties en samenwerking buiten Inholland, bijvoorbeeld met andere lectoren die zich richten op diversiteit, zijn cruciaal. Ik ben blij dat veel hogescholen die voor vergelijkbare uitdagingen staan ook aandacht voor het onderwerp in hun onderzoek hebben.” Ze voegt toe dat het voornemen van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam om samen een landelijk diversiteitsplatform op te zetten, hier goed op aansluit.

Ook binnen Inholland zijn eerder initiatieven genomen: lector Rutger Kappe focust zich al enkele jaren op studiesucces in het hoger onderwijs, Marnix Eysink Smeets onderscheidt zich op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving, en ten slotte voeren Guido Walraven en Machteld de Jong samen een onderzoek uit naar de positie en beeldvorming van docenten, studenten en het werkveld als het gaat om diversiteitsvraagstukken. In november organiseren zij het symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces.

Onderzoeksthema’s
Het nieuwe lectoraat Diversiteitsvraagstukken zal het onderwijsproces van Inholland onder de loep nemen om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden. Het zal daarnaast identiteitsvraagstukken binnen het bredere onderwijsveld én werkveld onderzoeken. Hoeveel ruimte is er voor diversiteit in de onderwijsomgeving en het publieke domein? En hoe wordt die ruimte door studenten en medewerkers van Inholland ervaren? Samen met het werkveld wordt gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Inholland-opleidingen zullen worden ondersteund bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid en van netwerken die moeten zorgdragen dat alle studenten, maar in het bijzonder die met een migratieachtergrond, stage-, afstudeer- of werkplekken vinden. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor De Jong.

Over de nieuwe lector
Machteld de Jong (45) is sinds 1 januari 2016 associate lector Diversiteit in Organisaties en daarmee onderdeel van het Business Research Centre. Ze studeerde aan de VU en promoveerde er op identiteitsvorming van hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse jongeren. Ze deed veel onderzoek naar identiteitsvraagstukken, studiesucces en binding in het hoger onderwijs. Vorig jaar maakte ze het boek ‘Welkom in Nederland?’, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. In september 2017 verschijnt haar nieuwe boek over diversiteit in het onderwijs bij uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, dat ze samen met Huub Nelis schreef.

Reacties 1 - 5 (5)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
sannie
08
February
2018
Rik van der Zanden volgens mij zijn het tegenwoordig de witte nederlanders die geen idee hebben wat hun identiteit is....iets met kerstbomen en paastaken toch?
Brenda Reyerse
14
July
2017
hartelijk gefeliciteerd met deze mooie taak!
Het idee van een " expert pool" is interessant, als externe deskundige op het gebied van (interculturele )communicatie met vele jaren ervaring bij MBO's en HBO's zou ik graag mijn kennis rond acculturatieprocessen en praktijkervaringen willen inzetten!
Natalia Berger
13
July
2017
Congratulations! Very interesting research agenda! Any chance for other colleagues to participate/ share ideas?
Tom Visscher
13
July
2017
Van harte gefeliciteerd en heel veel succes...

Inholland is de juiste plek voor deze dialoog en jij de juiste persoon om deze in goede banen te leiden.
Rik van der Zanden
12
July
2017
Is dit wel zo'n goed idee? Het serieus nemen van persoonlijke problemen rondom onzekerheid rond eigen identiteit van bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders lijkt me een waardig streven. Echter, in dit stuk staan termen als een "superdiverse" samenleving niet gedefinieerd en ook niet hoe deze "superdiversiteit" bijdraagt aan het welbevinden van onze samenleving en de individuen daar in.