13
februari
2018
|
10:35
Europe/Amsterdam

Machteld de Jong

Lector Diversiteitsvraagstukken

Machteld+de+Jong_1044pix_lichter

U kunt bij Machteld de Jong terecht voor haar deskundigheid op het gebied van diversiteitsvraagstukken binnen en buiten het hoger beroepsonderwijs. Haar ervaring als docent in het hbo, in combinatie met haar ervaring in multidisciplinaire samenwerking op het gebied van binding, religie, ‘identity politics’ en sociaaleconomische situatie, zorgen voor een unieke expertise in diversiteitsvraagstukken. Het onderzoek van lector De Jong focust op het vergroten van díe specifieke kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals, die nodig zijn om in een superdiverse samenleving succesvol te kunnen functioneren.

Machteld de Jong is sinds 2017 lector Diversiteitsvraagstukken. Daarnaast doet zij als associate lector Diversiteit in Organisaties onder de vlag van het Business Research Centre (onderzoekslijn Mens en Organisatie) praktijkgericht onderzoek naar diversiteit binnen profit- en non-profitorganisaties. De ontwikkelde kennis komt ten goede aan studenten en docenten van Inholland en het werkveld.