Haarlem,
17
maart
2017
|
10:46
Europe/Amsterdam

'Met elkaar onderzoeken wat onze samenleving écht nodig heeft'

Heleen+Jumelet%2C+hogeschooldirecteur+Gezondheid%2C+Sport+en+Welzijn.

In de blog-estafette geven we de pen door met de vraag: wat betekent bijdragen aan De gezonde Samenleving voor jou? Heleen Jumelet, hogeschooldirecteur van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn trapt af.

Bijdragen aan De Gezonde Samenleving betekent voor mij…
"...dat we onze studenten opleiden tot professionals die een kei zijn in hun vakgebied. Midden in de samenleving. En dat we praktijkgericht onderzoek verrichten dat dat stimuleert in het werkveld en ons onderwijs. Dat vraagt dat wij heel goed zijn in het delen en overdragen van kennis: gevoed door, samen met en vaak middenin het werkveld en de wetenschap. Dat we studenten stimuleren kennis te blijven verzamelen en te delen en dat ze die kennis creatief, reflectief en ondernemend kunnen omzetten in vaardigheden en weten hoe en wanneer ze die inzetten. Hierbij staan vragen van de samenleving en individuen in die samenleving centraal. 

Grenzen en mogelijkheden
"We leiden professionals op die de mens als geheel zien in hun eigen omstandigheden en omgeving. Ze leren hulp, steun en behandeling te bieden die helpt en duurzaam is. Professionals die mensen steunen regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven, óók in moeilijke situaties. En die de grenzen kennen van die regie en daar mee kunnen om gaan. Net als bij ICT en moderne technologie: naast het kennen en kunnen toepassen van de mogelijkheden moeten ze ook de grenzen voor groepen of individuen kennen. We leren ze vanuit hun eigen discipline te kijken en handelen, maar ook breder dan dat. We leren ze ook te weten wat ze niet kunnen en wanneer het nodig is anderen steun te vragen. Dit is in een notendop wat we ruim een jaar geleden samen met het werkveld hebben opgeschreven in de inspiratievisie De Gezonde Samenleving."

Heleen Jumelet, hogeschooldirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn.
Het gaat mij er om dat wij onze studenten en het werkveld het beste bieden van wat mogelijk is in de prachtige, ingewikkelde en relevante beroepssituaties waarin ze terecht komen. En dat wij dat met elkaar, met plezier en grote professionaliteit vormgeven.
Heleen Jumelet, hogeschooldirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn.

Wat heeft de samenleving écht nodig?
"Ieder team is aan het uitdiepen welke vragen het beroep en hun vakgebied vanuit De Gezonde Samenleving hen stelt. In toenemende mate zie ik de kernopgaven uit de visie geen losse onderdelen meer zijn maar onderdeel worden van het geheel. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe curricula (denk aan de bachelor 2020 voor Verpleegkunde en de CROHO-reductie bij Social Work), bij de keuzes van de onderzoeksgroepen en lectoren en de samenhang tussen onderzoek en onderwijs die snel toeneemt.Ik zie tevens dat we aan het verdiepen zijn. Dat we met elkaar onderzoeken wat onze samenleving écht nodig heeft als we bijvoorbeeld spreken over interprofessioneel leren en empowerment. Het zijn voor ons geen oppervlakkige beleidsslogans en het is complex om er daadwerkelijk vorm en inhoud aan te geven. Wat betekent dat in verschillende beroepssituaties? Handelen we zelf wel parallel in onze didactiek? En in de aansturing van ons domein? En wat willen we onze studenten leren om het handen en voeten te geven in het dagelijks handelen? Welke rol heeft een docent en lector daarbij en wat hebben we zelf nodig aan vaardigheden en richting? Dit vergt van ons allemaal tegelijkertijd dóen, onderzoeken en kritisch leren met en van elkaar en onze omgeving."

Plezier en professionaliteit
"Voor mij betekent De Gezonde Samenleving niet dat we een uitputtende lijst maken van mooie initiatieven. Het gaat mij er ook niet om niet dat we in de rankinglijstjes de beste van Nederland worden – hoewel ik overigens wel het vertrouwen heb dat we dit met alle talent, kracht en de kleinschaligheid op locaties in huis hebben. Het gaat mij er om - en dat is wat bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor mij betekent - dat wij onze studenten en het werkveld het beste bieden wat mogelijk is in de prachtige, ingewikkelde en relevante beroepssituaties waarin ze terecht komen. En dat wij dat met elkaar, met plezier en grote professionaliteit vormgeven. Het uitwerken van De Gezonde Samenleving in onderzoek en opleidingen helpt daarbij als richting, verbinding en verdieping."

Ik geef de pen door aan….
"Voor mij een mooi voorbeeld van een dialoog over wat de visie op De Gezonde Samenleving voor een team betekent, is die van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Dat lijkt een bijzondere keuze omdat juist zij met hun specialistische opleiding aanvankelijk moeite hadden met vooral de uitwerking van interprofessionalisering en empowerment. Des te meer waardering voor de mooie slag die ze hebben gemaakt. Ik nodig daarom teamleider MBRT Nicoline Zwanenburg uit de volgende een blog te schrijven over wat bijdragen aan De Gezonde Samenleving voor haar betekent."

Over De Gezonde Samenleving

Het Domein Gezondheid Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland draagt bij aan het realiseren van een gezonde samenleving. Dit is een samenleving die steeds meer vraagt om zelfmanagement en empowerment van mensen. Een samenleving waarin de professional mensen – preventief en bij problemen - activeert en ondersteunt om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden en daarbij gebruik maakt van de laatste (technologische) innovaties binnen de zorg.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.