Haarlem,
09
mei
2017
|
08:02
Europe/Amsterdam

Migranten en vluchtelingen centraal tijdens 3e lezing Kracht van Sport

Kan sport eraan bijdragen dat migranten en vluchtelingen deel nemen aan de nieuwe samenleving waarin ze terecht zijn gekomen? Dat was de centrale vraag tijdens de lezing Kracht van Sport in de wijk op 20 april; de derde van in totaal vijf lezingen, georganiseerd door het lectoraat Kracht van Sport van Hogeschool Inholland Haarlem en de Hogeschool van Amsterdam. Een interessante en vooral actuele vraag, gezien het grote aantal mensen dat de afgelopen periode hun land noodgedwongen zijn ontvlucht.

Volgens gegevens van VluchtelingenWerk Nederland zijn op dit moment zo’n 65 miljoen mensen op de vlucht. Ze worden in eigen land vervolgd om hun geloof, nationaliteit of politieke opvattingen. Nederland heeft hiervan 29.000 vluchtelingen opgenomen, voornamelijk mannen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. Frank van Eekeren, docent van de master Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht en als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO): “Dit is een kwetsbare leeftijdsgroep, ze zouden moeten studeren, werk zoeken en een gezin moeten stichten. In plaats daarvan leven ze in een vreemd land, zonder familie of vrienden en in een omgeving waar de sociale verbanden ontwricht zijn. Ze hebben te kampen met traumatische ervaringen uit het verleden en zijn ook hun toekomst niet zeker. Daarbij hebben ze uit ervaring geleerd instanties te wantrouwen, dus ook die in Nederland. Dat zijn nogal wat hindernissen om mee te doen met de samenleving. Andersom geldt: wie zegt dat wij echt willen dat ze met ons meedoen? Zit een voetbalvereniging te wachten op een team Somaliërs die je niet verstaat?”

Momenten van waarheid
Binnen deze context is er maar één conclusie mogelijk: sport laat mensen niet deelnemen aan de samenleving maar kan wel de basis leggen voor sociaal contact. Frank: “Sport is fun, laagdrempelig en laat je even vergeten. Iedereen kan er op zijn of haar niveau aan meedoen. Samen sporten zorgt ervoor dat je mensen ontmoet, je bouwt sociaal kapitaal op: zelfvertrouwen, bonding en bridging. Gelijk schuilt hierin ook een gevaar. Mag je wel meedoen? Durf je mee te doen? Wil je wel anderen - met een ander geloof, cultuur of opvatting - ontmoeten na alles wat je is overkomen?” De kunst is om het rustig aan te doen en aan te sluiten bij de motieven en vaardigheden van de vluchtelingen. “Bied ze ruimte en vertrouwen in een veilige omgeving. Zo creëer je heel langzaam die oh zo belangrijke momenten, zoals een kop koffie, hulp bij het invullen van formulieren of samen de buurt verkennen. Sport is niet de oplossing maar kan wel bijdragen aan deze momenten van waarheid.”

Frank van Eekeren, docent master Sportbeleid en Sportmanagement
Creëer heel langzaam die oh zo belangrijke momenten, zoals een kop koffie, hulp bij het invullen van formulieren of samen de buurt verkennen. Sport is niet de oplossing maar kan wel bijdragen aan deze momenten van waarheid.
Frank van Eekeren, docent master Sportbeleid en Sportmanagement

Contact
Dat sporten kan bijdragen aan de integratie ondervond ook Pim Hoek, kwartiermaker Ambulatorium & ‘maatschappij in beweging’ bij Hogeschool Windesheim en de tweede spreker van de avond. “Op 500 meter bij de Hogeschool vandaan werd in 2015 een vluchtelingenkamp opgericht: AZC Azelo. We hebben de statushouders - de vluchtelingen die in een AZC wonen - uitgenodigd op de campus om samen te sporten. Dat biedt ontspanning, door samen te bewegen ga je contact met elkaar aan, iedereen kan eraan meedoen en daarnaast is bewegen een middel bij de preventie van psychische problemen. Een mooie tegenhanger van het leven in een AZC waar de bewoners niet veel om handen hebben.”

Studenten van de Hogeschool verzorgden mede de sportlessen en -evenementen. In 2015 heeft Hogeschool Windesheim met dit project de prijs van het sportiefste en beste schoolinitiatief gewonnen. Sander Andeweg, derdejaars student psychomotorische therapie bij Windesheim, loopt stage bij een internationale schakelklas. “De eerste les liepen jongeren al snel bij me weg. Ze wilden niet meedoen, althans niet volgens mijn regels. De keren daarop heb ik ze zo veel mogelijk laten doen wat ze zelf wilden. De frustratie moest eruit, ze moesten vertrouwen krijgen.”

Kansrijk middel
Luisteren is de sleutel tot succes. “Niet de regels uitleggen maar gewoon een bal in het veld gooien, ze hun gang laten gaan en luisteren naar wat ze nodig hebben. Een van de deelnemers wilde graag sportmassages geven in plaats van sporten. Voor hem hebben we een fysiotafel geregeld”, vertelt Pim. Ook stagiair Yannick Hekman heeft ervaren dat rust en praten heel waardevol is. “Elke les begin ik met tien minuten praten, daarna doen we waar zij zin in hebben. Toen we een keer op een veldje aan het voetballen waren, kwamen er een opa met zijn kleinkind kijken. Buurtbewoners zijn nieuwsgierig, doen mee en maken een praatje. Sporten verbindt. En dat is fijn want ze moeten al zoveel.” Pauline Fellinger begeleidt de stagiaires en heeft veel contact met statushouders. “Met echt contact bied je veiligheid. Wel moet je begrijpen dat een statushouder in de overleefstand staat, je moet weten hoe je hier mee om moet gaan. Wees niet teleurgesteld als ze niet mee willen doen, dwing ze niet maar laat ze rustig kijken. Ook dat leidt af van al hun problemen. Sport is een kansrijk middel waar geen taal voor nodig is.”

De vierde lezing in de reeks Kracht van sport is op donderdagavond 11 mei. De lezing gaat over de rol van sport en bewegen bij het herstel en de activering van mensen met psychische problemen. Wil je aanwezig zijn? Geef je op via: www.hva.nl/krachtvansportindewijk.

De Gezonde Samenleving

Met de lezingenreeks Kracht van sport in de wijk dragen we bij aan De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als mens en niet als probleem of ziekte, waarbij ze de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toepassen. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.