Diemen,
11
juni
2018
|
16:09
Europe/Amsterdam

Achterstanden in het onderwijs:

Mogen we uit het hokje alsjeblieft?

Mogen+we+uit+het+hokje+alsjeblieft%3F

Niet-westerse allochtone vrouwen behalen, volgens cijfers van het CBS, steeds meer bachelors- en mastertitels. Maar betekent dit dat zij – en de allochtone jongens – zich ook thuis voelen in de lessen? “Docenten stellen onhandige vragen en weten moeilijker een klik te maken met leerlingen uit een andere cultuur”, aldus Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken aan Hogeschool Inholland. Zij wordt aangehaald in het artikel ‘Mogen we uit het hokje alsjeblieft?’, dat verscheen in de juni-uitgave van het Onderwijsblad, het grootste vakblad in Nederland voor de onderwijssector en tevens officieel orgaan van de Algemene Onderwijsbond (AOb) .

De derde generatie trekt zich steeds meer terug in de eigen groep. Zowel op school als in de maatschappij. Ze snapt niet dat er nog steeds zoveel vooroordelen zijn, en heeft daar echt geen trek meer in. De Jong: “Sterker nog, de derde generatie pikt de stigmatisering niet langer. De huidige leerlingen worden boos als ze er nog steeds niet bij mogen horen. Of ze maken zich heel bezorgd. En dat terwijl de docenten op hun beurt ook naar de jongeren wijzen. Ze verzuchten bijvoorbeeld dat etnische groepen hardnekkig samenklitten in de klas.”

Aanslag
De rol van docenten is niet te onderschatten. Zoals de docent die na de aanslagen in Parijs aan de enige moslim in de vwo-klas vroeg om even uit te leggen waarom moslims dit soort aanslagen plegen. Zijn moeder vraagt zich in gemoede af of de docent zich voldoende realiseert wat een dergelijke vraag teweegbrengt. De Jong suggereert dan ook dat docenten zich meer moeten verdiepen in de verschillende achtergronden van hun leerlingen of studenten. “En erover praten, dat is ook heel waardevol.”

Het complete artikel uit het Onderwijsblad, juni 2018 (pagina 44-48) is hier te lezen.

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jet de Ranitz
14
June
2018
Onze lector pleit ervoor vooral te investeren in elkaar, om elkaar beter te leren kennen. Wanneer we in generalisaties blijven steken, zien we de persoon met wie we in gesprek zijn niet staan. We moeten verder kijken dan iemand's afkomst, iemand's geloof, of iemand's geaardheid (etc.). We zijn zoveel meer dan dat. Zeker als professionals moeten we die stap steeds zetten: je hoeft immers niet met iedereen vrienden te zijn, of de overtuigingen van een ieder te delen; wel moeten we met mensen van allerlei slag kunnen samenwerken en ons als professional gedragen. Dat is wat wij aan onze studenten willen overbrengen. En daarin moeten wij zelf als rolmodel handelen. Diversiteit is een kracht, maar het gaat niet vanzelf. Daar hebben we ook in het onderwijs nog stappen te zetten.
Alex Sleebe
14
June
2018
Ik vind dat Inholland geen platform moet bieden voor dergelijke teksten.
Willem Opmeer
11
June
2018
De esentiele vraag die hier aan vooraf moet gaan luidt heel simpel: wie past zich aan wie aan. Afgezien van de cultureel historische homogeniteit van (nog) steeds het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, zij die hier geboren zijn en hun wortels al vaak generaties hier hebben, moet de vraag openlijk maar ook zakelijk bediscussieerd worden: welke potentiele meerwaarde hebben de niet westerse culturen in de meest brede zin (dus inclusief religie) voor de ontwikkeling en welzijn van de Nederlandse natie, die op Noord west Europese waarden geschoeid is. Ter verduidelijking, de joodse cultuur had die meerwaarde duidelijk. Niet voor niets stroomden binnen enkele generaties mensen met oorspronkelijk joodse wortels door in topposities van wetenschap, cultuur, literatuur, bestuur. Zij wilden dat ook. Zij wilden vaak Nederlandser dan de Nederlander worden. Zij hebben Nederland veel gebracht. Ook in dat opzicht is de Holocaust een onvergefelijke tragedie geweest. Assimilatie werd voor velen van hen het hoogst bereikbare. De vraag is nu, hebben de Turkse en Marokkaanse culturen eenzelfde potentie? Zo nee, dan is de opdracht aan Nederlanders met oorspronkelijke Turkse en Marokkaanse wortels simpel: assimileer en probeer zo veel mogelijk van de Nederlandse cultuur over te nemen. Dat vergt veel persoonlijke, psychische offers en zelfs een zekere verloochening. Maar dat is de prijs die betaald zal moeten worden om een echte volwaardige burger van de Noord west Europese beschaving te worden. Waar de zaken me toch heel wat beter voor elkaar lijken dan in Marokko en Turkije. (Laten we daar verder maar niet te veel over uitweiden). Uiteraard aan de Nederlandse samenleving de morel plicht om open te staan voor deze waarachtige "assimilanten" en deze op een waardige en respectvolle wijze een plaats in te laten nemen in onze maatschappij.
Kortom, de niet westerse allochtoon moet de wil tonen in verre gaande maten te willen integreren en het liefst assimileren; de autochtoon moet juist deze mensen met open armen ontvangen.
Fatima el Yaichi
12
June
2018
De vraag "wie past zich aan wie aan" past helemaal niet in het omgaan met elkaar en de ontwikkeling van ons gezamenlijke Nederlandse cultuur.
Er ontstaat een nieuw cultuur voor mensen zodra zij met elkaar in aanraking komen. Als het proces goed verloopt dan ontwikkelen zij samen een nieuw cultuur waarin beiden min of meer terugkomen en groeien.

Er bestaat geen homogeniteit van de Nederlandse bevolking ook niet in de historie. Het verschil tussen een Fries en een Limburger is erg groot en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de badplaatsen aan de kust in vergelijking met plaatsen aan de grens met Duitsland. Nederland heeft ook vanuit de historie een enorm heterogene cultuur (niet alleen de religieuze verzuiling, maar ook de vermenging van Friese, Germaanse, Saksische, Frankisch en Keltische invloeden.
De vragen over meerwaarde en potentie kunnen alleen aan een persoon zelf gesteld worden aangezien er niet een vertegenwoordiger is voor de "niet westerse cultuur" dus om antwoord te geven op jouw vraag. Die meerwaarde zal per persoon verschillen.

Het is storend om te zien dat een Nederlander die inmiddels vier generaties deel uitmaakt van de Nederlandse maatschappij wordt aangeduid als Marokkaan of Turk?
De grote vraag is waarom wordt er nog steeds gevraagd aan mijn kleinkinderen om zich te bewijzen als Nederlander?

Het gehele verhaal van assimilatie klopt totaal niet met de Nederlandse cultuur. Niemand in Nederland assimileert wij zijn allemaal divers. Nederland is wereldwijd bekend als het meest diverse kleine land ter wereld. Marketing campagnes en tests met nieuwe producten worden door het bedrijfsleven vaak in Nederland uitgevoerd, omdat hier een diverse cultuur landschap bij elkaar zit.

Het gaat dus al lang niet meer over integratie of assimilatie. Het gaat om acceptatie. Accepteren dat Nederland een vrije diverse land is dat je buurman of buurvrouw niet hetzelfde jasje als jou draagt en niet in dezelfde auto rijdt en ook niet om 6 uur eet omdat dat niet haalbaar is met het verkeer. Dat er in dezelfde buurt een kerk, een synagoge, een moskee, een hindoe tempel en een syntology club staat.(wandeling door Wibautbuurt Amsterdam).
Kortom, er worden vaak hele oude termen gebruikt als "niet westers" of "allochtoon" om de nadruk op anders te plaatsen. Gebruik in plaats daarvan de term "Nederlanders" of "Medelanders".
Het gaat niet om integreren of assimileren. Het gaat om elkaar accepteren en respecteren en samen burgerschap ontwikkelen en dan ga je echt niet vragen aan je buurman om toch iets meer zijn best te doen om op jou te lijken.