Rotterdam,
29
maart
2018
|
11:47
Europe/Amsterdam

'Mooie bijdrage MKB Werkoffensief aan garantiebanen in Rotterdam'

Foto: Melano Doorstam heeft een garantiebaan mét vast contract bij Intratuin in Rhoon.

De Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) presenteerde 15 maart de resultaten van de realisatie van garantiebanen in de arbeidsmarktregio Rijnmond tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond en het MKB Werkoffensief. De doelstelling van 2.528 garantiebanen eind 2017 is ruim gehaald.

MKB Werkoffensief
Het in maart 2015 opgerichte MKB Werkoffensief is een samenwerkingsverband van Inholland Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, Albeda, FNV, Nextworker en de gemeente Rotterdam. Het uitgangspunt van het MKB werkoffensief was om 300 werklozen weer aan het werk te helpen en 100 mensen te helpen van werk naar werk. Uiteindelijk zijn 1.042 mensen aan een nieuwe baan geholpen. Er zijn meer dan 400 mensen van werk naar werk gegaan en ruim 640 kandidaten vanuit de WW, bijstand of een andere vorm van uitkering naar werk.

Wethouder Maarten Struijvenberg
Afgelopen 4 jaar hebben we in goede harmonie met de partners samen gewerkt en daarmee dit mooie resultaat weten te behalen
Wethouder Maarten Struijvenberg

Regionaal Werkbedrijf Rijnmond
In december 2014 is de intentieverklaring tot samenwerking door de partners van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond ondertekend. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 20 gemeenten van Arbeidsmarktregio Rijnmond, UWV, Werkgeversorganisaties: ABU, MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW en Werknemersorganisaties CNV en FNV. Het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond heeft als doel de werkgevers te faciliteren bij het realiseren van het afgesproken aantal garantiebanen. De garantiebanen komen voort uit de participatiewet die 1 januari 2015 in werking is getreden.

Wet Banenafspraak
De doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond is om eind 2025 10.810 banen voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) te realiseren. Wethouder Maarten Struijvenberg: “Afgelopen vier jaar hebben we in goede harmonie met de partners samen gewerkt en daarmee dit mooie resultaat weten te behalen. We zijn er nog niet, maar ik ben blij dat we samen met een groot aantal partijen heel goed op weg zijn.”

Samenwerking WSPR
Het WerkgeversServicepunt Rijnmond is vanaf het begin betrokken geweest en heeft met de inzet van het regionaal accountteam een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vooral de samenwerking met andere gemeenten in de regio Rijnmond. De samenwerking met de partners in het MKB Werkoffensief en het Regionaal Werkbedrijf verloopt goed. Struijvenberg: “Ik ben voorstander om dit Werkoffensief te continueren.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.