Amsterdam,
04
mei
2017
|
09:54
Europe/Amsterdam

Nieuwe flexibele deeltijdopleiding in de maak voor verpleegkundigen

VUmc Academie en Inholland tekenen intentieverklaring

Van+links+naar+rechts%3A+drs.+Dedan+Schmidt%2C+opleidingsmanager+Verpleegkunde%2C+drs.+Wim+Polderman%2C+directeur+VUmc+Academie%2C+drs.+Margreeth+van+der+Meijde%2C+directeur+Instituut+voor+Onderwijs+en+Opleiden+en+vice-decaan+Onderwijs+VUmc%2C+Katinka+Rademaker%2C+teamleider+opleiding+Verpleegkunde+drs.+Heleen+Jumelet%2C+directeur+Domein+Gezondheid%2C+Sport+en+Welzijn+en+Edwin+Pompe%2C+zorgmanager+VUmc.

Om een nieuwe flexibele hbo-deeltijdopleiding Verpleegkunde op te zetten hebben het VU medisch centrum, VUmc Amstel Academie en Hogeschool Inholland en Inholland Academy onlangs een intentieverklaring getekend. Met deze opleiding kunnen mbo-verpleegkundigen van het VUmc met veel werkervaring zich ‘doorscholen’. Met de opleiding spelen ze in op de steeds grotere maatschappelijke vraag naar meer hbo-verpleegkundigen.

“We zien deze intentieverklaring als een eerste start om enerzijds mbo-verpleegkundigen op te scholen en anderzijds met veel meer flexibel onderwijs te komen op de werkvloer, vormgegeven in samenwerking met werkgevers”, legt Dedan Schmidt, opleidingsmanager van de Inholland-opleiding Verpleegkunde uit. “We doen dit samen met VUmc en VUmc Amstel Academie, maar nadrukkelijk ook regiobreed met andere werkgevers in samenwerking met onze verpleegkunde-opleidingen in Amsterdam en Alkmaar.”

“De zorg voor de patiënt vraagt om steeds meer kennis en vaardigheden van de verpleegkundige én de verpleegkundige wil ‘verder komen’”, zegt Wim Polderman, directeur VUmc Amstel Academie in een reactie. “Met deze ‘bachelor op de werkvloer’ willen we deze wensen waarmaken. Wij delen met Inholland de visie over de wijze waarop; de werkzaamheden in praktijk en de competenties van de student zijn leidend. Samen creëren we een flexibel opleidingstraject in een rijke leeromgeving.”

Impuls voor zorgkwaliteit
Meerdere ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de Nederlandse kwaliteit van de zorg verhoogd wordt. Het zorgbeleid is erop gericht dat mensen steeds langer thuis wonen en korter in het ziekenhuis verblijven. Verpleging vindt meer en meer thuis plaats. Daarnaast zijn gezondheidsvraagstukken complexer geworden in een vergrijzende samenleving met steeds ouder wordende inwoners. Schmidt: “Mensen hebben vaak meer aandoeningen tegelijk, medisch, maar ook vaak sociaal. Er moet dus heel goed gekeken worden wat goede zorg is voor mensen. Om dat te kunnen doen hebben we meer hoger opgeleide verpleegkundigen nodig.”

Tot nu toe werken mbo- en hbo-verpleegkundigen vaak in dezelfde functies. Volgens voorgestelde wijzigingen in de nieuwe Wet BIG, die worden ingevoerd om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken, mogen hbo-verpleegkundigen straks meer handelingen verrichten. Het belangrijkste verschil is dat zij opgeleid worden tot ‘regieverpleegkundigen’. Zij leren klinisch redeneren over wat er met patiënten aan de hand is en komen op die wijze tot de beste verpleging. Zij beschikken over kennis op het vlak van zelfmanagement en werken interprofessioneel, gericht op de integrale benadering van de mens. Daarnaast hebben hbo-verpleegkundigen onderzoeksvaardigheden, vertonen klinisch leiderschap, geven advies en coachen.

Voorbereidingen in volle gang
Om de mbo’ers op te scholen naar de functie van regieverpleegkundige, zijn betrokken partijen al aan de slag met het projectplan, een samenwerkingsovereenkomst en voorbereidingen om het onderwijs op maat te maken voor. VUmc is al met werving onder medewerkers begonnen. Daarnaast wordt een methodiek ontwikkeld om de huidige kennis en vaardigheden van deze gemotiveerde mbo-verplegers te valideren.

“We doen het samen. We zorgen dat mensen onderwijs en opleiding krijgen, waar het kan zoveel mogelijk in de praktijk én in samenwerking met werkgevers. Ook erg mooi is dat we starten vanuit de Inholland Academy, die trekt deze ‘bachelor op de werkvloer’ in de persoon van Yvonne Zoetigheid. Om maatwerk te kunnen maken starten we in Inholland Academy en na een jaar stromen deze studenten het reguliere onderwijs in. Ook krijgen de deeltijdstudenten van VUmc een belangrijke rol. We willen ze invloed geven en betrekken bij het vorm geven van dit onderwijs. We zetten alles op alles om deze vorm van onderwijs per september 2018 klaar te hebben.”

Namens VUmc en VUmc Academie tekenden drs. Margreeth van der Meijde, directeur Instituut voor Onderwijs en Opleiden en vice-decaan Onderwijs VUmc, drs. Wim Polderman, directeur VUmc Academie en Edwin Pompe, zorgmanager VUmc. Namens Hogeschool Inholland tekenden drs. Heleen Jumelet, directeur Domein Gezondheid, Sport en Welzijn, Katinka Rademaker, teamleider opleiding Verpleegkunde en drs. Dedan Schmidt, opleidingsmanager Verpleegkunde.

Meer flexibele deeltijd
Naast de te starten flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde biedt Inholland sinds februari dit jaar de flexibele deeltijdopleidingen Social Work (Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Tuinbouw & Agribusiness aan. Ook gaat Inholland vanaf september 2017 van start met de flexibele deeltijdopleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Technische Bedrijfskunde (TBK) en Business IT & Management (BIM). De start van de flexibele deeltijdopleidingen past bij het streven van het ministerie van OCW om de hbo-opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor professionals door hen onderwijs op maat te bieden.

De Gezonde Samenleving

Inholland draagt door scholing, professionalisering en onderzoek bij aan De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.