Den Haag,
05
juni
2018
|
10:01
Europe/Amsterdam

Onderwijsvernieuwing & onderwijsgids: Verpleegkunde zet nieuwe manier van toetsen in

De huidige kaders oprekken en blindheid wegnemen, weer durven denken in mogelijkheden en nieuwe keuzes. Vernieuwing van het onderwijs stond onlangs centraal tijdens een inspiratiesessie bij Inholland Den Haag. Regula van Graas-Hofman van de opleiding Verpleegkunde liet zien hoe zij mogelijkheden onderzochten om hun curriculum beter te laten aansluiten op behoeften van de studenten. Door hen gemaakte keuzen hebben geleid tot aanpassingen in het algemeen deel van de OER voor 2018-2019.

Om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in het onderwijs, én studenten en collega’s heldere toegankelijke informatie te geven over rechten en plichten, wordt het Studentenstatuut aangepast. De Onderwijs- en Examenregeling (OER), het algemene deel van het Studentenstatuut, is als eerste onder handen genomen. Het Studentenstatuut gaat vanaf 1 september 2018 verder onder de nieuwe naam Onderwijsgids 2018-2019. Kenmerkend voor de Onderwijsgids is dat er veel meer ruimte is voor opleidingen om invulling te geven aan het onderwijs. Zo is bepaald dat niet langer de OER het onderwijs bepaalt, maar dat de wensen van het onderwijs juist leidraad zijn.

Leerstof beklijft beter, studierendement stijgt en toetsing gaat efficiënter
Regula van Graas-Hofman is projectleider van het nieuwe opleidingsprogramma voor de opleiding Verpleegkunde en OER-coördinator van de opleiding. In de opleiding Verpleegkunde moeten studenten een behoorlijke kennisbasis verwerven. Deze is nodig om als verpleegkundige goed te kunnen denken en handelen. Denk daarbij aan anatomie, fysiologie en pathologie. Regula legde uit welke stappen haar opleiding heeft gezet om studenten deze basis efficiënt en effectief aan te leren, aan de hand van de laatste inzichten op onderwijskundig gebied en passend binnen de visie.

Omdat in de praktijk bleek dat studenten onvoldoende bleken te beschikken over (parate) kennis, is de manier van toetsing in de opleiding opnieuw tegen het licht gehouden. Dit om ervoor te zorgen dat de leerstof beter beklijft, het studierendement stijgt en de toetsing efficiënter plaatsvindt. Dit leidde tot de volgende wijzigingen:

  • Herhalen van de leerstof door de student.
  • Tussentijds toetsen.
  • Feedbackfunctie van toetsen inzetten voor het leerproces.
  • Incentives inzetten in het onderwijs.
  • Toetsen niet laten concurreren met andere toetsen of lessen.
Twee jaar geleden zijn we gestart om tussentijdse toetsen in te zetten in de kennislijn. Dit om studenten te motiveren eerder te gaan leren, studenten leerstof te laten herhalen en hen ook een idee te geven welke vragen er in de eindtoets te verwachten zijn. Uit onze ervaring en op grond van evaluaties met studenten blijkt dat studenten pas gaan leren voor tussentijdse toetsen als deze cijfers ‘meetellen’. Vanuit de opleidingskant gaven meerdere tussentijdse toetsen een grote administratieve- en organisatorische druk. Door ruimte in de OER en digitale toetsmogelijkheden gaan we komend studiejaar een nieuwe variant uitproberen met één meetellende tussentoetse toets (die niet kan worden herkanst) en één eindtoets waarbij studenten de mogelijkheid hebben om een onvoldoende voor de periodetoets op te halen met een goed gemaakte tussentijdse toets. We zijn heel benieuwd naar de effecten en de evaluatie van deze aanpak!
Regula van Graas-Hofman
Nieuw! Onderwijssupport

Vragen over de OER en de Onderwijsgids 2018-2019 of wensen over de OER en de Onderwijsgids 2019-2020? Vanaf nu kun je mailen naar onderwijsgidssupport@inholland.nl. Onze collega’s van Onderwijsbeleid, Sabine van Dijken (onderwijskundige) en Monique Bicknese (juriste) zitten klaar om je vragen te beantwoorden.

Save the date
Op 18 september is er weer een nieuwe inspiratiesessie met presentaties van opleidingen over curriculumvernieuwing en het meebewegen van de onderwijsgids. Zet hem alvast in je agenda!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.