Diemen,
24
november
2017
|
13:25
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar interculturele mediawijsheid van start

Social media-missers kent iedereen en meestal heeft zo’n misser geen grote gevolgen. We leren van onze fouten en letten de volgende keer wat beter op met wie we onze feestfoto’s delen. Jong geleerd is oud gedaan: daarom ondersteunen initiatieven zoals de Week van de Mediawijsheid (17 tot en met 24 november 2017) docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren om mediawijzer te worden. Van leerkrachten en jongerenwerkers wordt immers verwacht dat ze de volgende generaties op een professionele manier helpen om te gaan met de onbeperkte mogelijkheden van de smartphone en tablet.

Maar wat heb je nodig, als juf of als jongerenwerker, om je werk goed te doen als er in je groep sprake is van pesten, sexting en seksuele chantage, ruzie, haat of discriminatie via social media? En hoe pak je dat dan aan, dat ontwikkelen van de vereiste competenties en omgangsvormen bij jongeren in een etnisch en cultureel diverse samenleving? Bij Hogeschool Inholland staat mediawijsheid ook in de belangstelling, waarbij de uitkomsten van onderzoek naar mediawijsheid hun weg naar het curriculum vinden. Eerder sprak Inholland-lector Petra Biemans over haar onderzoek naar mediawijsheid als ‘21st century skill’. Vandaag publiceren we een interview met Inholland-lector Joke Hermes (Media, Cultuur en Burgerschap, onderzoeksgroep Creative Business). Zij heeft onlangs een KIEM-subsidie ontvangen voor onderzoek naar ‘tools’ om interculturele mediawijsheid te bevorderen.

Wat ga je precies onderzoeken?
“Onder jongerenprofessionals (leerkrachten, jongerenwerkers) bestaan zorgen over jongeren in multiculturele wijken. Een combinatie van factoren (groeiende tweedeling in de maatschappij, neiging tot leven in de eigen social-mediabubbel, met weinig uitstapjes buiten de eigen groep) kan er toe leiden dat kinderen en jongeren steeds vroeger overgaan op extreem gedrag op social media. Ondertussen onderkennen ze nauwelijks nog ‘nieuws’ en gaan ze af op ongetoetste vooroordelen over anderen. We willen onderzoeken hoe we de zorgen over de groeiende maatschappelijke polarisatie, kunnen verbinden met nadenken over hoe je kinderen en jongeren op een goede manier mediawijs maakt. Afhankelijk van de gesprekken en het onderzoek dat we nu gaan doen met het werkveld, met kennispartners en met jongeren gaan we daar dan komend jaar mee aan de slag.”

Joke Hermes, lector Media, Cultuur en Burgerschap
We laten de professionals meedenken met het onderzoek. Zo kan het eindresultaat nog beter aansluiten op hun behoefte op het gebied van interculturele mediawijsheid. 
Joke Hermes, lector Media, Cultuur en Burgerschap

Eindgebruiker bepaalt mee
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘participant design’, een vorm van onderzoek waarbij de eindgebruiker meebepaalt wat het eindproduct is. Hermes legt uit dat het eindproduct van het onderzoek daarom nu nog niet vaststaat. “Het wordt een co-creatie. We betrekken in het onderzoek aan de ene kant de jongerenprofessionals (schoolleiders, docenten en jongerenwerkers) die aangeven wat ze denken nodig te hebben om beter te kunnen ingrijpen wanneer ze in hun groep buitensporig online gedrag signaleren. Aan de andere kant maken we gebruik van de kennis en ervaring van (interculturele) mediaopvoeding en mediapraktijken van onder meer Mira Media, Duidingsdienst, en het Nederlands Jeugdinstituut en natuurlijk ook van de input van jongeren zelf.”

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt mede vormgegeven waar de professionals mee aan de slag kunnen. “Als een protocol en (les)materiaal handig zijn, dan geldt dat zij in ieder geval uitnodigend en goed deelbaar moeten zijn, en toegankelijk voorbij scheidslijnen van klasse, religie, opleiding en achtergrond. Jongerenprofessionals moeten bovendien het materiaal kunnen delen met ouders en hun kinderen, en met jongeren zelf.”

Agenderen van maatschappelijke kwesties
Het onderzoek van het lectoraat voorziet in de groeiende behoefte aan inzichten over hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan het agenderen van maatschappelijke kwesties en het oplossen van maatschappelijke problemen. De onderzoeksmethode van participant design-onderzoek is nog vrij nieuw. Lector Hermes legt uit dat het onderzoek naar interculturele mediawijsheid ook leidt tot ontwikkeling en toetsing van nieuwe participant design-tools en –werkvormen: “Dit type interactief ontwerponderzoek is nuttig voor studenten en docenten, die zo gelijk kennis maken met gebruikers. Zo leren zij dat bruikbare tools het best samen met eindgebruikers ontwikkeld kunnen worden. Een must eigenlijk voor opleidingen binnen het creatieve en het sociale domein!”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.