Rotterdam/Delft,
12
maart
2018
|
09:02
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar nieuwe businessmodellen in vertical farming

Boekpresentatie+%26%23039%3BHelp%2C+mijn+school+is+gekleurd%21%26quot%3B

In opdracht van het Rotterdam Food Cluster onderzochten vijf studenten van Inholland Delft de kansen voor business modellen in vertical farming, het gebruik van voedsel uit de eigen omgeving. Ze keken daarbij ook naar verschillende steden: Tokyo, Las Vegas en Rotterdam. Emma: "Ik zie wel mogelijkheden voor vertical farming. Vooral in landen zoals Japan, maar ook in Nederland denk ik dat de vraag zal groeien. Ik vraag me af of ooit heel Nederland hiervan gebruik zal maken."

In 2050 zal de wereldpopulatie met 28% groeien tot ruim 9 miljard mensen. De meeste mensen zullen in metropolen leven. Om deze 9 miljard mensen te voeden, zijn slimmere voedselsystemen nodig. Niet overal is het mogelijk om voedsel op het land te verbouwen, door beperkte ruimte, slechte luchtkwaliteit, diverse klimaatomstandigheden en/of vervuilde grond. Voor deze gebieden is vertical farming een mogelijke oplossing.

De vijf studenten volgen drie verschillende opleidingen bij Inholland in Delft. Sylvia Eijpe en Emma Jense (Landscape and Environment Management), Ilse Hoogendijk (Food Commerce and Technology), Xianpei Wang en Zuijn Tang (Tuinbouw & Agribusiness). Zij hebben onderzocht of en hoe vertical farming een interessante businesscase kan opleveren voor Rotterdam. Om een goed beeld te krijgen van de businesskansen is de ontwikkeling van vertical farming bij drie steden onderzocht.

Vertical Farming in Nederland
Xianpei is van mening dat vertical farming afhankelijk is van de locatie. “In Nederland zal hier op korte termijn denk ik weinig behoefte aan zijn, maar in andere landen met een enorme groei in populatie wel.” Volgens Sylvia spelen vooral hoge kosten een grote rol. “Door de hoge kosten denk ik dat vertical farming in Nederland nog niet groots zal worden. In grote steden waar de ruimte schaars is en transportkosten hoog zijn, zal vertical farming een goede oplossing zijn. Dit geldt ook voor steden waar traditionele landbouw niet mogelijk is door bijvoorbeeld het klimaat of vervuiling.” Ook Ilse is van mening dat vertical farming in Nederland geen toegevoegde waarde heeft, omdat de markt nog gering is. Wel ziet ze een toekomst voor onderzoeksfaciliteiten. “Zo kunnen we onze experts inzetten om elders vertical farms op te zetten. Internationaal zie ik kansen waar normale teelt niet mogelijk is.” Tang: ‘In Nederland beschikken we over de technieken die nodig zijn voor vertical farming. Het is van belang om een goed businessplan op te stellen en te onderzoeken of er voldoende vraag naar is.’

Testen in Rotterdam
Rotterdam Food Cluster en high-tech tuinbouwbedrijven starten met een initiatief voor een vertical farming testfaciliteit in de stad. Met deze pilot bouwt de tuinbouwsector nieuwe kennis op om wereldwijd toe te passen op locaties waar voedselschaarste een grote issue is. Het pilotproject zit momenteel in de onderzoeksfase. We zoeken nog bedrijven en kennisdragers die de vertical farm verder willen helpen ontwikkelen.

Ga voor meer informatie over dit project naar rotterdamfoodcluster.com.