Den Haag,
12
september
2017
|
13:16
Europe/Amsterdam

Op zoek naar de parels

Lucas Rurup van start als nieuwe domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Den Haag

Lucas+Rurup+van+start+als+nieuwe+domeindirecteur+O%26amp%3BI+en+vestigingsdirecteur

“Het plein is weer vol en levendig, fijn dat er weer studenten zijn”, zegt Lucas Rurup op een zonnige zomerdag, vlak voor de start van het nieuwe collegejaar bij Inholland Den Haag. Zin heeft hij in zijn nieuwe avontuur als directeur van het Domein Onderwijs & Innovatie en vestigingsdirecteur. In zijn zoektocht naar de kracht van de Pabo’s, de kansen in de regio Den Haag en betekenisgeving in bredere zin. “Het antwoord op de vragen moeten we samen geven.”

Naar Inholland
“‘Dit lijkt me echt wat voor jou Lucas’, zei een van mijn bestuurders van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. Hij mij wees op de vacature bij Inholland. Ik was niet echt op zoek, maar was na zeven jaar ook wel toe aan iets nieuws. Als directeur Passend Onderwijs werkte ik om zoveel mogelijk kinderen, los van een bepaalde handicap of onderwijsbehoefte, naar een reguliere school te laten gaan. In die functie heb ik geleerd dat passend onderwijs betekent dat leerkrachten goed uitgerust moeten zijn om daadwerkelijk tegemoet te komen in de klas aan al die individuele verschillen. Aan de voorkant heeft het opleiden van de opleiders een belangrijke preventieve werking. Daar had ik het met mijn bestuur altijd al over. Nu bij Inholland zit ik natuurlijk aan de ultieme voorkant.

Zoeken naar parels
Ik heb niet de indruk dat ik hier ben om grote veranderingen door te voeren. We zijn dan wel het Domein Onderwijs & Innovatie, maar dat betekent niet dat we altijd en overal maar bij iedere innovatie op kop hoeven te lopen. Dat is niet realistisch. Ik ben meer op zoek naar: wat is onze kracht, wat zijn onze echte parels en durven we daarvoor te kiezen. Dat je kunt zeggen: als je een docentenopleiding bij één van de Pabo’s van Inholland volgt, dan staan we hier minimaal voor. Wat zijn nou redenen voor studenten om te kiezen voor Inholland en niet voor de Haagse Hogeschool. In principe geldt hetzelfde voor mijn rol als vestigingsdirecteur. Daarin wil ik op zoek naar de betekenis die we kunnen hebben voor de stad Den Haag, welke partnerschappen, behoeftes, ideeën en kansen er zijn en waarmee we ons willen profileren.

Samen met collega’s
Het antwoord op die vragen zouden we met elkaar moeten geven. Ik wil dit ophalen uit de organisatie, hier aan tafel als ik de mensen spreek. Of het nu gaat over de HRM-kant, werken in de praktijk of het herontwerp van het curriculum. Ik vind het mooi als mensen eerst een kwartiertje aftasten om te kijken wat voor nieuwe directeur ze in de kuip hebben en vervolgens vol enthousiasme en energie vertellen over wat hun werk is. Zo bepalen we samen die die kernpunten, dat iedereen daarin gelooft en denkt: dat zou gaaf zijn als we dat hier neer kunnen zetten. Dat gun ik iedereen en dat zou mij trots maken als directeur.”

 

Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag
Wat zijn onze echte parels en durven we daarvoor te kiezen? Het antwoord op die vragen zouden we met elkaar moeten geven.
Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag

Leven lang leren
In het werkveld hoor ik weleens dat als we de opleiders goed opleiden, het wel goed zou komen. Maar we zien ook dat beginnende leerkrachten het pittig hebben, ook in het kader van passend onderwijs. Vanaf dag één zou je een klas moet kunnen runnen, maar ik geloof niet dat je dat in vier jaar tijd bij iedere student kunt bewerkstelligen. Zijn we dan wel klaar na vier jaar? Of betekent het: als het een baan is met zoveel uitdagingen, welke relaties kunnen we dan met het werkveld aangaan om ook het opleiden langer voort te zetten en een rol spelen in het leven lang leren. Dat vind ik razend interessant.

Samen met het werkveld
Ik wil graag een continue open dialoog met het werkveld om bij onze resultaten stil te staan. Hoe dat bijvoorbeeld gaat met opleidingsscholen waar onze studenten oudergesprekken moeten leren voeren. Veel beginnende studenten blijken dat ingewikkeld en moeilijk te vinden. Simpele oplossing die ik hier bij Inholland al gezien heb om in het curriculum met acteurs te werken, mede op aangeven van het werkveld. Met dit simulatieleren hoef je niet je eindtermen of curriculum voor aan te passen, en plaats je studenten wel veer eerder in een realistische context. Ik zou het prachtig vinden om dit een wat meer structurele plek te kunnen geven in onze organisatie.”

Flexibel onderwijs
Met de mate waarin we nu al opleidingen flexibel aanbieden, digitaal en in deeltijd: heb je al allerlei mogelijkheden om het curriculum te doorlopen. Dat is iets heel moois. Maar zijn we er al of kunnen we nog een stuk verder? Als we dit tot één van onze kernthema’s maken, dan wil je kijken naar competenties van iemand die binnenkomt en aan de hand daarvan kijken: wat kunnen we hier nog aan toevoegen om dit tot een diploma te laten leiden? Nog verder gaan dus in de flexibilisering en vraaggericht onderwijs op maat bieden.

Thema’s Inholland
Hoe wij als O&I onze thema’s kunnen vertalen, zoals nu met duurzaam leren en professionaliseren, daar ga ik mee aan de slag. Ik wil op zoek naar meer betekenisgeving in de thematiek en daarover in gesprek. Zo zouden we het thema duurzaam meer een gezicht kunnen geven. Door jonge kinderen daarin op de basisschool in mee te nemen, ze uit te leggen wat het betekent dat we op deze planeet leven en dat we hier goed mee om moeten gaan. Dan moeten wij in ons curriculum kijken wat wij onze studenten daarin kunnen meegeven, desnoods met speciale hogeschoolcertificaten voor een duurzame, een gezonde of creatieve leerkracht. Als je de thematiek echt betekenis geeft, dan ziet het werkveld ook dat een leerkracht die de Pabo bij Inholland heeft gedaan, ook daadwerkelijk in staat is de thematiek een gezicht te geven voor de klas.

Eigen kinderen
Ik heb twee dochters, de één is bijna twee en de ander bijna vier jaar. De oudste start over drie weken op de kleuterschool. Als vader ben ik verder resultaat- en prestatiegericht. Op het moment dat mijn dochter tot twintig kan tellen, dan zeg ik dat dertig ook bestaat. We zijn nu al bij honderd. En waarom moet vermenigvuldigen pas in groep vijf terwijl mijn dochter het eigenlijk nu al leuk vindt om ermee aan de slag te gaan. Zo’n papa ben ik, dus ik moet wel oppassen. Gelukkig heb ik een hele lieve vrouw die daar helemaal niet van is. De balans thuis is wat dat betreft goed. Ik hoop vooral dat mijn kinderen zin hebben in school, dat ze hun leergierigheid behouden en dat ik er op afstand als normale ouder naar te kunnen kijken en niet als onderwijskundige."

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.