Haarlem,
11
januari
2017
|
10:43
Europe/Amsterdam

Opening nieuwe jaar: Durf je verhaal te delen!

Jet+de+Ranitz%2C+met+op+het+scherm+4+trotse+alumni+van+Inholland.

Collega’s van Inholland kwamen begin deze week op acht locaties bijeen om 2017 samen in te luiden. Ook het College van Bestuur was maandag en dinsdag aanwezig in de Hollandse steden. Voorzitter Jet de Ranitz keek terug en blikte vooruit. Wat bracht 2016 en wat is onze ambitie in het nieuwe jaar?

Bij de start van Jet de Ranitz’ toespraak sierden vier Inholland-alumni het scherm achter haar. Zij illustreren met hun medewerking aan de ‘Trots op onze afgestudeerden’-campagne dat Inholland de schroom voorbij is en voortvarend doorpakt in het nieuwe jaar. Collega’s en studenten zijn net als de alumni trots op hun hogeschool en bouwen voort op de fundamenten die we in 2016 en eerder legden.

Ambities rond thema’s
De opleidingen en domeinen geven de profilerende thema’s Duurzaam, Gezond en Creatief ook in het nieuwe jaar verder vorm. “Daarbij kijken we niet alleen naar binnen, maar betrekken we ook de omgeving”, zei De Ranitz. Als voorbeelden noemde ze de metropoolregio’s Rotterdam Den Haag en Amsterdam, waar Inholland samen met gemeenten en bedrijven regionale en grootstedelijke ambities waarmaakt. In 2016 hebben de domeinen onder leiding van GSW het thema Gezond concreet gemaakt in de visie ‘De gezonde samenleving’. Dit wordt al zichtbaar in de curricula en onder meer in innovatieve cross-over-projecten. Voor 2017 is de opdracht om de thema’s Duurzaam en Creatief eveneens uit te werken in een visie, aldus De Ranitz. AFL en TOI, respectievelijk CRB, nemen daarbij de leiding.

Stijgende cijfers
Vorig jaar is sterk ingezet op studiesucces en het terugbrengen van langstuderen. En met succes. “De succesvolle ingrepen kunnen we mogelijk ook al eerder inzetten als studenten dreigen vast te lopen, bijvoorbeeld in jaar 1 en 2. Studenten geven aan dat ze dat erg op prijs stellen”, aldus De Ranitz. Andere positieve noten tijden de jaaropening waren de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2016. “Tijdens de vorige jaaropening hoopte ik dat deze cijfers nu beter zouden zijn. Die wens is uitgekomen”, zei De Ranitz, want beide graadmeters laten rooskleuriger cijfers zien dan een jaar eerder. De collegevoorzitter plaatste een kanttekening: “Gezien onze positie ten opzichte van andere hogescholen bij de uitkomsten van de NSE kunnen we niet op onze lauweren rusten. Er is werk aan de winkel. Maar als we in 2017 net zo hard stijgen als vorig jaar, staan we straks op een nette plek in de lijstjes.”

De essentie van onderwijs is: in een altijd doorlerende hogeschool ervaringen opdoen die je een leven lang bij blijven.
Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland

De collegevoorzitter ging in op het streven van Inholland om bureaucratie tegen te gaan. Een flexibeler OER en een vernieuwd declaratiereglement gebaseerd op vertrouwen zijn middelen om administratieve processen te vereenvoudigen. Daarnaast biedt het Strategisch Personeelsplan meer keuzeruimte en ondersteuning voor teams en domeinen. In deze doorlopende processen zullen we ook in 2017 nieuwe stappen zetten.

Leermomenten delen
Durf te Leren, de titel en centrale gedachte van het Instellingsplan 2016-2022, is inmiddels bij veel collega’s en studenten bekend. Geboren uit onze eigen leerervaringen in de afgelopen jaren, blijkt hij zeer toepasselijk op de uitdagingen in het werkveld, zei De Ranitz. Werkgevers willen graag stagiairs en collega’s die tegen een stootje kunnen en niet schrikken van een beetje tegenwind. Dat vraagt doorzettingsvermogen en lef van studenten, afgestudeerden en onderwijspersoneel, een wil om te veranderen, waarbij we leren van successen en fouten. Elkaar daarbij steun en vertrouwen geven, als collega’s en aan onze studenten, maakt het leren mogelijk en raakt je in je hart.

Daarom krijgt Durf te Leren in 2017 verder gestalte in 101-gesprekken waarin we onze eigen leermomenten delen. Welke ervaringen zorgden bij studenten en collega’s voor een omslag in doen en denken? Kijk op inholland101.nl voor enkele voorbeelden van zulke 101-momenten. In deze gesprekken is volgens De Ranitz de essentie van onderwijs zichtbaar: in een in altijd doorlerende hogeschool ervaringen opdoen die je een leven lang bij blijven.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.