Amsterdam,
07
december
2017
|
11:00
Europe/Amsterdam

Opleiding Pedagogiek traint medewerkers jeugdhulp in nieuwe werkwijze

Enkele jaren geleden werd de jeugdhulp een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De stelselwijziging betekent veel voor de praktijk van professionals in de eerste lijn. “Hogeschool Inholland zit bovenop deze ontwikkelingen”, zegt Mieke van Heerebeek, docent-expert van de opleiding Pedagogiek. “We trainen honderden medewerkers jeugdhulp in een nieuwe werkwijze voor specialistische inkoop. En met dit scholingstraject scherpen we vervolgens ons onderwijsprogramma voor studenten aan.”

In Amsterdam is de eerstelijnsjeugdhulp georganiseerd met zogeheten Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams. Hun werkwijze om specialistische hulp in te kopen gaat vanaf 1 januari 2018 veranderen. Van Heerebeek somt een paar grote veranderingen op. “Om te beginnen moeten de ouders nog uitdrukkelijker de regie krijgen over de verwijzing naar specialistische jeugdhulp. De eerstelijnsadviseurs helpen hen daarbij. Ze leggen in een zogeheten perspectiefplan vast wat er precies speelt in het gezin of met de jeugdige. Aansluitend bepalen ze samen met de ouders wat precies de ondersteuningsbehoefte is en zoeken daarbij de beste aanbieder. Op deze manier kunnen de ouders zelf een beslissing nemen.”

Resultaatgericht werken
“Een andere grote verandering is dat de specialistische jeugdhulp resultaatgericht gaat werken”, zegt Van Heerebeek. “Je koopt geen pakket behandelingen in maar een resultaat. Daarnaast moeten de mensen in het team leren om bij de hulp aan een gezin breder te denken dan hun vakgebied. De gezondheid, de financiële situatie, het sociaal netwerk: de hulpvraag kan op alles tegelijk betrekking hebben. Als het team niet zelf de benodigde hulp kan bieden, moet in overleg met de ouders een passende aanbieder worden gezocht. Die kan bestaan uit enkelvoudig specialistische of complexe, langdurige hulp.”

 

Met het scholingsprogramma voor professionals nemen we ook onze studenten mee in de nieuwe manier van werken.        
Mieke van Heerebeek, docent-expert Inholland-opleiding Pedagogiek

Honderden deelnemers
De nieuwe manier van werken is geen kwestie van een knop omdraaien en uitvoeren. “De circa 700 mensen van de Ouder- en Kindteams zullen uit hun ‘groef’, hun routine gehaald moeten worden”, zegt Van Heerebeek. “Ze moeten resultaatgericht en methodisch leren werken, dossiers kunnen vormen in begrijpelijke taal voor de ouders, hen continu meenemen en hen bevragen op meerdere leefgebieden. Vandaar dat de gemeente Amsterdam ons en de Hogeschool van Amsterdam vroeg een scholingstraject op te zetten. En dat niet alleen: we trainen ook de Samen DOEN-teams in Amsterdam en lokale teams in zes gemeenten in de regio.”

Kijkje in de praktijk
De vraag om de wijkteams te scholen kwam niet voor niets bij de hogescholen terecht, benadrukt Van Heerebeek. “De gemeenten vonden het belangrijk dat we met het scholingsprogramma ook onze studenten meenemen in de nieuwe manier van werken. Docenten die de ene dag een training aan de professionals geven, staan de volgende dag in de collegezaal om te vertellen over het vak Werken in een wijkteam. Onze studenten krijgen daarmee een zeer actueel kijkje in de dagelijkse praktijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Interprofessioneel en empowerment
Een belangrijk onderdeel van die praktijk is interprofessioneel samenwerken. “We zien de kracht daarvan, maar ook de valkuilen. Je moet soms de ruimte geven aan een professional van een andere discipline. Dat vraagt om onderling vertrouwen en respect. Het mooie is dat we dit onderlinge vertrouwen kunnen bijbrengen aan onze studenten. Zij kunnen nu al leren om met verschillende disciplines samen te werken. Zo bereiden we hen voor op wat Inholland De Gezonde Samenleving noemt. Daarin staat interprofessioneel samenwerken centraal. Maar ook empowerment: geef ouders de regie over welke jeugdhulp wordt ingeschakeld. Vanaf het collegejaar 2018-2019 komt dit meer dan ooit in het studieprogramma terug.”

De Gezonde Samenleving

Met het scholingstraject van Pedagogiek dragen docenten en onderzoekers bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.