Haarlem,
11
juli
2017
|
11:58
Europe/Amsterdam

Overleven in een circulaire economie

Kenniscafé voor logistieke bedrijven

Hogeschool Inholland organiseerde het afgelopen jaar een reeks kenniscafés over de vraag hoe bedrijven kunnen innoveren in een circulaire economie. Deze kenniscafés maken deel uit van de onderzoekslijn “Learning and Development in Organisations” van lector Don Ropes. Op 29 juni vond het vierde kenniscafé plaats bij Inholland Haarlem. Onderzoeker Giovanni Douven en associate lector Han van Kleef, beiden verbonden aan het Business Research Centre van Inholland, bespraken tijdens een goedbezocht kenniscafé dit duurzame economische systeem waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Naast de presentaties van Peter Stooker van Adaptum en Han van Kleef werd er door de aanwezigen uitgebreid gesproken over circulaire economie in hun organisatie. Centraal stond de vraag hoe logistieke bedrijven ervan kunnen profiteren. Hun middelen voor innovatie zijn doorgaans beperkter en circulair ondernemen vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Een gevarieerde groep belangstellenden boog zich over twee vragen die te maken hadden met circulaire economie in hun organisatie. De deelnemers kwamen van verschillende, veelal lokale, bedrijven die zich onder meer richten op advies, logistiek, productie en handel. Ook gemeentelijke overheden en andere belangengroepen waren vrtegenwoordigd. Daarnaast waren er meerdere deelnemers met een achtergrond in het onderwijs (vwo, mbo en hbo) en onderzoek. De aanwezige bedrijven hebben reeds een relatie met Inholland vanwege de studenten die er stagelopen.

Giovanni Douven, onderzoeker Business Research Centre bij Hogeschool Inholland
We hebben dit vierde Kenniscafé ervaren als een zeer prettige, open en dynamische leerervaring. Alle aanwezigen droegen enthousiast bij aan de groepsdiscussie, waardoor er leerzame interactie ontstond.
Giovanni Douven, onderzoeker Business Research Centre bij Hogeschool Inholland

Presentaties
Han van Kleef van Hogeschool Inholland gaf de eerste presentatie: een uiteenzetting over de impact van circulaire economische processen en de verschillende managementmodellen die een rol spelen in de circulaire economie. De overgang van lineair naar circulair vraagt niet alleen nieuwe vormen van inrichting van de organisatie, maar ook andere manieren van samenwerking.

Peter Stooker (Adaptum) kwam daarna aan het woord met een paar aansprekende praktijkvoorbeelden van innovatie. Tijdens deze presentatie werd weer eens duidelijk dat een goede omgevingsanalyse gecombineerd met vaardigheden en gedisciplineerd werken zeer belangrijk zijn voor succesvolle innovatie. Tevens kwam de multidisciplinaire samenwerking met andere partijen aan de orde. Na deze verdiepende presentaties werd de bijeenkomst voortgezet met dynamische discussies over twee praktijkgerichte vragen. Alle deelnemers deelden hun visie op wat goede maatregelen of initiatieven kunnen zijn. Hieronder staan hun bijdragen per vraag opgesomd.

Vraag 1: Welke maatregelen heeft uw organisatie genomen om in een circulaire economie te overleven?

 • Organisaties hebben personeel aangenomen dat kennis heeft van de circulaire economie.
 • Het onderwijs heeft hackaton/scrums ingezet om met studenten te brainstormen over circulaire economie.
 • Op scholen is beleid gemaakt dat stimuleert om circulaire economie te incorporeren binnen afdelingen.
 • De aanwezige bedrijven geven aan dat 1) klanten nog niet willen betalen voor ‘groene’ producten, en 2) dat er naast moderne vrachtwagens met zuinige motoren, geen goede elektrische alternatieven zijn voor zwaar werk en langere afstanden.
 • Elk bedrijf zet echter wel stappen om innovatie te bevorderen, naast het reguliere bedrijfsproces. En zoekt daar partners bij, binnen of buiten de eigen branche.
 • Goede samenwerking etaleren tussen partijen die gesteund zijn op vertrouwen en transparantie (voorbeelden bij tuinders, blockchain). Bij pogingen om in samenwerking tussen bedrijven uit dezelfde bedrijfstak te innoveren, stuit je al vlug op heilige huisjes en gevestigde belangen. Een pilot komt moeizaam van de grond. Samenwerkende bedrijven die gezamenlijk inkopen of een stimulerende gemeente kunnen daarbij het verschil maken.
 • Het starten van een pilot is belangrijk om knellende regels op tafel te krijgen, schaalgrootte te creëren en eventueel aanvullende producten of diensten te ontwikkelen.
 • Als voorbeelden waarbij volledig hergebruik van materialen plaatsvindt zijn Grafeen en ‘emerging materials’ genoemd.
 • Vastleggen van een 'shared responsibility'.
 • Creëren van synergie en belangrijk om multidisciplinair te werken.

Vraag 2: Welke veranderingen ziet u graag in uw organisatie genomen, om in een circulaire economie te overleven?

 • Mensen helpen naar hun gedrag te kijken. De vervuiler laten betalen en goed gedrag belonen. Intrinsieke motivatie dient aanwezig te zijn. Mindset creëren, niet denken in beter maar in ‘Zero’ of ‘Perfect/Goed’. Circulariteit zou daarom in alle opleidingen geïntegreerd moeten worden. Om ‘de jeugd’ bewust te maken.
 • Duurzaam inkopen vanuit de overheid, overheid heeft hierbij een voorschrijvende rol. Heldere regels opstellen.
 • Het is cruciaal dat bij beleidsvorming en uitvoering mensen aan het roer staan die duurzaamheid op de agenda houden en er zich hard voor maken. (Bijvoorbeeld in ruimtelijke initiatieven en in de criteria van aanbestedingstrajecten). Lef en durf uitstralen en fouten mogen maken; Kansen krijgen en dan ook pakken. Veranderkracht neerzetten vanuit het oogpunt van urgentie.
 • Bovendien moet al vóór de ontwerpfase de meervoudige waarde worden meegenomen. Multidisciplinariteit als ontwerp is.
 • Met circulaire economie bereik je concurrentievoordeel, waardoor er een verhoogde gunfactor ontstaat.
 • In woonwijken kunnen ‘Buurtonderhoudsplannen’ een rol spelen: zodat je via samenwerking tussen bewoners grotere schaal creëert in het onderhoud, waardoor verduurzaming en efficiëntie beter mogelijk worden.
 • Binnen Inholland kan een kenniscafé met bestuurders, docenten en studenten de ideevorming bevorderen en bestaande belemmerende structuren doorbreken.
 • Onderzoekers kunnen casussen die succesvol waren onderzoeken en de bijbehorende succesfactoren vaststellen. Voorkom suboptimalisatie: alledrie de waarden (People, Planet & Profit) en niet slechts twee daarvan.
 • Op naar een positieve footprint. Nieuw beleid: van afval naar grondstof.
 • Corporate moet urgentie aanbrengen en circulaire economie onderbrengen in de strategie.
 • GROEN = POEN. Banken zouden financiering voor tweedehands productiemiddelen kunnen aanbieden. En overheden zouden meer stimulans mogen bieden, bijvoorbeeld fiscaal.
 • Werken vanuit een ‘greenfield’ gedachte met partners en uitgaan van een disruptieve gedachte.

Ook in 2017-2018 zullen er weer bijeenkomsten worden georganiseerd rond deze thema’s. Het verslag van de vorige kenniscafés vindt u hier:

16 mei 2017: Big data als motor voor een circulaire samenleving
22 februari 2017: Circulaire economie als uitdaging voor de logistieke sector
27 oktober 2016: Overleven in een circulaire economie

Lees ook het verslag van het evenement ‘Circular Economy, from dream to reality’ dat werd georganiseerd op 1 juni 2017 bij Inholland in Diemen.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Olav
14
July
2017
Op maandag 11 september gaat de BlueCity Circular Challenge van start! Bij deze competitie gaan studenten en young professionals van verschillende universiteiten en hogescholen tijdens een intensief traject van zes weken met elkaar aan de slag om de waardeloze reststroom van deelnemende bedrijven tot een tastbaar, economisch rendabel, en schaalbaar product te maken.

Meer info: http://www.bluecity.nl/memberships/blue-city-circular-challenge/
Aanmelden: http://www.bluecity.nl/memberships/blue-city-circular-challenge/aanmelden/