Amsterdam,
07
februari
2018
|
11:35
Europe/Amsterdam

Pedagogiek en Social Work consolideren samenwerking Weekend Academie

De Inholland-opleidingen Pedagogiek en Social Work hebben een gezamenlijk streven om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren in Amsterdam een positieve toekomst tegemoet gaan. Samen met de stichting Weekend Academie leidt Inholland studenten in het sociale domein op tot bekwame professionals. Afgelopen week ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst.

Vruchtbare leeromgeving
De Weekend Academie heeft de missie om alle kinderen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontwikkelen. Zij verzorgen o.a. huiswerkbegeleiding en beroepsvoorlichting voor kinderen uit achterstandsgezinnen. Stagiaires van de opleiding Pedagogiek kunnen hier ervaring opdoen in het werkveld. Door het lopen van stage bij de Weekend Academie ontdekken studenten waar hun talenten liggen en hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Volgens Jeroen de Wit, clustermanager Pedagogiek en Social Work wordt hier een goede voedingsbodem gelegd voor startbekwame en stadsbekwame pedagogen. "Samen met de Weekend Academie creëren we een vruchtbare leeromgeving, waar gemotiveerde studenten het maximale uit hun mogelijkheden halen".

Jeroen de Wit, clustermanager Pedagogiek en Social Work
Samen met de Weekend Academie creëren we een vruchtbare leeromgeving, waar gemotiveerde studenten het maximale uit hun mogelijkheden halen. 
Jeroen de Wit, clustermanager Pedagogiek en Social Work

Succesvolle samenwerking
Studenten ervaren een betere afstemming tussen hun opleiding en hun stage doordat beide partijen inhoudelijk met elkaar in gesprek zijn. Wanneer er een struikelblok ontstaat wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Zo krijgen tweedejaarsstudenten sollicitatietrainingen van gastsprekers van de Weekend Academie. Bijzonder is ook de samenwerking in de minor Herstelgericht Werken, waarbij de Weekend Academie de veldwerkdag organiseert in de ‘Vreedzame Wijk’ Amsterdam West.

"Bijzonder is de open, lerende houding van beide organisaties. Hierdoor kunnen we samen kwaliteitsslagen maken. Zo hebben we in korte tijd al veel tot stand kunnen brengen", zegt Noor Waardijk van de Weekend Academie. Ook is ze heel tevreden over de stagiaires van Inholland: "Zonder de gemotiveerde studenten van Inholland zou de Weekend Academie haar werk nooit kunnen doen".

 

Noor Waardijk, Weekend Academie
Bijzonder is de open, lerende houding van beide organisaties. Hierdoor kunnen we samen kwaliteitsslagen maken. Zonder de gemotiveerde studenten van Inholland zou de Weekend Academie haar werk nooit kunnen doen.
Noor Waardijk, Weekend Academie

Studenten Pedagogiek en Social Work participeren in projecten als ‘Ontdek je Nieuwe Wereld’ waarbij de Weekend Academie, Inholland en stichting Pharos samen een programma opzetten voor kinderen en ouders die nieuw zijn in Nederland. Het Oranjefonds is de grootste financier van dit bijzondere project, dat kinderen in verbinding brengt met hun ‘Nieuwe Wereld’.

De Gezonde Samenleving

Met de opleidingen Social Work en Pedagogiek draagt Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.